• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםעמותות מלכ"רים ושלטון מקומיתמצית החידושים במיסוי ומשמעותם לפי חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009 2010

תמצית החידושים במיסוי ומשמעותם לפי חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010

02.08.2009

תמצית החידושים במיסוי ומשמעותם

לפי חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010

רמי אריה עו"ד רו"ח

חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2009-2010 (לשעבר בכינויו: "חוק ההסדרים", להלן: "החוק") אשר התקבל בכנסת ופורסם ביום 23.7.2009, מכיל הוראות רבות וחדשניות כולל רפורמה מקיפה בדיווח למס ערך מוסף, הוראות שעה במס הכנסה וביטוח לאומי שישפיעו על אופן הדיווח ועל ההכנסות של חברות, מלכ"רים עצמאים ושכירים, כפי שיובהר להלן:

1. מס הכנסה

1.1 תימשך הפחתת שיעורי מס הכנסה ליחידים בשל הכנסות מיגיעה אישית, עד לשיעור מס שולי מרבי של 39% בשנת המס 2016.ראו טבלה 1 וטבלה 2 להלן.

1.2 לראשונה, תהיה הפחתה משמעותית בשיעורי המס בשל הכנסות שאינן מיגיעה אישית (הכנסות פסיביות), כך ששיעור המס ההתחלתי בשל הכנסות פסיביות יקטן ל- 24% בשנת המס 2016 ואילך.ראו טבלה 3 וטבלה 4להלן.

1.3 תימשך הפחתת שיעורי מס החברות עד לשיעור מס של 18% בלבד בשנת המס 2016 ואילך. עם זאת, המס המצרפי הכולל מס חברות ומס דיבידנד יגיע בשנת 2016 לשיעור של 38.5%. ראו טבלה 5 וטבלה 6 להלן.

היתרון במס החברות הנמוך יינתן בשל רווחים שלא יחולקו ויוותרו בחברה. שיעור המס המצרפי בפעילות כחברה הוא נמוך מנטל המס הכולל מס הכנסה וביטוח לאומי אצל יחיד, כבר מעל הכנסה של 17,600 ש"ח לחודש. ראו טבלה 7 להלן.

1.4 שיעור המס על דיבידנדים הופחת ל- 12% , ובלבד שהם חולקו מתוך רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד ליום 31.12.2002. נדרש שההכנסה מדיבידנד שולמה והתקבלה מיום 1.10.2009 ועד ליום 30.9.2010. ההטבה תינתן לבעל מניות שרכש מניותיו עד 31.12.2002 ובתנאי שההכנסה השנתית מהכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית בשנות המס 2009-2012 בניכוי ההכנסה מדיבידנד שנתקבלה לפי סעיף זה, לא פחתה מההכנסה השנתית הממוצעת בשנות המס 2007-2008 מסוגי ההכנסות האמורות.

הוראה זו תחסוך את הצורך לפרק חברות שצברו רווחים עד 31.12.2002, אשר המס על הדיבידנד בפירוק לגביהן הוא רק 10% ואת ההתדיינויות לגבי שאלת מלאכותיות הפירוק, לגבי החברות הממשיכות שהוקמו מייד לאחר הפירוק.

לדעתנו, יש לסייג את תנאי גובה ההכנסות העתידי, בכך שאם תהיה הפחתה בהן לעומת השנים 2007-2008 באופן לא רצוני ולא נשלט על ידי בעל השליטה, הרי מבחן ההכנסות ייסוג בפני תכלית הוראה למנוע מניפולציות מיסוי (ראו הלכת שקורי וראו הוראות דומות בסעיף 104 לפקודה).

1.5 לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים ניתנה אפשרות לקבל עשר שנים נוספות של פטור ממס הכנסה ומדיווח על הכנסותיהם מחו"ל, ובלבד שישקיעו השקעה משמעותית בישראל בתוך שנתיים מיום שעלו לישראל או מהיום שחזרו לישראל. לרבות, לגבי השקעות שנעשו בישראל טרם העלייה או השיבה. הוראה זו תחול, בתנאים מסוימים, לגבי עולים או תושבים חוזרים שחזרו לישראל מיום 1.1.2007, לפי התנאים שייקבעו בתקנות שיפורסמו תוך שישה חודשים.

מדובר בהוראה שתעודד השקעות בישראל, בניגוד להוראות הקיימות שנתנו פטור ממס ומדיווח רק על הכנסות מחו"ל ובעצם עודדו השקעות בחו"ל. יש לזכור כי הגדרת "תושב ותיק" תחול לגבי השוהים בחו"ל חמש שנים ושיחזרו לישראל עד 31.12.2009. לאחר מכן, היא תחול רק לגבי השוהים בחו"ל עשר שנים.

עם זאת, כדאי לשים לב לתאונות המס העלולות להיגרם לתושב חוזר שלא יסדיר מראש את תקופת ההכרה בשהותו בחו"ל כמהגר מישראל ואת הכספים שהוא עומד להכניס לישראל לעניין ההגדרה כתושב חוזר ותיק ולעניין חוק הלבנת הון.

1.6 הופחתו שיעורי הזיכוי ממס לתושבי יישובי ספר וקווי העימות וישובים אחרים שלהם ניתן זיכוי בשל תושבות בישוב ספר, לפי הוראות סעיף 11 (ב) לפקודה. שיעורי הזיכוי יופחתו בהדרגה משנת המס 2012 ועד שנת המס 2016 ואילך.

ראו טבלה 8 להלן.

1.7 נתוני הדוחות הכספיים ולצורכי מס (טופס 6111) יוגשו באופן מקוון על ידי הנישומים, במקביל להגשת הדו"ח השנתי לשנת המס 2010 ואילך. הוראה זו תחול על חברות ועל כל החייב בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים, וכן על כל המנהל מערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת, למעט, סוגי נישומים או נישומים שמחזורם נמוך, כפי שיקבע המנהל לאותה שנת מס.

זהו המשך התהליך לפיו כל הדיווחים ייעשו לרשות המיסים באופן מקוון באינטרנט ושליטה ממוחשבת ביצירת שומת המס.

1.8 חוק מס הכנסה שלילי הוארך בעוד שנתיים, עד וכולל שנת המס 2011. בכל שנה ישולם מענק מס הכנסה שלילי לפי החוק בעד חודשי העבודה שבשנה שקדמה לה.

נזכיר כי במסגרת חוק זה כלול גם עידוד לנשים עובדות שיש להם ילד עד גיל חמש. עם זאת, לדעתנו עידוד זה שניתן במסגרת תיקון 170 לפקודה אינו חוסם תביעת הוצאות מוכרות למס מהכנסת ההורים, בגין השגחה על ילדים עד גיל 14 לפי הלכת ורד פרי (ראו מאמרנו בנושא).

1.9 מתן זכות לפקידי המס לקבל מידע על תשלומים או גמלאות מביטוח לאומי ובלבד שהמידע נדרש לצורך עריכת שומה או ביקורת ובמידה שנדרש. במקביל, מתן זכות לפקידי המס למסור מידע למוסד לביטוח לאומי.

1.10 בוטל המס החל על רווחים שנצברים בקופות הגמל לתגמולים, בגין הפקדות שבוצעו במהלך השנים 2003 עד 2007 , ובלבד שמדובר ב"משיכה כדין" ובסכומים שאינם חייבים במס לפי סעיף 3(ד) או סעיף 87 לפקודה. התיקון חל לגבי ריבית ורווחים שמקורם בתשלומי יחיד לקופת הגמל, שהופקדו במהלך השנים 2003 עד 2007 , וששולמו לו החל ביום 1.7.2009 ואילך.

נזכיר כי הפקדות שהופקדו בקופות גמל החל מיום 1.1.2008 ואילך, הן הפקדות המועדות למשיכה כקצבה בלבד, ולכן הסעיף האמור כבר אינו רלבנטי לגביהן.

1.11 הורחב הפטור ממס לקופות גמל לפי סעיף 9 (2) לפקודה, בשל הכנסות מדיבידנד, מריבית או מהפרשי הצמדה מחברות שקופות הגמל קיבלו שליטה עליהן, עקב הסדר חוב של אותה חברה לקופת הגמל, לפי תנאים שיקבע שר האוצר.

הוראה זו תחלץ קופות גמל שבאין ברירה מצאו עצמן רוכשות מניות בעלות ושליטה חלף אגרות חוב של חברות מסוימות שלא ניתן לממשן, במסגרת הסדרי חוב ואשר היו עלולות להיות מחויבות במס לולי התיקון.

1.12 הרחבת חוק עידוד השקעות הון לגבי "מיתקן תיירותי ללינה" ולגבי "אטרקציה תיירותית" המוגדרת כמיזם תיירותי שאינו מתקן ללינה, המספק פעילויות נופש, תרבות או פנאי והמהווה מוקד משיכה תיירותי באזור שבו הוא ממוקם. שני אלו ייהנו מהטבות מורחבות לפי חוק עידוד השקעות הון. בתוקף מיום 1.1.2010 לרבות לגבי תוכניות שהוגשו לאישור קודם למועד זה.

הכוונה להגדיל את קשת העסקים העוסקים בתיירות, שיהיו זכאים להטבות לפי חוק השקעות הון.

1.13 חובות לרשויות המס ייגבו ע"י המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, במקום השימוש בפקודת המיסים גבייה.מדובר בחובות שיאושרו לצורך כך ע"י שר המשפטים וע"י שר האוצר.

פיתרון נכון בדרך למחיקת פקודת המיסים (גביה) הקובעת הסדרי גביית חובות בשרירות לב, ללא מתן זכות שימוע וחקירת יכולת לחייב טרם הטלת עיקולים בשל חובות המס ומונעת מחייבי מס להיכלל בהסדרי איחוד חובות בהוצאה לפועל.

כבר נקבע בפסיקה בעבר, כי אין להשתמש בפקודת המיסים (גביה) לצורך גבייה מחייבי מס ככל שניתן להיעזר בכך בדיני ההוצאה לפועל הנותנים זכויות גם לחייב.

1.14 היטל העסקת עובדים זרים יוגדל משיעור של 10% לשיעור של 20%, בתוקף מיום 1.1.2010 ואילך. למעט, בענפים הבאים:

1.14.1 בענף החקלאות לא ישונה שיעור ההיטל והוא יישאר 10% גם בשנת 2010 ואילך.

1.14.2 בענפי התעשייה והבניין יועלה ההיטל משנת 2010 ואילך ל- 15%.

1.14.3 בענף המסעדות האתניות יעמוד ההיטל בשנת 2010 על 10.75% , בשנת 2011 על 13.75% ובשנת 2012 ואילך על 15%.

2. מס ערך מוסף

2.1 לעוסק פטור הוגדל המחזור המרבי עד לסך של 100,000 ש"ח. בתחולה מיום 1.1.2012.

פיתרון שירחיב את מעגל המדווחים למע"מ ללא הנטל של הדיווח והתשלום התקופתי למע"מ. נזכיר כי מחזור בהיקף כזה בניכוי הוצאות מינימליות מביא לרווח שדרך כלל גם אינו חייב במס הכנסה. עם זאת, תישמר חובת הדיווח אחת לשנה למע"מ על סך התקבולים השנתי של העוסק הפטור.

2.2 מספרי חשבוניות המס יוקצו על ידי רשות המיסים באופן מקוון, עד לסוף נובמבר של השנה שלפני שנת השימוש בחשבוניות. חובה תהיה לציין בהן את מספר הרישום של הקונה. הוראה זו תחול החל מיום 1.1.2011.

ראו סעיף 2.9 להלן בדבר האפשרות של המנהל שלא להקצות מספרי חשבוניות, לעוסקים המוציאים חשבוניות שלא כדין.

2.3 הדיווח התקופתי למע"מ ייעשה מידי חודש. אולם, עוסק שמחזור עסקאותיו הוא עד 835,000 ש"ח יהיה רשאי לשלם את המע"מ רק אחת לחודשיים והדיווח לחודש הראשון מבין תקופת הדו"ח הדו-חודשית ייעשה עד ה- 25 לחודש העוקב לתקופת הדוח. למרות האמור, רשאי שר האוצר לקבוע לגבי עוסק כזה, כי הוא ידווח אחת לחודשיים.

תמוה כי לאחר שהמחזור לדיווח ותשלום דו-חודשי הוגדל בשנת 2009 לסך של 1.5 מיליון ש"ח לשנה, כדי להקל על העוסקים בתקופת המשבר הכלכלי, הוא שוב מוחזר למחזור נמוך כפי שהיה בשנים קודמות.

2.4 הדיווח התקופתי יכלול את כל חשבוניות המס שהמועד להוצאתן חל בתקופת הדו"ח, כל רשימוני היבוא בתקופת הדו"ח ואת כל חשבוניות הקניה שהוצאו לעוסק בתקופת הדו"ח. לכל חשבונית יפורטו מספרה, תאריכה, סכומה וכן מספרי הרישום של המוכר ושל הקונה. למעט, חשבוניות שבהם הסכום נמוך מהסכום שייקבע המנהל ואשר יירשמו בסכום כולל.

הוראה זו תחול על העוסקים הבאים, כדלהלן:

2.4.1 עוסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2009 יהיה בסך של 4,000,000 ש"ח וחייבים במערכת הנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרי חשבונות, החל מיום 1.1.2010 ואילך.

2.4.2 עוסקים שמחזור עסקאותיהם בשנת 2010 יהיה בסך של 1,000,000 ש"ח או עוסקים החייבים במערכת הנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרי חשבונות, החל מיום 1.1.2011 ואילך.

2.4.3 כלל העוסקים, למעט אלו שינתן להם פטור ע"י המנהל, מיום 1.1.2012 ואילך.

הוראה זו אמורה לפתור את בעיית החשבוניות הפיקטיביות במשק הישראלי, על ידי הצלבת מידע של מקבלי חשבוניות המס עם המידע שיימסר מנותני חשבוניות המס וגילוי מיידי של סתירות בהצלבות. הוראה זו יכולה להיטען בעתיד כטענה המעבירה את הנטל לרשות המיסים ותמנע שומות מס תשומות אוטומטיות והליכים פליליים בעת חשד לחשבוניות פיקטיביות.

יש לשים לב, כי בשנת 2010 תחול החבות בדיווח מקוון רק על העסקים שמחזורם עולה על 4,000,000 ₪ וגם מנהלים הנה"ח בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול ספרים. לעומת זאת, בשנת 2011 תחול חובת הדיווח המקוון על העסקים שמחזורם עולה על 1,000,000 ₪ או מנהלים הנה"ח כפולה לפי הוראות ניהול ספרי חשבונות.

2.5 מלכ"רים ומוסדות כספיים יהיו חייבים בהגשת דו"ח תקופתי , שיכלול את מספרי החשבוניות שקיבלו מעוסקים, תאריכן, סכומם וסכום המס וכן את מספר הרישום של נותן החשבונית. הוראה זו תחול מיום 1.7.2010 לגבי כלל המוסדות הכספיים ורק לגבי מלכ"רים המעסיקים 600 עובדים לפחות. מיום 1.1.2011 רק למלכ"רים המעסיקים 300 עובדים לפחות. מיום 1.1.2012 ואילך לגבי כלל המלכ"רים. הכול, למעט אלו שיקבלו פטור מהמנהל מדיווח זה מטעמים מיוחדים שיצדיקו זאת.

לראשונה , הטלת חובת דיווח תקופתית על מלכ"רים ועל מוסדות כספיים. הכול במסגרת המאמץ למנוע חשבוניות פיקטיביות. ארגונים אלו צריכים להביא עתה בחשבון נטל עלויות גבוה יותר של הנהלת חשבונות וייעוץ מס באשר לדיווח התקופתי למע"מ שלא היה מוטל עליהם עד היום.

2.6 כל עוסק באיחוד עוסקים יגיש דו"ח שנתי על עסקאותיו. לרבות, על העסקאות שעשה עם שאר העוסקים באותו איחוד עוסקים. דיווח זה ייעשה כבר לגבי עסקאות שנעשו בשנת 2009 ואילך.

הוראה שתבודד את הפעילות של כל עוסק מסך הפעילות של איחוד העוסקים שבו הוא נכלל. מדובר בדיווח שנתי בלבד שלא יעיק על העוסקים בדיווח השוטף במסגרת איחוד העוסקים.

2.7 הדיווחים למע"מ ייעשו באופן מקוון, כשהם חתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת, החל מיום 1.1.2012 ואילך.

2.8 תחול חובת שמירת המידע המדווח בדוח התקופתי למשך חמש שנים . אלא שאם מתקיימת בדיקה או חקירה לגבי דוח תקופתי מסוים, יישמר המידע עד גמר ההליכים.

2.9 למנהל הזכות שלא להקצות חשבוניות מס לעוסק הנוהג להוציא חשבוניות שלא כדין (חשבוניות פיקטיביות). אולם, זאת רק לאחר שנתן אתראה לעוסק ופירט בה את הפגמים בחשבוניות שהוצאו על ידי עוסק. ניתן לערער על החלטה כזו של המנהל בפני בהמ"ש המחוזי.

סמכות המנהל שלא להקצות חשבוניות מס לעוסקים, חייבת להיות מוגבלת בחובת המנהל למתן הזדמנות לעוסק להישמע בפניו, בטרם תתקבל החלטה לגבי אותו עוסק. זאת לאחר שניתנה לעוסק אתראה בכתב הכוללת לא רק את הפגמים אלא גם את הנימוקים להחלטה. דומה כי מדובר בסמכות בעלת עוצמה רבה העלולה לפגוע בחוק יסוד חופש העיסוק ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולכן יש להפעילה בזהירות רבה ולפי קריטריונים שייקבעו ויפורסמו ברבים.

2.10 אי מילוי ההוראות לעיל, יהווה עברה פלילית שדינה שנה מאסר.

3. ביטוח לאומי

3.1 הוכפלה תקרת ההכנסה החייבת בביטוח לאומי ליחיד, מסך של 38,415 ש"ח לסך של 76,830 ש"ח. מכאן, שנטל המס הכולל מס הכנסה וביטוח לאומי על יחידים, יגדל בתחום הכנסות זה מ- 46% כיום, לשיעור של 58% מיום 1.8.2009 ועד ליום 31.12.2010.

הגדלת החבות בביטוח לאומי בתחום ההכנסות האמור, תגרום להעדפה של פעילות עסקית כחברה הפטורה מחבות מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. נזכיר שגם דיבידנדים שמקבל בעל שליטה פטורים מביטוח לאומי.ראו טבלה 6 וטבלה 7 להלן.

יתרון המיסוי של חברה גדול משמעותית לעומת מיסוי היחיד בעיקר לגבי רווחים המושקעים או נשארים בחברה ועליהם משולם מס חברות בלבד.

לשכירים בעלי שכר גבוה כדאי לשקול מעבר לפעילות כחברת ניהול ולפחות קבלת בונוסים ומימוש אופציות במסלול שכר עבודה במשכורת יולי 2009, בפריסת הפרשי השכר לאחור, לפני העלאת התקרה לביטוח לאומי מאוגוסט 2009.

3.2 הוגדל שיעור חלק המעביד בביטוח הלאומי של עובדיו, בשיעור של 0.4%, בשיעור הנמוך של דמי הביטוח המוטל עד 60% מהסכום הבסיסי. בתוקף מיום 1.8.2009 ועד ליום 31.3.2011.

עוד העלאת נטל המס על עוסקים המעסיקים עובדים, באופן שיגרום להעלאת עלות העובד.

3.3 במשכורת חודש ספטמבר 2009 ישולם עבור קרן לעסקים במצוקה. המעבידים יעבירו למוסד לביטוח לאומי סכום השווה למחצית השכר החודשי מחולק ב- 30. מחצית מסכום זה תנוכה משכר העובדים. המעביד יעביר סכום זה למוסד לביטוח לאומי במסגרת תשלומיו לאותו חודש לביטוח לאומי, והוא מיועד לצורך הקמת קרן לעסקים במצוקה.

גופים הנתמכים בתקציבם על ידי המדינה, כגון: מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור, אשר קיבלו מהמדינה תמיכה בשיעור של 25% ממחזור פעילותם בשנת 2008, אשר רשימה שלהם תפורסם בצו שר האוצר, וכן קבלני כוח אדם המעסיקים עובדים בגופים אלו, ישלמו לביטוח לאומי לפי הסכם הקיבוצי המאושר לפי סעיף 3 לחוק לתשלום חלקי, המפחית מחצית מדמי ההבראה המגיעים לעובדיהם בשנים 2009-2010. העברת התשלום למוסד לביטוח לאומי של גופים אלו תיעשה עד ליום 31.10 של שנת 2009 ושל שנת 2010.

הנטו לעובד יקטן במשכורת חודש ספטמבר 2009 ועלות המעביד תגדל באותו חודש.גופים ציבוריים וקבלני כוח אדם כאמור, חייבים להקפיד על הפחתת מחצית דמי ההבראה שישלמו לעובדיהם בשנים 2009-2010 על מנת להעביר סכום הפחתה זה למוסד לביטוח לאומי. למרות שהגבייה תעשה על ידי המוסד לביטוח לאומי, לא מדובר בכלי ביטוחי אלא בקרן שתפעל באופן עצמאי וללא כפיפות להוראות חוק ביטוח לאומי.

3.4 דמי אבטלה ישולמו גם לעצמאים אם היו זכאים לדמי אבטלה למרות היותם עצמאים בשנה שקדמה להפסקת עבודתם.

המדובר בדמי אבטלה שישולמו לעצמאים שיש להם זכות לדמי אבטלה מכוח עבודתם כשכירים בעבר טרם הפסקת פעילות עסקם. עם זאת, יש בכך פתח לתשלום דמי אבטלה מלאים בזכות לעצמאים בכלל.

3.5 נבחנים בבחינה בכתב בעריכת דין או בבחינות הסופיות של לשכת רואי החשבון , לא יהיו זכאים לדמי אבטלה בחודשיים שיקדמו למועד הבחינה.

תמהנו למה נבחרו דווקא מקצועות אלו כשוללים את הזכות לדמי אבטלה, או שהוראות אלו הן רק פתח לשלילת דמי אבטלה בעתיד גם מלומדי מקצועות ורישיונות אחרים.

בהמשך לאמור לעיל ולאור השינויים הרבים שחלו בהוראות המיסוי כאמור, אנו מציעים לחברות, לעצמאים וגם למנהלים בכירים, לבחון מחדש את מערך מבנה הכנסותיהם: כעצמאים, כחברה, כחברה משפחתית או כשכירים. לרבות לבעלי מניות לבחון את האפשרות למשוך רווחים לא מחולקים כדי ליהנות משיעור המס המופחת על דיבידנדים או כדי לכסות משיכות בעלים. זאת ועוד חשיבה שיש לעשות לגבי ההיערכות לשינויים בחוק מע"מ ונושאים נוספים שעודכנו לאחרונה בתקנות המס. כגון: המיסוי הירוק ושיטת שווי הרכב הצמוד החדשה. יפה שעה אחת קודם.


טבלאות עזר לשינויים שבחוק ההתייעלות

טבלה 1

הפחתת שיעורי מדרגות המס החלים על הכנסה חייבת מיגיעה אישית ועל הכנסה חייבת של יחיד שמלאו לו בשנת המס 60 שנים (סעיף 121 לפקודה), בהתאם למתווה המפורט בחוק ההתייעלות, כדלהלן:

מסכום

עד סכום

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

55,080

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

55,081

97,920

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

97,921

159,000

23%

23%

21%

20%

19%

18%

18%

159,001

240,000

30%

30%

29%

28%

27%

26%

24%

240,001

454,680

33%

33%

32%

31%

30%

29%

27%

454,681

מעל 454,680

45%

45%

44%

43%

42%

41%

39%

טבלה 2

שיעורי המס הרלבנטיים לפני חוק ההתייעלות לשנים 2009-2010 , הם:

מדרגות הכנסה שנתית להכנסה מיגיעה אישית או ליחיד בן 60 ויותר

שיעור המס

בשנת 2009

שיעור המס

בשנת 2010

לפני התיקון

עד 55,080

10%

10%

מ- 55,081 עד 97,920

15%

14%

מ- 97,921 עד 147,000

23%

21%

מ- 147,001 עד 211,200

30%

28%

מ- 211,201 עד 454,680

34%

32%

מכל שקל נוסף

46%

44%

טבלה 3

הכנסה חייבת של יחיד שאינה מיגיעה אישית (הכנסות פסיביות משכ"ד, תמלוגים וכדומה) -:

מסכום

עד סכום

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

240,000

30%

30%

29%

28%

27%

26%

24%

240,001

454,680

33%

33%

32%

31%

30%

29%

27%

454,681

מעל 454,680

45%

45%

44%

43%

42%

41%

39%

טבלה 4

שיעורי המס הרלבנטיים בתחולה נוכחית לשנים 2009-2010, הם:

מדרגות הכנסה שנתית להכנסה שאינה מיגיעה אישית עד גיל 60

שיעור המס

בשנת 2009

שיעור המס

בשנת 2010

לפני התיקון

עד 147,000

30%

30%

מ- 147,001 עד 211,200

32%

30%

מ- 211,201 עד 454,680

34%

32%

מכל שקל נוסף

46%

44%

טבלה 5

שיעורי מס החברות משנת 2003 (ס' 126 לפקודת מס הכנסה)

שיעור מס חברות

לפי המתווה

בתיקון 147 לפמ"ה

שיעור מס חברות

בהתאם לחוק ההתייעלות

2003

36%

2010

25%

2004

35%

2011

24%

2005

34%

2012

23%

2006

31%

2013

22%

2007

29%

2014

21%

2008

27%

2015

20%

2009

26%

2016

18%

טבלה 6

נטל המס המצרפי בפעילות כחברה:

2009

2010

שיעור מס חברות

26%

25%

שיעור מס דיבידנד

25%

25%

נטל המס במשיכה מחברה

44.50%

43.75%

טבלה 7

נטל המס על יחיד כולל מס הכנסה וביטוח לאומי, בשנות המס 2009-2010, הוא:

ברוטו

ס"ה מס הכנסה וביטול לאומי

נטו לאחר 2.25 נק' זיכוי

שיעור מס וביטוח לאומי למדרגה

4,590

176

4,414

4%

4,757

207

4,550

19%

8,160

1,118

7,042

27%

12,250

2,541

9,709

35%

17,600

4,777

12,823

42%

37,890

14,068

23,822

46%

76,830

36,571

40,259

58%

100,000

47,230

52,770

46%

טבלה 8

השינויים בשיעורי זיכויי המס לתשובי יישובי ספר (סעיף 11 (ב) לפקודת מס הכנסה), כדלהלן:

זיכויי מס ליישובי ספר לשנים 2009 - 2016

תקרת ההכנסה השנתית מיגיעה אישית (ש"ח)

סעיף בפקודה מס הכנסה

יישובים כלולים

(רשימה חלקית)

2009-2010

2012-2013

2015-2014

2016

214,320

11(ב)(1)

תוספת ראשונה חלק א' לפמ"ה

קו העימות בצפון כולל נהריה

13%

12%

11%

11%

214,320

11(ב)(2)

קריית שמונה,

קו עימות דרומי

25%

23%

22%

21%

142,800

11(ב)(3)(א)

מצפה רמון

25%

23%

22%

21%

142,800

11(ב)(3)(ב)

דימונה, ירוחם

20%

19%

18%

17%

142,800

11(ב)(3)(ג)

אופקים, ערעור, תל שבע מועצה אזורית רמת הנגב

16%

15%

14%

14%

142,800

11(ב)(3)(ד)

נתיבות, כפר ורדים ועוד

13%

12%

11%

11%

142,800

11(ב)(3)(ה)

תוספת ראשונה חלק ב' לפמ"ה

כולל בית שאן, חצור והערבה

13%

12%

11%

11%

נערך ע"י:עו"ד ורו"ח רמי אריה, מומחה לדיני מיסוי.

ראו מידע נוסף באתר מיסים ועסקים www.ralc.co.il

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • שי  (22/04/2010 21:35)
  הטבלאות מצוינות
 • יהודית 1  (11/10/2009 14:24)
  החוק עצמו פורסם בספר חוקים מספר 2203 וניתן להורידו באתרים של מאגרי פסיקה וחקיקה וכן לחפש לפי סח 2203 בגוגל ולהגיע לפרסום חינמי של החוק (גישה חפשית למחפש בגוגל מתוך אתר המאגר המשפטי נבו).
 • יהודית 1  (11/10/2009 14:20)
  המאמר מאיר עיניים (תודה) האם ניתן להעלות לאתר את טיוטת חוזר מס הכנסה לגבי התנאים לקיזוז החזרי הלוואות בעלים מדיבידנדים מרווחים לחלוקה עד 31/12/2002? לפי פרסום תמציתי באתר רשות המיסים "במקרים מסויימים"זה לא יחחשב כ"הפרת התיקון" לבצע קיזוז החזר הלוואות בעלים" מדיבידנד שמחולק בניצול הטבת 12% (במקום 25% על דיבידנד ברגיל)- משמע- יהיו מקרים/תנאים לכך שזה לא ייחשב הפרה אלא ניצול לגיטימי של ההטבה
 • רמי אריה  (11/08/2009 11:30)
  נא שימו לב, כי בעקבות הערתו הטובה של ידידי עו"ד אבי פרידמן, מחבר הספר המצוין על "חוק מע"מ", עדכנתי את תאריך תחילת הרחבת המחזור של עוסק פטור - ליום 1.1.2012. כלומר, הרחבת מחזור עוסק פטור ל- 100,000 ש"ח תחל רק משנת 2012 ואילך. עוד מציין עו"ד אבי פרידמן, כי בהוראות התחולה של התיקונים לחוק מע"מ, נקבע כי שר האוצר רשאי לדחות את המועדים ליישום הוראות התיקונים בחוק מע"מ עוד, כך שגם מועד זה אינו סופי. בברכה,,, רמי אריה,,
 • adanyoel  (07/08/2009 19:17)
  אין מילים , בפשטות ובהירות מוסברים עיקרי הרפורמה
 • בנא ויסאם  (05/08/2009 17:13)
  מאמר מתומצת וקולע
 • בני קיויתי  (05/08/2009 03:51)
  ללא תוכן
 • ישראל  (05/08/2009 00:44)
  האם התקרה בוודאות השתנתה כבר לשנת 2009 כי רשויות מע"מ עדיין לא עדכנו על השינוי , היכן אדע בוודאות ואוכל להסתמך על כך
 • יוסי שטיין  (04/08/2009 09:58)
  ישר כוח על המאמר,על ההשקעה.
 • aviven1@017.net.il  (04/08/2009 09:30)
  יש לי שתי הכנסות: אחת מקצבה מצה"ל 14,000 ש"ח והשניה משכורת משרות בתי הסוהר בסך 33,000 ש"ח. האם השכר נטו שלי ייפגע במהלך 2009 ו 2010? מאיזה חודש יתחילו לגבות יותר ביטוח לאומי? תודה למשיבים
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט