• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

מס רכישה

 • לפניכם תמצית חקיקה, פסיקה והחלטות מיסוי של רשות המיסים במיסוי מקרקעין ובמע"מ - נכון לחודש אפריל 2015.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • בעלי חברה המוגדרת כ-"איגוד מקרקעין", חייבים במס שבח במכירת המניות והרוכשים חייבים במס רכישה בגין רכישת המניות. לכן, רבים הרוצים להראות כי החברה שמניותיה נמכרות אינה "איגוד מקרקעין".

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • למרות הכלל כי פטור ממס שבח יוענק לבעלי דירת מגורים יחידה בתנאים מסוימים, חוק מיסוי מקרקעין מונה מספר חריגים בהם ינתן הפטור גם במקרים בהם קיימת דירה נוספת.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • במקרים לא מעטים, צעד של פירוק החברה והעברת המקרקעין לבעלי המניות לפני המכירה, עשוי בהחלט להיות משתלם מבחינת מס. במקרה כזה, המקרקעין יימכרו ישירות מהיחידים ויחול מס שבח פעם אחת בלבד על מכירה כיחיד.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • לאחרונה פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי חדשה שעניינה היחס בין פירוק התא המשפחתי והשפעתו על שאלת קיומה של דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה.

  ניר הורנשטיין, עו"ד


 • החלטת מיסוי 6898/15 אשר פורסמה ביום 17.02.2015, עוסקת בחיוב מס רכישה בגין דירה נוספת שנרכשה על ידי בני הזוג, אך קובעת כי הגירושין מהווים מימוש אשר מביא לחלוקה של הדירות בין בני הזוג, כפי שסוכם ביניהם ולהקלה במס הרכישה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • רצוי כי בני זוג יערכו ביניהם הסכם יחסי ממון, אשר לפיו הם יעשו הפרדה של הנכסים שבבעלותם, כך שייוחסו לכל אחד מהם בנפרד. אלא, שלפעמים חלוקה כזו של הנכסים עלולה לגרום לחבות מס לא צפויה.

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • לפניכם עדכוני חקיקה ופסיקה במיסוי מקרקעין ובמע"מ - נכון לחודש פברואר 2015.

  מאיר מזרחי, עו"ד


 • מס רכישה משלמים רק על שווי זכויות במקרקעין שנרכשו. אך איך ייקבע המס כאשר הזכויות שנרכשו כוללות לא רק זכויות במקרקעין אלא גם זכויות ונכסים אחרים ?

  רמי אריה, עו"ד ורו"ח


 • עדכוני חקיקה, פסיקה והחלטות מקדמיות במיסוי מקרקעין ובמע"מ נכון לדצמבר 2014. תקצירי פס"ד במסמ"ק : שלמי, גזית גלוב ועוד ובמע"מ הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית ונושאים נוספים.

  מאיר מזרחי, עו"ד