• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתאודותתחומי פעילותשינויים בדוחות שנתיים יחידים חברות לשנת המס 2009

שינויים בדוחות שנתיים יחידים חברות לשנת המס 2009

01.08.2010

שינויים בדוחות שנתיים יחידים חברות לשנת המס 2009

הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 9/2010 - חטיבת השומה

ביום 25.7.10 פרסמה רשות המסים בישראל הוראת ביצוע בדבר ניתוב שלב א׳ ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים חברות לשנת המס 2009 שמספרה 9/2010.

להלן נסקור את עיקר השינויים בדיווחים לשנת מס 2009 ליחידים וחברות, לעומת שנים קודמות, כדלקמן:

1. דוח מקוון

1. במסגרת תיקון 161 לפקודת מס הכנסה הוסף סעיף 1312), ובו נקבע כי החל
משנת
2008,
יידרש בהגשת דוח שנתי מקוון יחיד החייב בהגשת דוח ואשר יש לו
אחד מסוגי ההכנסות האלה
:

הכנסה מעסק או משלח יד לפי סעיף 2(1):

הכנסה מעבודה לפי סעיף 2(2).

2. פטור מהגשת דוח מקוון:

בתקנות לפי סעיף 131 2)(1) לפקודה נקבע פטור מהגשת דוח מקוון ליחיד שהכנסתו השנתית (קרי מחזור עסקי או משכורת) וגם הכנסת בן זוגו מעסק, מחקלאות, ממשלח יד, ומעבודה שאינה עולה על 75,000 ₪ לגבי כל אחד מהם, ובתנאי שההכנסה החייבת השנתית של היחיד אינה עולה על 75,000 ₪ ואם היה לו בן זוג - סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 150,000 . בנוסף נקבע בתקנות פטור מחובת דווח מקוון ליחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה .

ההקלות הללו לא יחולו על מי שהוא או בן זוגו בעל שליטה בחברה על פי הגדרתו בפקודת מס הכנסה וכן הם לא יחולו על מי שהגיש תביעה לקבלת מענק ״מס הכנסה שלילי״.

יודגש כי ההקלה האמורה פוטרת את האוכלוסיות שנקבעו מחובת הגשת דוח באופן מקוון אך אינה פוטרת מחובת הגשת הדוח השנתי על פי הוראות פקודת מס הכנסה. תחולתן של תקנות הפטור יחולו על הדוחות המוגשים לגבי שנת המס 2009 ואילך .

3. דוח שיוגש באחד מהאמצעים הבאים ייחשב כ״דוח מקוון״:

שידור דרך מערכת המחשב של רשות המיסים על ידי מייצגים מקושרים לשע״מ, כבעבר.

שידור באמצעות האינטרנט.

שידור נתוני הדוח באמצעות האינטרנט או מחשב שע״מ אינו מבטל את הצורך להגיש את טופס הדוח החתום (פלט הדוח ששודר) ואת נספחיו וצרופותיו למשרד

2. טופס 6111

טופס זה מיועד לקידוד נתוני הדוחות הכספיים : מאזן, דוח רו״ה ודוח התאמה לצרכי מס לבעלי עסקים .

בשנת מס 2009 פטורים מהגשת טופס 6111 מי שמחזור עסקיו נמוך מסך של 300,000 ₪ (כהגדרתו בהוראות ניהול ספרים), מי שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, בנקים, חברות ביטוח וחקלאים .

משנת המס הבאה תחול חובת הגשה מקוונת על טופס 6111. לפיכך, כל עוד לא נכנסה לתוקפה חובת ההגשה המקוונת יש לרכז את טופסי 6111 שלא שודרו באחד מן האמצעים המקוונים (מחשב שע״מ או אינטרנט) בארגזים נפרדים, שייאספו ע״י הנציבות. הנתונים ישודרו למחשב ברשות המיסים.

3. סיכום השינויים בדוחות ליחידים לשנת המס 2009

מהות השינוי

השינוי בדוחות לעומת הדוחות דאשתקד

טופס

מקור השינוי (חקיקה, פסיקה, החלטה וכוי)

חלק ה - הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים:

הורד שדה 074 - "ריבית על ניירות ערך - מס בשיעור של 10%".

1301

הוראת שעה לתקופה שבין 1.10.2009 - 30.9.2010 שמטרתה מתן תמריץ לחלוקת דיבידנד שמקורו ברווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד ל-31 בדצמבר 2002.

חלק ה - הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים :

שדה חדש 231 - "דיבידנד מחלוקת רר"ל שנצברו עד 31.12.02 - מס בשיעור 12%".

1301

הוראת שעה לעניין סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה

מטרת התוספת היא להבהיר כי מוסד כספי חייב לרשום את הכנסתו בשדה 150/170 בנוסף לרישום הרווח בשדה 032/163.

חלק ו - מוסד כספי: בשדה 032/163 נוסף מלל בסוגריים "לאחר התאמת הסכום המופיע בשדה 150/170".

1301

הבהרה

החל מהדוח לשנת המס 2009 ידווחו ההכנסות הפטורות לפי סעיף 9(5) לפקודה, לכל אחד מבני הזוג באופן נפרד.

חלק י - הכנסות ורווחים פטורים: שדה חדש 309 - " הכנסות פטורות ממס לפי סעיף 9(5) (נכה 100%) בן/בת הזוג".

1301

0135

נוסף שדה חדש לתשלומים לאובדן כושר עבודה כשכיר אשר ישודר בהתאם לסכום שחושב בטופס 134. תשלומים בגין א.כ.ע כעצמאי יוסיפו להיות משודרים בשדה קיים 112/113.

חלק יב- ניכויים אישיים: שדה חדש 206/207 - " לביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשכיר לפי חישוב בטופס 134".

1301 0135

סעיף 32(14)

נוספה אפשרות לדרישת זיכוי בשיעור 35% בשל הפקדות לקצבה כעמית עצמאי במקום ניכוי בשדה 135/180.

חלק יד- זיכויים אישיים: שדה חדש 268/269- "לקצבה כעמית עצמאי".

1301

0135

סעיף 45א

החל מהשנה כאשר היחיד עומד בתנאים ל״עמית מוטב", המחשב יבצע חישוב כעמית מוטב.עם זאת, ניתן לאלץ את המחשב באמצעות קוד 2 בשדה 233/234 לבצע חישוב מס כ״עמית יחיד".

שדות שלא נמצאים בטופס: 233/234- קוד 2 - אילוץ המחשב לבצע חישוב לניכוי וזיכוי קופ "ג ל"עמית יחיד" .

1301 0135

אין צורך בקוד זה

שדות לשימוש המשרד : בשדה 015 - לנישום בחברה משפחתית, ירד קוד 7 - " קיזוז הפסדי חברה משפחתית, מהכנסות מעסק".

1301

חלק ד - הכנסות חייבות בשיעורי מס מיוחדים : נוספו השדות:

שדה 060 - "ריבית על ניירות ערך, ריבית ורווחים מקופות גמל ודיבידנד ממפעל מאושר/מוטב - מס בשיעור של 15%".

שדה 067 - "ריבית על ניירות ערך, ריבית מקופות גמל - מס בשיעור שלא יעלה על 20%". שדה 141 - "דיבידנד ורווח ממניות הניתנות לפידיון (החלק החייב בשיעור זה) - מס בשיעור של 20%".

שדה 053 - " ריבית על ניירות ערך, משיכה שלא כדין מקופות גמל ומניות הניתנות לפידיון (החלק החייב בשיעור זה)- מס בשיעור של 35%". חלק ו- הוחלף

0135

דו"ח שנתי מקוצר

4. סיכום השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2009

מהות השינוי

השינוי בדוחות לעומת הדוחות דאשתקד

טופס

מקור השינוי (חקיקה, פסיקה, החלטה וכוי)

בשל ביטול ס' 7 לחוק התיאומים, ניכוי בשל אינפלציה, החל משנת המס 2009 טופס 1344 מתייחס רק להפסדים מועברים .

חלק א - פרטים על החברה: סעיף 3 "הוגש טופס 1344- הפסדים מועברים"

ונמחק המלל "וניכוי בשל אינפלציה".

1214

תיקון מספר 20 לחוק מס הכנסה (תאומים בשל אינפלציה). סעיפים 32(א), 33א(4).

הרחבת הדיווח על קיבוצים . נוסף נספח חדש לדוח טופס 1226.

חלק א - פרטים על החברה: נוסף סעיף 12 "קיבוץ - יש לצרף טופס 1226".

1214

הרחבת הדיווח על קיבוצים .

חלק ג - פרטים על חברות קשורות בארץ ובחו"ל:

נוסף במלל "שותפויות ותאגידים הקשורים לקיבוץ".

1214

קביעת שיעור מס מופחת לחבר בני אדם המקבל דיבידנד מאת תושב חוץ בשיעור של 5% במקום שיעור של 25%.

חלק ו - הכנסה חייבת: נוסף שדה 034 - "דיבידנד מחברה תושבת חוץ החייב במס בשיעור של 5%".

1214

סעיף 126א הוראת שעה לשנת .2009

הוראת שעה לתקופה שבין

1.10.2009 - 30.9.2010 שמטרתה מתן תמריץ לחלוקת דיבידנד שמקורו ברווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד ל- 31 בדצמבר 2002.

בחלק טו - דיבידנד שחולק: נוסף שדה 231 - "מתוך סה"כ הדיבידנד: דיבידנד שחולק החייב במס בשיעור 12%".

1214

סעיף 125ב תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-.2010

הרחבת הדיווח על קיבוצים .

בחלק שדות לשימוש המשרד: נוסף שדה 226- "קיבוץ לפי טופס 1226 , קוד 1 - מסורתי, קוד 2 -אחר". במקרה של אגודה שיתופית אחרת (לא קיבוץ) יש לשדר קוד 9.

1214

בעל מניות המבקש ניכוי מס במקור מדיבידנד מוטב בשיעור מס של 12% נדרש למלא ולהגיש טופס זה .

הצהרת בעל מניות על זכאותו לדיבידנד מוטב בהתאם להוראות שעה לעניין סעיף 125ב.

805

(חדש)

סעיף 125ב תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-

2010.

מהות השינוי

השינוי בדוחות לעומת הדוחות דאשתקד

טופס

מקור השינוי (חקיקה, פסיקה, החלטה וכוי)

לאפשר לחברה לדווח על דיבידנד בשיעור מס של 12%.

נוספה אפשרות דיווח על סכום דיבדנד שחולק בשיעור מס של 12%.

המס שנוכה יכלל בשדה 143.

1214ב

דין

וחשבון

על

חלוקת

דיבידנד

סעיף 125ב תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-.2010

רישום מס מופחת לחבר בני אדם המקבל דיבידנד מאת תושב חוץ בשיעור של 5% במקום שיעור של 25%.

נוספו שדות "434 - הכנסה ו- 414-מס ששולם מחוץ לישראל מדיבידנד לפי סעיף 126א (הוראת שעה) -בשיעור של 5% (הסכום צורף להכנסות בשדה 034 בטופס 1214).

1323 נספח ד' הכנסות

מחו "ל

סעיף 126א הוראת שעה לשנת .2009

5. חישוב הניכוי והזיכוי בגין הפקדות קופ״ג וביטוח חיים

החל משנת המס 2008 לא ניתן להפקיד לקופ״ג לתגמולים, ולכן לא ניתן ניכוי בשל הפקדות כאלו. כמו כן ניתן לקבל זיכוי ממס בשל ביטוח קצבת שאירים המוגבל בשיעור מתקרה .

אישורי קופות גמל לשנת המס 2009 :

חלק מקופות הגמל הנפיקו אישורים לא תקינים, בהם לא מצוין במפורש כי הפקדות העמית הן לקצבה. כמו כן לגבי תשלומי פרמיה לאובדן כושר עבודה לא מצוין שמדובר בביטוח מועדף .

למרות שאישורים אלה אינם תקינים, הוחלט לאפשר קבלת הטבות על סמך האישורים, שכן מדובר בכל מקרה בתשלומים לקופת גמל לקצבה בלבד .

יחד עם זאת, אם מתעורר ספק כלשהו באשר לאישור מסוים, יש לבדוק ולדרוש מסמכים ואישורים נוספים .

ניכוי בעד תשלומים לקופת גמל לקצבה כעמית עצמאי

בחישוב ניכוי מקופות גמל לא תבוצע בדיקת כדאיות לגבי מעמד המבקש כעמית מוטב או כעמית יחיד. זאת בעוד שבשנים קודמות בוצעה בדיקת כדאיות עד לשלב הניכוי. יחיד העומד בתנאים של ״עמית מוטב״ מחושבות עבורו ההטבות כ״עמית מוטב״. במידה ומגיש הדוח מעוניין לקבל את ההטבות כעמית יחיד למרות שהוא נחשב כעמית מוטב, יוכל לדרוש זאת באמצעות הזנת קוד 2 בשדה 233 ל״בן הזוג הרשום״ ובשדה 234 לבן הזוג .

שים לב שהשימוש בקוד שונה משנים קודמות. עד שנת מס 2008 קוד 1 בשדה 233 מאלץ את המחשב לבצע חישוב ליחיד כעמית מוטב והחל משנת מס 2009 ניתן להשתמש רק בקוד 2 כאמור לעיל.

בשנת 2009, ניתן לקבל ניכוי בשל תשלומים לקופת גמל לקצבה בלבד באחד משני מסלולים שונים:

1. מסלול אי - המסלול מתאים לכלל ׳היחידים׳.

2. מסלול ב׳ - המסלול מתאים למי שהינו ״עמית מוטב״.

העמידה בתנאי הכניסה למסלול ״עמית מוטב״ מתבצעת על ידי המחשב תוך בדיקת ההפקדות לקצבה ע״י סיכום סה״כ הסכומים בשדות 135, 248, 045 ו- 268 (ולגבי בן הזוג שדות 086,249,180 ו - 269).

הגדרות ותקרות בסעיף 47:

׳׳עמית מוטב׳׳ הוא יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס , סכומים לקופ׳׳ג לקצבה, בסכום שלא פחת מ- 15,222 ש׳׳ח.

׳׳הכנסה מבוטחת׳׳ - היא הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו בשנת המס סכומים לקצבה וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה.

סכום זה יירשם בשדה 244 (מתוך טופסי 106). הרישום בשדה זה משפיע על גובה הניכוי והזיכוי המתקבל בקופ״ג.

״הכנסה לעמית עצמאי׳׳ הינה סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף 47 ו - 47א עד לסכום של ₪93,600 לשנה בניכוי הכנסתו המבוטחת.

״הכנסה נוספת׳׳ הינה הסכום הנמוך מבין:

1. סך ההכנסה החייבת שאינה ׳׳הכנסה מבוטחת׳׳ עד לסכום של 93,600 ש׳׳ח בשנה.

2 . סך ההכנסה החייבת עד לסכום של 374,400 בניכוי ההכנסה המבוטחת או 93,600 לפי הגבוה ביניהם .

׳׳ההכנסה הנוספת׳׳ בדומה ל״הכנסה לעמית עצמאי״ לא יכול שתעלה על 93,600 בשנת 2009 .

״הכנסה המזכה״ בשנת 2009, המשמשת בסיס לניכוי אצל יחידים, היא 93,600 ₪ להכנסת עבודה ו- 132,000 ₪ להכנסה שאינה מעבודה.

תקרת ההכנסה המזכה כאשר ההכנסה נובעת הן מעבודה והן לא מעבודה, היא 93,600 ₪ על הכנסת העבודה שאינה הכנסה מבוטחת. על הכנסה שאינה מעבודה תילקח תקרה בסכום ההפרש שבין 132,000 ₪ לבין הכנסת העבודה או 93,600 הנמוך שביניהם.

ניכוי מירבי ליחיד שאינו ״עמית מוטב״

סכום הניכוי המירבי ליחיד בשל תשלומים לקופ״ג לשכיר הוא 5% מההכנסה המזכה , סה״כ 4,680 ₪.

סכום הניכוי המירבי בשל תשלומים להכנסה שאיננה מעבודה הוא 5% מההכנסה המזכה , סה״כ 6,600 ₪.

ניכוי לעמית מוטב

לגבי הכנסת עבודה, מגיע ניכוי בשל תשלומים כנמוך שבין:

1. 5% מ׳׳ההכנסה המזכה׳׳ שהיא הכנת עבודה שאינה ׳׳הכנסה מבוטחת׳׳.

2. 7% מההכנסה החייבת שהיא הכנסת עבודה עד לסכום של 374,400 ש׳׳ח בניכוי ה׳׳הכנסה המבוטחת׳׳.

זיכוי לפי סעיף 45א:

הזיכוי יינתן בשל תשלומים ששולמו ע׳׳י הנישום או בן זוגו - לביטוח חיים ולביטוח קצבת שאירים שלו או של בן זוגו וכן בשל תשלומים ששילם מי מבני הזוג לקופת גמל לקצבה לטובת אחד משניהם .

הזיכוי יינתן לביטוח חיים בשיעור של 25% מהסכום ששולם, המזכה בזיכוי ולקופ״ג לקצבה ולביטוח שאירים בשיעור של 35% מהסכום ששולם המזכה בזיכוי .

גם לעניין הזיכוי קיימים שני מסלולים לקבלתו: מסלול א׳, המתאים למי שאינו ׳׳עמית מוטב׳׳ ומסלול ב׳ למי שהוא ׳׳עמית מוטב׳׳.

הזיכוי במסלול ב' ל״עמית מוטב״

מסלול זה מתאים רק למי שהיה ׳׳עמית מוטב׳׳ בשנת המס. ראה הגדרות לעיל בהסבר לניכוי לפי סעיף 47.

׳׳עמית מוטב׳׳ יזוכה גם בשל תשלומיו לבטוח חיי ילדו שמעל גיל 18 בחברת ביטוח ולקופת גמל לטובת ילד או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדו. עליו לצרף הצהרה ע׳׳ג טופס 158

ל׳׳עמית מוטב׳׳ שהיתה לו הכנסה מבוטחת : יינתן זיכוי של תשלומים שהם הסכום המתקבל מצרוף שני הסכומים הבאים:

7% מההכנסה המזכה שהיא הכנסה מבוטחת (בשל תשלומים לבטוח חיים לא יעלה על 5% מההכנסה המזכה).

וכן 5% מההכנסה החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 187,200 לשנה, בניכוי סכום של 93,600 או סכום ההכנסה המבוטחת לפי הנמוך מביניהם.

בשדה חדש 268/269 הוספה האפשרות לרשום תשלומים לקופת גמל לקצבה כעמית עצמאי, כולם או מקצתם, לשם קבלת זיכוי במקום ניכוי. סכום שנרשם בשדה זה לא יירשם בשדות המיועדים לניכוי (135/180). לאופציה זו ראה הסבר בניכוי לעיל .

ל׳׳עמית מוטב׳׳ שלא הייתה לו ׳׳הכנסה מבוטחת׳׳: יינתן זיכוי בשל תשלומים של עד 5% מהכנסתו החייבת ועד לסכום של 187,200 לשנה.

6. פירוט השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2009

תיקון 60 לחוק עידוד השקעות הון

״מפעל מוטב״ - בהוראת ביצוע מס הכנסה מספר 7/2009 - שומה/מקצועית בנושא חוק עידוד השקעות הון - ניתוב הדוחות ושידור מפעל מוטב, מפורט הטיפול במשרדים בדוחות בהם נדרשות הטבות לפי חוק עידוד וכן מוצגת בהוראה מערכת חדשה שהוקמה בשע״מ במסגרתה מוכנו טפסי 900 ו- 901.

במידה וטפסי 900 ו- 901 לא שודרו במערכת, לא תתאפשר שידור השומה של אותה חברה התובעת הטבות לגבי מפעל מוטב.

דוח מאוחד לפי סעיף 23 לחוק עידוד תעשייה מיסים

חברת אם ובת במפעלים תעשייתיים בעלות קו ייצור אחד או חברה השולטת בחברה תעשייתית ולפחות 80% מרכושה מושקע בחברות תעשיות כהגדרתן בחוק עידוד תעשיה מיסים סעיף 23, רשאיות להגיש דוח מאוחד. החל משנת מס 2006 נוסף שדה 108 לשימוש המשרד בו יש לציין:

1 - דוח מאוחד שהוגש ע״י חברת אם.

2 - הכנסה מועברת לחברת האם ע״י חברת הבת.

במקביל יש לרשום בשדה 062 את ההכנסה שהועברה לחברת האם .

במקרה של חברת אם (שדה 108 קוד 1) שהכנסות חברת הבת שהועברו אליה הם מוטבות כאמור בסעיף 4.1 לעיל, ניתן יהיה בשלב זה לשדר את דוח חברת האם עם הכנסות מוטבות, למרות שטפסי 900 ו- 901 לא נמצאים במערכת הממוכנת של חברת האם .

דוח שנתי לנאמן בנאמנות יוגש בטופס 1327, אא״כ מדובר ביוצר לפי סעיף 75ז(ח) לפקודה או נהנה לפי סעיף 75ז(ז) לפקודה .

7. אישורים מקוריים

מודגש בזאת כי ניכויים או זיכויים עבור תשלומים לביטוח חיים, ביטוח קצבת שאירים, קופת גמל, קרן השתלמות לעצמאים, הוצאות החזקת בן משפחה במוסד, וכדומה יוכרו בשלב הדוח רק על סמך אישורים מקוריים או העתקים עם חתימה וחותמת מקוריים. זיכוי תרומות יותר על סמך אישורים מקוריים בלבד. אישור מקורי ייחשב גם העתק עם אישור ״נאמן למקור״ , לפי הנחיית היועץ המשפטי מיום 6/8/09.

כאשר נתבעים זיכויים עבור תרומות בסכומים מהותיים, יש לבדוק אם למוסד הציבורי, מקבל התרומה, יש אישור בתוקף בשנת המס לגביה נתבע הזיכוי.

8. עריכת תיקונים בשומה עצמית (00)

ככלל, אין לערוך תיקונים בשומה העצמית כגון: החלפת שדות בין בני הזוג שלא עפ״י הוראות סעיף 64ב לפמ״ה, הוספת הכנסות משכר על סמך הנתונים משאילתא 432.

יוצאי דופן לכלל זה הם המקרים הבאים:

1. המקרים המפורטים בסעיף 145)(3) לפקודה, שבהם רשאי פקיד השומה תוך ששה חודשים מיום קבלת הדוח לתקן את השומה ויוסיפו לראותה כשומה עצמית . במקרים אלה יש לשדר את הדוח עם סמל הנמקה 56 :

א. תיקון טעות חשבון שנפלה בדוח.

ב. יישום הוראות כל דין החלות על הנישום בהיותו חייב בניהול פנקסי חשבונות
לשנת מס פלונית, או לחלק ממנה ולא ניהלם או שניהלם רק בחלק מהתקופה
שבה היה חייב לנהלם, או לא ביסס את הדוח שלו על פנקסי החשבונות.

ג. יישום הוראות כל דין החלות על הנישום לאחר שנקבע בקביעה סופית כי פנקסיו אינם קבילים. לעניין זה, ״קביעה סופית״ קביעה שאין עוד עליה זכות ערר או ערעור .

2. במקרים שבהם צוין במפורש בהוראות כי מסמכים מסוימים מהווים תנאי לקבלת הטבה מסוימת והמסמכים לא צורפו, לא תינתן ההטבה שדרש הנישום בשומה העצמית. (לדוגמא: זיכוי עבור נטולי יכולת, ניכוי במקור, תשלומים לקופ״ג, תרומות, אישור תושבות, אישור ביצוע התכנית ממרכז ההשקעות מפעל מוטב וכדי).

9. שדות שנוספו בדוח של יחיד

231 - דיבידנד מחלוקת רר״ל שנצברו עד 31.12.02 - מס בשיעור .12%

309 - הכנסות פטורות ממס לפי סעיף 9(5) (נכה 100%) בן/בת הזוג.

206,207 - לביטוח מפני אובדן כושר עבודה לשכיר לפי חישוב בטופס 134.

268,269 - זיכוי לקצבה כעמית עצמאי.

10. שדות שבוטלו בדוח של יחיד

074 - ריבית על ניירות ערך - מס בשיעור של 10%.

קוד 7 בשדה 015 - קיזוז הפסדי חברה משפחתית, מהכנסות מעסק.

11. שדות ששונו בדוח של יחיד

112,113 - לביטוח מפני אובדן כושר עבודה ששילם היחיד בשל הכנסה כעצמאי . 233,234 - קוד 2 במקום קוד 1.

שדה לשימוש המשרד שלא נמצא בטופס. מאלץ את המחשב לסווג את היחיד

לצורך חישוב המס כיחיד במקום עמית מוטב .

12. שדות שנוספו בדוח חברה

034 - דיבידנד מחברה תושבת חוץ החייבת במס בשיעור של 5%.

231 - מתוך סה״כ הדיבידנד שחולק החייב במס בשיער 12%.

226 - שדה לשימוש המשרד או המשדר. קיבוץ לפי טופס 1226, קוד 1 - מסורתי, קוד 2 - אחר. במקרה של אגודה שיתופית אחרת (לא קיבוץ) יש לשדר קוד 9.

13. שדות שנוספו בנספח ד (הכנסות מחו״ל) בחברה

434 - דיבידנד לפי סעיף 126א (הוראת שעה) - בשיעור של 5% (לצרף להכנסות בשדה 034).

414 - מס ששולם מחוץ לישראל בגין הכנסה זו.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • adihasid  (07/08/2010 08:58)
  לא צויין מה הזיכוי לפי מסלול א
 • zeb3  (03/08/2010 08:51)
  האם האישור חייב להיות מקורי, או העתק נאמן למקור גם בסדר? מה רוקה עם האישור המקורי אבד, אז התורם מפסיד את הזיכוי?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יולי
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר