• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

    לצפייה - לחץ כאן

  • בהתאם לנוהל גילוי מרצון החדש, ניתן להגיש בקשה במסלול אנונימי עד ליום  31.12.2018 

    טל' 073-2181818
  • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

    לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס (בתשלום)

01.01.2007

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 160 והוראת שעה), התשס"ח–2007 *

תיקון סעיף 121

1.

בפקודת מס הכנסה, בסעיף 121(ב)(1) –

(1) בפסקת משנה (ב), במקום "17%" יבוא "14%";

(2) בפסקת משנה (ג), במקום "25%" יבוא "21%";

(3) בפסקת משנה (ד), במקום "30%" יבוא "28%".

תיקון חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147) – שיעורי המס לשנים 2008 ו-2009

[מס' 4]

2.

בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה–2005, בסעיף 76 –

(1) בסעיף קטן (ג), בסעיף 121(ב)(1) לפקודה המובא בו –

(א) בפסקת משנה (ב), במקום "19%" יבוא "16%";

(ב) בפסקת משנה (ג), במקום "28%" יבוא "26%";

(2) בסעיף קטן (ד), בסעיף 121(ב)(1) לפקודה המובא בו –

(א) בפסקת משנה (ב), במקום "18%" יבוא "15%";

(ב) בפסקת משנה (ג), במקום "27%" יבוא "23%" ואחריה יבוא:

"(ד) על כל שקל חדש מ-133,681 שקלים חדשים עד 192,000 שקלים חדשים – 30%.".

אהוד אולמרט

ראש הממשלה

רוני בר-און

שר האוצר

שמעון פרס

נשיא המדינה

דליה איציק

יושבת ראש הכנסת* התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשס"ח (18 בדצמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק – הממשלה 291, מיום כ"ט באדר התשס"ז (19 במרס 2007), עמ' 324.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר