• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי בינלאומיהמיסוי במדינות שונותקפריסין תיקונים בחוקי מס הכנסה ו SDCT

קפריסין: תיקונים בחוקי מס הכנסה ו-SDCT

29.11.2009

קפריסין: תיקונים בחוקי מס הכנסה ו-SDCT

קומפני אקספרס ישראל

א. הקדמה

ב-22 באוקטובר 2009 העביר בית הנבחרים של קפריסין חוק חדש, המשפיע על טווח רחב של תיקונים לחוק מס הכנסה ולחוק Special Contribution for the Defence Fund of the Republic.

יעדי החוק העיקריים:

· לחזק את מעמדה של קפריסין כמרכז עסקי בינלאומי על ידי יצירת תנאים מועדפים במושגים של מיסוי רביות והכנסה מדיבידנדים.

· ליצור תנאים מועדפים לקידום הקמתן בקפריסין של תכניות Collective investments Schemes (CIS) על ידי אספקת תמריצי מס, הן למשתתפים בתכניות והן למשקיעים שלהם.

המושג CIS כולל תכניות השקעה בלתי מוגבלות ותכניות השקעה מוגבלות כגון קרנות נאמנות, UCITS (Open Ended Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities), ICIS (International Collective Investments Schemes), כמו גם סוגים אחרים של קרנות נאמנות.

התיקונים תקפים רטרואקטיבית החל משנת המס המתחילה ב-1 בינואר 2009.

ב. סיכום התיקונים העיקריים

· לא יוטל מס הכנסה על הכנסה מריבית הכפופה למס SDCT (Special Defence Contribution Tax).

· אין דרישת החזקה מינימאלית לצורך זכאות לפטור ממס SDCT על הכנסה מדיבידנדים שהתקבלה מחו"ל. הדרישה למינימום של 1% בוטלה.

· הכנסה מריבית שהתקבלה על ידי CIS's תהיה כפופה אך ורק למס הכנסה כהכנסה ממסחר, ולא כהכנסה מריבית. הכנסה כזו פטורה ממס SDCT.

· מי שמחזיק ביחידה ב-CIS מוגדר כעת כבעל מניות.

· רווחים מהתפטרות מיחידות או מזכויות בעלות אחרות ב-CIS's פטורים ממס הכנסה משום שהם מוגדרים כ"קניין" (Titles).

· חלוקת דיבידנדים מוערכת המוטלת על תושבי קפריסין לצרכי מס בהתאם לריבית ההחזקה שלהם ב-CIS's ממוסה במסגרת מס SDCT ב-3% בלבד, במקום 15% - שיעור המס הרגיל המוטל על בעלי מניות של חברות תושבות קפריסין. תנאי חלוקת דיבידנדים מוערכת אינם תקפים לגבי חברות שאינן נחשבות לתושבות קפריסין לצרכי מס.

· פדיון יחידה או זכויות בעלות אחרות ב-CIS's אינו נחשב להפחתת הון. במקרה כזה, הסכום שהתקבל על ידי בעל היחידה אינו חייב במס SDCT.

· במקרה של פירוק CIS, רווחים מ-5 השנים האחרונות שלא חולקו לבעלי מניות תושבי קפריסין לצרכי מס ימוסו בשיעור של 3% במקום השיעור הסטנדרטי של 15% המוטל במקרה של חברות. מי שאינו תושב קפריסין לצרכי מס פטור ממס זה.

ג. שינויים המתייחסים לכל החברות, כולל CIS's

1. מיסוי הכנסה מריבית פסיבית

הכנסה מריבית פסיבית היא ההכנסה מריבית שלא הושגה באמצעות הפעילויות רגילות של החברה או מפעילויות הקשורות לפעילויות הרגילות של החברה.

לפני התיקונים, הכנסה מריבית פסיבית מוסתה במסגרת מס SDCT בשיעור של 10% על הכנסה שהתקבלה או זוכתה. בנוסף, 50% מאותה הכנסה מריבית התווספו להכנסות אחרות שהיו לחברה באותה שנת מס. במידה שהחברה הציגה רווחים נקיים ניתנים למיסוי בסוף השנה, הם מוסו בשיעור של 10% במסגרת מס הכנסה. משמעות הדבר הייתה כי הכנסה מריבית פסיבית הייתה יכולה להיות כפופה למס בשיעור של 15%.

בעקבות עם התיקונים הנוכחיים, הכנסה מריבית פסיבית ממוסה אך ורק במסגרת מס SDCT בשיעור של 10%.

הדרישה למסות 50% מאותה ריבית במסגרת מס הכנסה, כפי שהוסבר לעיל, בוטלה.

כתוצאה מכך, הכנסה מריבית ממוסה תחת מס SDCT (ריבית פסיבית), או תחת מס הכנסה (ריבית מסחר), ולא תחת שילוב השניים כפי שקבע החוק הישן.

2. מיסוי הכנסה מדיבידנדים

ההכנסה מדיבידנדים ממשיכה להיות פטורה לחלוטין ממס הכנסה.

לפני השינויים, הכנסה מדיבידנדים שהתקבלה מחברות זרות הייתה פטורה ממס SDCT, בתנאי שנענו תנאים מסוימים.

אם חברה תושבת קפריסין החזיקה בפחות מ-1% מהון המניות של החברה הזרה ששילמה את הדיבידנד, ההכנסה מהדיבידנדים הייתה כפופה למס SDCT בשיעור של 15%.

במידה שהחברה הקפריסאית מחזיקה ביותר מ-1% מהון המניות של החברה הזרה שמשלמת את הדיבידנדים, אז ההכנסה מהדיבידנדים שהתקבלה על ידי החברה תושבת קפריסין הייתה פטורה ממס SDCT.

הפטור לא הוענק אם לא מולאו התנאים הבאים:

· החברה הזרה שמשלמת את הדיבידנדים עוסקת ישירות או בעקיפין בהיקף של יותר מ-50% בפעילויות שיוצרות הכנסה מהשקעה.

· שיעור המיסוי הזר על ההכנסה של החברה המשלמת את הדיבידנד נמוך מהותית מ-10% המשולמים על ידי החברה המקבלת (כלומר, פחות מ-5%).

במידה שהחברה לא ענתה על התנאים, ההכנסה מהדיבידנדים שהתקבלה מהחברה הזרה מוסתה בשיעור של 15% במסגרת SDCT.

עם השינויים החדשים בוטלה הדרישה לבעלות של מינימום 1%. לכן, החל מ-2009 והלאה, אין תשלום SDCT על הכנסה מדיבידנדים, גם אם ההשתתפות בבעלות על המניות בחברה הזרה היא פחות מ-1%.

כיוצא מן הכלל, הכנסה מדיבידנד חייבת ב-15% של SDCT אם מולאו שני התנאים הנ"ל.

ד. שינויים מהותיים המתייחסים ל-CIS's בלבד

1. מיסוי הכנסה מריבית

התיקון החדש מציין כי הכנסה מריבית שהתקבלה על ידי CIS נחשבת להכנסה רגילה ממסחר, ועל כן היא כפופה למס הכנסה של 10% בלבד על הרווחים הנקיים.

כמו כן מציין החוק החדש כי ריבית שהתקבלה מ-CIS פטורה לחלוטין ממס SDCT.

2. מיסוי רווחים מהתפטרות מזכויות בעלות ב-CIS

רווחים מהתפטרות מזכויות בעלות ב-CIS, דוגמת יחידות, פטורים כעת ממס הכנסה משום שהם נחשבים ל"קניין".

תיקון זה מספק תוכן ובהירות ל-CIS's, בהמשך לחוזר האחרון שהפיצו רשויות המס של קפריסין, שכלל גם את היחידות של CIS תחת ההגדרה "קניין".

3. חלוקת דיבידנדים מוערכת עבור CIS – פירוק CIS ופדיון יחידות

חלוקת דיבידנדים מוערכת ממוסה במסגרת SDCT ומתייחסת רק לחברות או ליחידים תושבי קפריסין לצרכי מס.

רווחים שלא חולקו עד תום תקופה של שנתיים כפי שמפורט בחוק Special Contribution for the Defence Fund of the Republic כפופים לתנאי החלוקה המוערכת.

שיעור ה-SDCT הנוכחי עבור תושבי קפריסין לצרכי מס על חלוקת דיבידנדים מוערכת הוא 15%.

עם השינויים הנוכחיים, שיעור ה-SDCT לחלוקת דיבידנדים מוערכת עבור CIS's הופחת מ-15% ל-3%.

· במקרה של פירוק CIS, רווחי ה-CIS שלא חולקו תוך תקופה של 5 שנים יהיו כפופים לשיעור SDCT של 3% ולא של 15%.

· פדיון יחידות או זכויות בעלות אחרות ב-CIS אינם נחשבים להפחתת הון. לפיכך, כל סכום שהתקבל על ידי בעל יחידה אינו כפוף ל-SDCT של 15%.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר