• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

עמותות מאמרים ווניהול תקין

 • בית המשפט המחוזי בבאר שבע קובע כי הפטור ממס הכנסה החל על "בדרן ציבורי" ובכלל הגדרה זו גם ספורטאים זרים תושבי ארה"ב, לפי האמנה למניעת כפל מס ישראל-ארה"ב, עד סך של 400$ ליום, מוגבל רק לגבי אלו מהם ששהו בישראל פחות מ- 183 יום בשנה. בעקבות כך צ...

 • בהתאם לסעיפים 36(ד) ו- 37א לחוק העמותות, תש"ם- 1980, אשר נכנסו לתוקף במסגרת תיקון מספר 10 לחוק מיום 26.6.2007, על עמותה להגיש דו"חות כספיים ומילוליים לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדו"ח. רשם העמותות אישר ארכה להגשת הדוחות של ע...

 • לשימושכם רשימת מוסדות ציבור המוכרים לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה,
  ממויינת על פי מספר תיק עמותה (מלכ"ר), שנמסרה לנו באדיבותו של גדעון חילי, רו"ח.
  מערכת מיסים ועסקים


 • ביום 24.1.2008 פורסם בספר החוקים 2129,תיקון מס' 11 לחוק העמותות. לפיו עמותות וחברות לתועלת הציבור יהיו חייבות בדיווח על כל תרומה העולה על סך של 20,000 ש"ח, אשר התקבלה מחו"ל. לעיונכם, תקציר התיקון לחוק.

 • ביום 1.1.2008 פורסם ברשומות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח– 2007 ובו פרק ו' הקובע כי חוק מס מעסיקים יבוטל החל מיום 1.1.2008.

 • תיקון מס' 10 לחוק העמותות כולל חובת הגשת דו"ח שנתי לעמותות עד 30.6 לשנה עוקבת, חיוב אישי על חברי עמותה שקיבלו תקבולים וטובות הנאה מהעמותה שלא כדין, סייגים לגובה שכר חברי ועד ולגובה ההוצאות המרביות המותרות לניהול העמותה, הידוק הביקורת על עמו...

 • חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים שנתקבל לאחרונה, מבהיר כי משתקמים המועסקים למרות מוגבלותם אינם עובדים שכירים של מעסיקם. מכאן, עולה כי תשלומי למשתקמים פטורה ממס הכנסה ומביטוח לאומי, כמו גם ממס שכר ומס מעסיקים.
  רמי אריה, עו"ד ר...

 • "חברה לתועלת הציבור" היא תאגיד המעוניין לפעול שלא למטרת רווח אך אינו רוצה להתאגד כעמותה.
  בתיקון שנתקבל לאחרונה בחוק החברות, הוגדרו מחדש בפירוט ההגדרות, דרכי הפעולה וההקלות לחברות לתועלת הציבור.
  גדעון פישר, עו"ד


 • תקציר תיקון 6 לחוק החברות אשר נותן הגדרה והרחבה חדשה ומעשית להתאגדות המשפטית של " חברה לתועלת הציבור ".
  היתרונות לעומת התאגדות כעמותה או כהקדש, החובות החדשות המוטלות על חברה לתועלת הציבור, הרישום, ביקורת פנימית, הדיווח המילולי המחוייב.
  רמ...


 • לאור ההוראות החדשות והסנקציות הקשות אשר צפויות למפר אותם, כדאי כי אותם מלכ"רים או מוסדות כספיים המחזיקים בזרוע כלכלית, ייערכו באופן מיידי לבדיקת חובת הדיווח החלה עליהם ולביצוע הדיווח כחוק – עד 15.7.2007.
  רמי אריה עו"ד רו"ח


הקש קוד אימות