• סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

עדכונים לחלק א מס הכנסה

 • נדחה ערעורה של חברת ג.פ.ח.מ (עשר) בע"מ, אשר ביקשה לתקן את דוחותיה לשנת 1998, על מנת להוסיף הפרשה בגין חוב תלוי בשל תביעת תשלום לה נדרשה ממינהל מקרקעי ישראל. בין היתר, כי ההפרשה לא עומדת במבחנים שנקבעו להכרה למס בחוב תלוי ואף לא דווחה במועד ...


 • ביום 16.7.2009 פורסם תיקון 170 לפקודת מס הכנסה לפיו נקבע כי הוצאות פרטיות לרבות הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הוצאות נסיעה לעבודה וחזרה והוצאות להשגחה על ילדים או להשגחה על אדם אחר, הן הוצאות שאינן מוכרות למס. לדעתנו, כמנומק במאמר זה, התיקון ...

 • ניכוי הוצאות "פרטיות", ירידת ערך מלאי (קרקע, ניירות ערך), הוצאות רכב לאור הרפורמה, הפרשות והתחייבויות תלויות, חובות אבודים ומסופקים, התרת הוצאות רעיוניות, מכר מוניטין והפחתתו, עודפות, רכישת חברה בהפסדים, העמדת ערבויות ובטחונות כהוצאות מוכרו...

 • ב 30 באפריל 2009 פסק בית המשפט העליון בע"א 4243/08 הלכה מהפכנית בנושא הכרה בהוצאות הטיפול בילדים.מאמר זה בא לנתח את פסק הדין.
  ליאור וורסל, רו"ח

 • ביהמ"ש קבע היום בפסק דינו, כי הוצאות להשגחה על ילדים שמוציאים הורים עובדים, הן הוצאות מוכרות במס. פסיקה זו מאשרת את פסיקתו של בית המשפט המחוזי משנה שעברה ודוחה את ערעור המדינה שהוגש עליה. להלן מדריך ליישום פסק הדין הלכה למעשה.
  רמי אריה, עו"...

 • תשלומים המשולמים לעובדים לא במסגרת יחסי עובד-מעביד, לא ייחשבו בהכרח כהוצאות מוכרות, אלא בכפוף לנסיבות של כל תשלום כזה. היות ותשלומים אלו אינם משולמים במסגרת יחסי עובד-מעביד, הם אינם באים בגדר הכנסת עבודה בידי העובד וממילא הם לא ייחשבו כ...

 • ישנן מדינות ברחבי העולם בהם לא ניתן לבצע עסקים מבלי "לשמן" גורמי שלטון שונים. תשלומים אלה, יהא כינויים אשר יהא, מהווים למעשה תשלום שוחד. מה דין תשלומים אלה כאשר תיבחן חבות המס של הנישום בישראל? האם תשלומי השוחד ששולם בחו"ל יותרו בארץ בניכוי...

 • בפסק דין תקדימי של השופט אלטובייה מגן, נקבע בתקדים מהפכני שפורסם היום, כי אמהות עובדות יוכלו לנכות את התשלומים שהן משלמות למעונות יום ולמטפלות כהוצאות מוכרות לצורכי מס הכנסה. ההכרה בהוצאות אלו תטיב במיוחד עם נשים המשתכרות הכנסות גבוהות והמש...

 • בחודש ינואר השנה נכנסו לתוקף התקנות החדשות למיסוי שווי רכב צמוד לעובדים ותקנות ניכוי הוצאות החזקת רכב לצורכי מס. התקנות האמורות הביאו לרפורמה של ממש המבשרת החמרה ניכרת של המיסוי על שווי רכב הצמוד לעובדים ועל התרת הוצאות הרכב למס. התוצאה הסו...

 • ביום 31.12.2007 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ז-2007 . התיקון מתקן את תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987. נראה כי רשות המיסים פירשה את התיקון שלא כדין והוסיפה הפרשי הצמדה לסכום שווי השימוש ברכב שלא כחוק....

 «   ‹   ..  3  |  4  |  5  |  6  |  7  ..   ›   »