• בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

    טל' 073-2181818

מסחר בבורסה לני ע

  • בעקבות פרסום דוח הצוות הבין-משרדי לעניין רפורמה בשוק ההון ("וועדת בכר") שוק ההון עמד בפני מהפכה שתביא בסופו של יום לצמיחתו של שוק ההון והגברת התחרות בו. הבנקים, שהיו עד היום מונופוליסטים בשוק זה, נאלצו למכור את אחזקותיהם בנכסים פיננסים ולעס...


  • סקירת המצב הנורמטיבי באשר לאחריותו של רואה החשבון בגין עריכתו את התשקיף ואחריותו כלפי בעל המניות מהציבור.פירוט ההשלכות וההלכות המשפטיות של פרט מטעה בתשקיף והעילות המשפטיות העומדות לרשותו של בעל מניות שלטענתו נפגע בשל פרט מטעה זה.
    גלעד נרקי...

  • מחברת קורס - שיקולי מסחר בבורסה לני"ע.  • מכשיר פיננסי מוגדר כחוזה היוצר נכס פיננסי אצל תאגיד אחד והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני של תאגיד אחר.

    נגזר מוגדר כמכשיר פיננסי אשר שוויו נקבע מתוך שוויו של נכס אחר המוגדר כנכס הבסיס. היווצרותם של מכשירים נגזרים בא על רקע הצורך של הפירמות ל...


הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר