• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

סטודנטים למשפטים

דף הביתמדורים מקצועייםסטודנטים למשפטים
 • סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, קובע כי באחריות המעביד לנהל פנקס שעות עבודה. עוד קובע הסעיף שלעניין שעות עבודה, הרישום בפנקס שעות עבודה יבוצע באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל.
  רונן פורת, רו"ח

 • בתאריך 22.08.2012 פרסמה רשות המיסים צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון) התשע"ב – 2011, במסגרתו הוחלט להגדיל את שיעור המס על רווח ומס השכר המוטל על מוסדות כספיים מ- 16% ל- 17% החל מתאריך 1.9.2012.
  רמי אריה, עו...

 • הננו מפנים את תשומת הלב, כי מבצע ההקלות לעניין דיווח על הכנסות מחו"ל מחשבונות בנקים, השכרת נדל"ן והכנסות פסיביות אחרות, עומד להסתיים מייד לאחר יום כיפור, ביום 27.9.2012.
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 • כאשר עולה בבירור שכוונת הצדדים הינה להתקשר ביחסים חוזיים וכי גמרו בדעתם מלכתחילה לממש את העסקה שערכו, אלא שהיה בכוונתם להונות את רשויות המס, הרי שמדובר בחוזה פסול שניתן לבטלו מעיקרו, או לבטל רק את התנאי שהוסכם בין הצדדים, לפיו הדיווח יבוצע ...

 • אין בעייתיות בהסדר בין מעסיק לבין עובדיו, לפיו המעסיק מממן נופש לעובדים במקום לשלם להם את דמי ההבראה להם הינם זכאים, וזאת בכפוף לתנאים מסויימים.
  הילה פורת, עו"ד

 • עובד שהתפטר לרגל מצב בריאותו הוא או של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות - התפטרותו דינה כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים.
  הילה פורת, עו"ד

 • החלטת מיסוי חדשה מאפשרת להשקיע בקרן להשקעות במקרקעין וליהנות משקיפות לצרכי מס גם בקרן שאינה רשומה למסחר בבורסה.
  זיו שרון, עו"ד , ניר הורנשטיין, עו"ד • סעיף 17 לחוק הנאמנות מקנה את האפשרות לבעל נכסים למסור נכסי נדל"ן, זכויות מיטלטלין ושליטה בהם לגורם חיצוני למשפחה, אשר ינהג בהם לטובת המוסר ולטובת בני משפחתו (יורשיו) לאחר אריכות ימיו. בהחלטת מיסוי שפורסמה לאחרונה נקבע כי לא יחול מיסוי בהעבר...

 • בית המשפט העליון קבע השבוע בתקדים, כי חברת ביטוח תשלם למבוטח פיצויים בגין הפרת חוזה הביטוח מכיוון ששילמה באיחור את פיצויי הביטוח ועקב כך נגרמו למבוטח נזקים נוספים שהביאו סוף דבר לפשיטת רגל שלו.
  יהושע סדן, שמאי ובורר מוסמך

 • להלן ריכוז פסקי דין שניתנו במחצית הראשונה של שנת 2012 בנושא: מס הכנסה (19 פסקי-דין), מס ערך מוסף (10 פסקי-דין), ומיסוי מקרקעין (14 פסקי דין).
  רמי אריה, עו"ד ורו"ח