• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםביטוח לאומיבעלי שליטהניכוי דמי ביטוח מבונוסים לבעלי שליטה

ניכוי דמי ביטוח מבונוסים לבעלי שליטה

02.03.2004

ניכוי דמי ביטוח מבונוסים לבעלי שליטה

תשובה ל י' ל' שואל:

בעל שליטה בחברה קיימים יחסי עובד מעביד, מקבל בונוס שנתי.

השאלה:

האם יש הוראה מיוחדת בדבר ניכוי דמי ביטוח מהבונוס השנתי מההכנסה שנתית מצטברת לשנים 2001 ו- 2002 ?

רמי אריה רו"ח ועו"ד

משיב:

בונוס המשולם לעובד במהלך עבודתו, הינה בגדר "תשלום נוסף" כהגדרתו ב‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה - 1995‏ (להלן התקנות). ואין נפקא מינה, באם המדובר בעובד רגיל או בבעל שליטה.

תקנה 5 לתקנות קובעת כי תשלום נוסף ששיעורו 25% ויותר מהשכר הרגיל של עובד, יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו.

תקנה 6 לתקנות קבעה (טרם ביטולה ראה להלן), כדלקמן:

‏‏

6. (א) שולם תשלום נוסף בעד תקופה החלה בשנת המס שבה שולם (להלן - שנת המס השוטפת), או בעד תקופה החלה בשנת המס שלאחריה, ינהגו, לעניין תשלום דמי ביטוח, כמפורט להלן:

(1) שולם התשלום הנוסף בחודש ינואר - יחולק התשלום הנוסף במספר החודשים שבהם הועסק העובד בשנת המס שקדמה לשנת המס השוטפת, והמנה תצורף לשכרו החודשי הרגיל של העובד בכל אחד מהחודשים האמורים;

(2) שולם התשלום הנוסף לאחר חודש ינואר - יחולק התשלום הנוסף במספר החודשים בהם הועסק העובד מתחילת שנת המס השוטפת עד החודש שבו ניתן התשלום הנוסף, והמנה תצורף לשכרו החודשי הרגיל של העובד בכל אחד מהחודשים האמורים.

(ב) שולם התשלום הנוסף בעד תקופה שקדמה לשנת המס השוטפת ינהגו, לעניין תשלום דמי ביטוח, כמפורט להלן:

(1) שולם התשלום הנוסף באחד החודשים ינואר עד מרס - יחולו הוראות תקנת משנה (א)(1);

(2) שולם התשלום הנוסף לאחר חודש מרס - יחולו הוראות תקנת משנה (א)(2)."

( ההדגשה שלי ר.א.)

כפי עינינו הרואות, סיווגו התקנות בין בונוס ששולם בגין שנת המס שבה שולם, לבין בונוס ששולם בגין שנת המס הקודמת.

לגבי בונוס ששולם בגין שנת המס הנוכחית, הרי אם שולם בינואר של השנה העוקבת, יש לפרוס אותו למספר חודשי השנה שבהם הועסק העובד בשנה הקודמת, ואם שולם לאחר מכן, יש לפרסו למספר החודשים שמתחילת השנה ועד לחודש תשלומו.

לגבי בונוס ששולם בגין שנת המס הקודמת, הרי אם שולם ברבעון הראשון של השנה יש לפרוס אותו למספר החודשים בהם הועסק העובד בשנה הקודמת, ואם שולם לאחר מכן, יש לפרסו למספר החודשים שמתחילת שנת המס ועד לחודש תשלומו. כך היו ההוראות בשנים 2001 ו- 2002 .

כדאי לציין, כי בתוקף מינואר 2003 , בוטלה תקנה 6 האמורה, בק"ת 6127, התשס"ב, עמ' 785. החל מיום 1.1.03. לפיכך, החל ממועד זה יחולו הוראות תקנה 5 לתקנות בלבד. דהיינו, תשלום נוסף ששיעורו 25% או יותר משכר החודשי הרגיל יחולק לשנים עשר, והסכום המקבל מהחלוקה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולכל אחד משכר אחד עשר החודשים הקודמים, יהיה מועד תשלומו ומועד צבירתו אשר יהיו.

עוד כדאי לשקול לשלם לבעל השליטה את הבונוס כדיבידנד, שאז יתכן, כי הוא יהא פטור מחבות ביטוח לאומי על אותו דיבידנד בתנאים מסוימים.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר