• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהקיזוז הפסדיםקיזוז הפסדים מניירות ערך בשנת המס 2008

קיזוז הפסדים מניירות ערך בשנת המס 2008

30.10.2008

קיזוז הפסדים מניירות ערך בשנת המס 2008

טובה הילמן, רו"ח

לאור המשבר בשוקי ההון ברחבי העולם, להלן תזכורת על כללי קיזוז הפסדי הון מניירות ערך בשנת המס 2008.

לצורך העניין יש להבחין בין הפסדי הון שוטפים (נוצרו ומומשובפועל בשנת מס 2008) לבין הפסדי הון מועברים משנים קודמות.

א.הפסדי הון שוטפים

1.קיזוז הפסד הון מרווח הון

v הפסדי הון שוטפים לסוגיהם, בידי יחיד או חברה, ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון לפי העקרונות הקבועים בסעיף 92 לפקודה.

v בהתאם לעקרונות אלו, ניתן לקזז הפסדים שנותרו מנכס בארץ או בחו"ל מרווחים שמומשו בארץ או בחו"ל.

v רווח הון כולל שבח מקרקעין.

2.קיזוז הפסדי הון כנגד ריבית ודיבידנד:

v ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך גם מול הכנסות מדיבידנד או מריבית, הנובעים מאותו נייר שמומש.

v ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים כאמור גם כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים (סחירים ושאינם סחירים) (לרבות מדיבידנד רעיוני בחברת CFC ודיבידנד ממפעל מאושר) – בכפוף לכך שהמס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

v הפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל יקוזז תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל.

v מכאן עולה כי ניתן לקזז הפסד הון שוטף מניירות ערך שמומש בידי יחיד גם כנגד דיבידנד רגיל שיקבל בעל שליטה מחברה שבשליטתו .

v ליחיד, בשונה מחברה, גם קיימת אפשרות לקזז הפסד הון שוטף מ ריבית מנייר ערך אחר בהנחה ששיעור המס החל במקרה זה אינו עולה על 25% (כלומר, היחיד אינו מחוייב במס שולי על הריבית).

v הכנסות ריבית יחויבו אצל יחיד בהתאם לשיעור המס השולי (ולא בשיעור המיוחד שנקבע לכל מקרה), בכל אחד מהמקרים הבאים:

· הוצאות ריבית נתבעו לניכוי מהכנסת הריבית.

· הכנסת הריבית מקורה בחבר בני אדם בו היחיד הינו בעל מניות מהותי (בעל מניות מהותי - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב – 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהוא של אמצעי השליטה בחבר בני אדם.." )

· הכנסת הריבית הינה הכנסה עסקית אצל היחיד.

· במקרים בהם קיימים יחסים מיוחדים בין משלם הריבית לבין מקבלה (כגון: ספק - לקוח, עובד - מעביד, אדם וקרובו, ועוד).

טבלה מסכמת- קיזוז הפסדי הון שוטפים בשנת 2008 - כלל הנישומים

סוג

ההכנסה

סוג

ההפסד

רווח הון מני"ע נסחרים בישראל

רווח הון מני"ע נסחרים בחו"ל

ריבית / דיבידנד מני"ע (*)

ריביתמפיקדונות בבנקים או מתכנית חסכון

רווח הון מנכס לא סחיר בישראל או בחו"ל

הפסד מני"ע נסחרים בישראל

ניתן

ניתן

ניתן

לא אפשרי

ניתן

הפסד מני"ע נסחרים בחו"ל

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

ניתן

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

לא אפשרי

לגבי נכס בישראל - היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

הפסד הון מנכס בארץ

ניתן

ניתן

ניתן

לא אפשרי

ניתן

הפסד הון מנכס בחו"ל

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

ניתן

היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

לא אפשרי

לגבי נכס בישראל היתרה שלא קוזזה כנגד רווח הון ממכירת נכס בחו"ל

(*)בקיזוז הפסדי הון שוטפים כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד שאינם נובעים מנייר הערך שמומש, הקיזוז אפשריכל עוד שיעור המס על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.

ב.הפסדי הון מועברים משנים קודמות

v הפסדי הון מועברים משנים קודמות לשנת 2008 ניתנים לקיזוז מול רווח הון בלבד.

v הפסד הון ממכירת נכס מחוץ לישראל יקוזז תחילה מול רווח הון ממכירת נכס מחוץ לישראל.

v הקיזוז מותנה בהגשת דוח למס הכנסה.

v כלומר, הפסד הון מועבר שגובש בשנים קודמות אינו ניתן לקיזוז בשנת המס 2008 ואילך כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד שיתקבלו בשנה זו.

מומלץ לכל אחד לבחון את רווחי או הפסדי ההון שנוצרו לו בשנים קודמות ובשנת 2008 ולקבל החלטות לאור האמור לעיל. יש לזכור כי אפשרויות הקיזוזנרחבות יותר בשנת היווצרות ההפסד מאשר בשנים הבאות.

כל האמור בחוזר הוא לשם הדרכה כללית בלבד. אין להסתמך על האמור בחוזר מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. משרדנו עומד לשירותכם למתן הבהרות נוספות.

טובה הילמן, רו"ח - הילמן ושות'- רואי חשבון

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • ANGH ARAD  (28/03/2009 11:36)
  בחברה, אם בוחרים לקזז הפסד הון כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד, ניתן לעשות זאת רק מריבית או דיבידנד ששולמו בגין אותו נייר. כידוע, קיימות "הוצאות בגין ניי"ע" הנחשבות להפסד הון. אם כך, איך יקוזז הפסד זה, אשר איננו מיוחס לנייר ספציפי. לכאורה לא ניתן לקזזו כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד. בפועל, יתכן מצב שבו יש בתיק הכנסות דיבידנד או ריבית בלבד. למשל, תיק המכיל מק"מים בלבד, שעם פקיעתם נחשבת ההכנסה מהם להכנסה מדמי ניכיון (ולא לרווח הון). אם כך, בהיעדר רווחי הון בתיק, האם הפסד הנובע מ"הוצאות בגין ניי"ע" לא יקוזז לעולם?! ההיגיון מחייב שהפסד כזה ניתן יהיה לקיזוז כנגד הכנסות דיבידנד וריבית (ודמי ניכיון בכלל זה...) גם בחברה.
 • tova  (02/11/2008 19:32)
  הפסד הון ניתן לקיחזוז מול ריבית ודיבידנד במקרה ומדובר בהפסד הון מנייר ערך (סחיר או לא סחיר) ולא מנכס אחר. בסעיף 1 רשום הפסדים שנותרו והכוונה היא להפסדים שנוצרו. עמכם הסליחה
 • iditt  (09/11/2008 09:45)
  האם ניתן לקזז הפסד הון מני"ע (20%) כנגד דיבידנד של בעל שליטה (25%)?
 • talavitan  (02/11/2008 11:42)
  בטבלת קיזוזי ההפסדים של טובה הילמן נראה כי חלה טעות נרשם כי ניתן לקזז הפסד הון רגיל מריבית/דיבידנד עפ"י סעיף 92 לפמ"ה לא ניתן לקזז הפסד הון שוטף רגיל (שאינו מני"ע) לקיזוז אל מול ריבית או דיבידנד מני"ע ולכן נראה כי חלה טעות בטבלה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט