• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהקרנות גמל,פנסיה, השתלמותנחתם צו הרחבה חדש המשפר את תנאי הפנסיה לעובדים במשק

נחתם צו הרחבה חדש המשפר את תנאי הפנסיה לעובדים במשק

07.08.2011

נחתם צו הרחבה חדש המשפר את תנאי הפנסיה לעובדים במשק

רמי אריה עו"ד ורו"ח

בתחילת החודש, נחתם צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי לפנסיה חובה, המשפר את תנאי הצו הקודם מיום 1.1.2008 שקבע – לראשונה - זכות של העובדים לפנסיה המחייבת את המעסיקים במשק להפריש כספי פנסיה לעובדים לפי מדרגות עד לגובה השכר הממוצע במשק.

הצו הנוכחי, קובע למעשה מדרגת פנסיה נוספת של 17.5% אחוזי הפרשה (מתוכם 6% לפיצויים ו – 6% לתגמולים על חשבון המעסיק ועוד 5.5% לתגמולים על חשבון העובד). הצו הקודם קבע תקרה של 15% עד 2013 ואילו הצו הנוכחי מעלה את התקרה ל- 17.5% בשנת 2014. הצו יחול על כלל העובדים במשק, למעט מי שיש לו הסדר פנסיה מטיב אשר ימשיך לחול עליו.

עיקרי ההסכם והצו:

כללי

ביום 6.3.11 נעשה הסכם חדש ומשולב בין הצדדים המקנה שיפור תנאים כמו: תוספת להפרשות (17.5% ב – 2014) ; הגדרת הסכם מיטיב ועוד.

ההסכם יחול על כלל העובדים במשק מכוח צו הרחבה אך למעט עובדים שיש להם הסכם מיטיב מכוח הסכם כלשהו - הסכם קיבוצי כללי (ענפי), הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם אישי, צו הרחבה או פנסיה תקציבית (ע"י המעביד או ע"י קופת גמל כשלם) (להלן הסדר המיטיב). צו ההרחבה כולל הגדרה מפורטת של הסדר מיטיב.

אם יש לגבי העובד הסדר מיטיב אך טרם חל עליו – יחול עליו בתקופת הביניים צו הרחבה לפנסיה חובה.

מי שיש לו הסדר מיטיב אך רכיב הפיצויים בו נופל מהשיעור שנקבע בצו ההרחבה לפנסיה חובה, על המעסיק להפריש לפחות את רכיב הפיצויים בשיעור שנקבע בצו ההרחבה.

תנאי הזכאות לפנסיה:

 1. על כל עובד החל מגיל 21 לגבר ו – 20 לאישה ועד גיל פרישת חובה עפ"י חוק גיל הפרישה, שהוא גיל 67 לגבר ולאשה, ורק אםהעובד פרש מעבודה בגיל זה או לאחריו ומקבל "קיצבה" שלא מהמוסד לביטוח לאומי.
 2. כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה זכאי לביצוע הפרשות.
 3. עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל הסדר לביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. ביצוע ההפרשות יחל לגביו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו, או בתום שנת המס, המוקדם מביניהם.

השכר לצורך ביטוח פנסיוני ורכיביו:

השכר המבוטח הינו השכר הקובע כפי שקבוע בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד, המהוות חלק מהשכר הקובע לפיצויים, כקבוע בתקנות. תקרת השכר המבוטח היא עד גובה השכר הממוצע במשק כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי.

שיעור הפנסיה והמועד לתשלומה:

שיעור ההפרשות מהשכר ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

החל מיום... ואילך

הפרשות מעביד

הפרשות עובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.2014

6%

5.5%

6%

17.5%

אופן בחירת ההסדר הפנסיוני:

העובד זכאי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הגמל לקצבה בה יבחר להיות מבוטח וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבדותו אצל המעסיק.

על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו.

עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנקבע הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

העובד יהיה זכאי לבחור או לעבור בכל עת לקופת גמל אחרת לפי בחירתו .

השלמת פיצויי פיטורים:

תשלומי המעסיק לפיצויים בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה יבואו במקום חובתו לתשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. מעסיק המפריש פיצויי פיטורים כפי שתואר בטבלה (עמ' 5 לחוברת) או בשיעורים גבוהים יותר יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל 8.33% לקופת גמל לקצבה ("השלמת הפיצויים"). בנוסף לכך, אם ירצה המעסיק להחיל גם על השלמת הפיצויים את הפטור לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, עליו להודיע על כך בכתב לקופה עם העתק לעובד כי בחר לעשות כן.

במקרה זה השלמת הפיצויים תבוא במקום חובת המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963.

לא העביר המעסיק את השלמת הפיצויים, יהיה חייב בתשלומה בעת סיום עבודה בנסיבות המזכות את העובד או את שאיריו בפיצויי פיטורים.

הפרשות אלו לא יהיו ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה שהעובד התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים וימשוך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו הזכות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה, או אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו – 17 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג - 1963. "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • asher Biton  (10/08/2011 10:44)
  הפיצויים נשארים אצל העובד אא"כ הוא נכלל בשלילה של פיצויים(מעילה הפרת אמון וכד')אם הוא מתפטר הפיצויים נשארים שלו אא"כ יש סעיף מיוחד המאשר למעביד לקחת חזרה את הפרשות הפיצויים
 • amitzan  (09/08/2011 07:34)
  במקרה של פיטורין המזכים בפיצויי פיטורין, האם הפרשות החובה שחלות על המעסיק למרכיב הפיצויים הן ברות משיכה כחלק מכספי הפיצויים אותם הוא משלים או שבכל מקרה נותרות בקופה לפנסיה?
 • יהודית גלבוע  (09/08/2011 10:23)
  מה דין פיצויי הפיטורין שהופרשו ע"י המעסיק אם העובד התפטר ואינו זכאי לפיצויים?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר