• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהמיסוי שווי רכב צמודמדרגות המס ניכויים וזיכויים ופטורים ממס לשנת המס 2012

מדרגות המס, ניכויים וזיכויים ופטורים ממס לשנת המס 2012

30.06.2007

מדרגות המס, ניכויים וזיכויים ופטורים ממס לשנת המס 2012

חוזר ניכויים של רשות המיסים בישראל

מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים במערך הניכויים למס לשנת המס 2012. שימו לב לחידושים בדבר נקודות זיכוי לאמהות לילדים עד גיל 5 ולאבות לילדים עד גיל 3 ולמשפחות חד-הוריות, כמפורט בסעיף 2 להלן.

הנתונים עודכנו עפ"י סעיף 120ב לפקודה בשיעור עליית המדד: 2.55%.

א.       חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (להלן- החוק לשינוי נטל המס) וחוק לתיקון פקודת מ"ה (מספר 170)

1.      שיעורי המס, תקרות הכנסה- בש"ח

בספר החוקים מספר 2324 מיום 6/12/2011 פורסם החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ובו תוקנו, בין היתר, פקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") (מס' 187), חוק התייעלות הכלכלית לשנים 2009 ו-2010 וחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012.

תקרות ההכנסה, כפי שנוסחו בחוק הנ"ל, תואמו ממדד הידוע ב-1/1/2011 (מדד 11/2010) ועד מדד הידוע ב-1/1/2012 (מדד 11/2011) בהתאם להוראות החוק הנ"ל.

מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית בשנת 2012

     

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 5,200

10%

עד 62,400

10%

מ-5,201 עד 8,880

14%

מ- 62,401 עד 106,560

14%

מ-8,881 עד 14,430

21%

מ- 106,561 עד 173,160

21%

מ- 14,431 עד 21,780

30%

מ- 173,161 עד 261,360

30%

מ- 21,781 עד 41,830

33%

מ- 261,361 עד 501,960

33%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

 

 

מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 2012

      

הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 21,780

30%

עד 261,360

30%

מ- 21,781 עד 41,830

33%

מ- 261,361 עד 501,960

33%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

 

 

2.      נקודות זיכוי

להלן פירוט נקודות זיכוי ילדים אשר יינתנו החל משנת 2012 בנוסף לנקודות הזיכוי שניתנו עד כה:

א)    נקודות זיכוי בגין "גיל 5":

בתיקון 170 לפקודה מיום 16/7/2009 (ספר חוקים 2202, חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 170 והוראת שעה) התשס"ט-2009), תוקנו סעיפים 40(ב) ו-66(ג) לפקודה באופן שהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו ואישה נשואה יקבלו נקודת זיכוי נוספת בשנת המס שלאחר שנת הלידה עד שנת המס בה ימלאו לילד חמש שנים, בדומה לנקודות הזיכוי הניתנות כיום לילד עד גיל 18.

במסגרת התיקון האמור, תוקן סעיף 32(1) ונקבע כי הוראות שהוצאו לשם טיפול בילד או השגחה עליו או לשם טיפול באדם אחר או השגחה עליו לא יותרו בניכוי.

ב)     נקודות זיכוי בגין "פעוט" וילדים אחרים:

בחוק לשינוי נטל המס תוקנו סעיפים 40(ב) ו-66(ג), והוספו נקודות זיכוי בגין "פעוט".

"פעוט"- מוגדר על פי התיקון כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס.

התיקון קובע כי גבר יהא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם "פעוטות", כלהלן:

1)        נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים.

2)        שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

נקודות זיכוי אלו יינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לאישה בגין ילדיה, בהתאם לפקודה.

על אף זאת, גבר החי בנפרד, אשר ילדיו בחזרתו וכלכלתם עליו (קרי מקבל גם היום את נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 5 ועד גיל 18 כאמור בסעיף (א) לעיל), לא יהא זכאי לנקודות הזיכוי בגין "פעוט" ובמקרה זה, הזכאות לנקודות הזיכוי על פי התיקון תהא של האם, אשר ילדיה אינם בחזקתה.

הורה חד הורי החי בנפרד, אשר הילדים נמצאים בחזרתו יקבל את נקודות הזיכוי המגיעות בגין ילדים כולל עד גיל 5, ללא קשר למינו.

בנוסף נקבע כי, במשפחה בה ישנו "ילד להורה אחד", (זאת בין אם מדובר בגבר ובין אם באישה), יקבל ההורה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית נקודות זיכוי בשל "פעוט" הנמצא בחזקתו. וזאת בנוסף לנקודות זיכוי ילדים.

"ילד להורה אחד"- מוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.

נקודת זיכוי אחת שהייתה קיימת בסעיף 40(ב)(1) הועברה לסעיף 40(ב)(2) לפקודה כך שתינתן רק להורים החיים בנפרד, במקרה זה יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד ואם כלכלת ילדיהם מחולקת בניהם, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה אחת.

להלן טבלה המרכזת דוגמאות למתן נקודות הזיכוי בגין ילדים בלבד ובגין מעמדו כהורה ואינה כוללת נקודות זיכוי אחרות נכון ל-1.1.2012 (יובהר כי הטבלה כפופה לכל ההסברים לסעיף 2 לעיל).

גיל הילד

-אב- עם "פעוט" (למעט החי בנפרד שילד בחזקתו, ראה טור שני משמאל)

אישה נשואה עם ילד אחד

"הורה אחד" שבחזקתו ילד אחד

הורה (גבר/אישה) החי בנפרד שילד בחזקתו

הורה (גבר/אישה) החי בנפרד ומשלם מזונות ויש לו "פעוט" שאינו בחזקתו

שנת לידה

1

0.5

2.5

1.5

2

1

2

2

5

3

3

2

2

2

5

3

3

3

1

2

4

3

2

4

0

2

3

3

1

5

0

2

3

3

1

6 עד 17

0

1

2

2

1

18

0

0.5

1.5

1.5

1

פרוט נקודות הזיכוי שניתנו לעיל

"פעוט"

ילדים

"חי בנפרד"

"פעוט"

ילדים

"חי בנפרד"

ילדים

"כלכלת ילדים"

"פעוט"

 

 

ב.       שינויים במערך הניכויים החל מ-1.1.2012

1.        חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון מס' 6), התשע"ב-2011

ביום 30/11/2011 פורסם בס"ח 2322 תיקון מס' 6 לחוק שבנדון כמפורט להלן: בתחולה מיום 1/1/2012 מי שיהיה תושב אילת במשך כל שנת המס, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 10% מהכנסתו החייבת על פי סעיפי 2(1) או 2(2) לפקודה שנצמחה או הופקה באזור אילת או חבל אילות עד לתקרה של 233,400 ש"ח.

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אילת או חדל להיות תושב אילת, זכאי להנחה ממס לתקופת תושבותו באילת, ובלבד שהיה לתושב אילת 12 חודשים רצופים לפחות.

2.        תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1986

טרם הוחלט על הארכת תקנות אלה, יש לעקוב אחר הפרסומים.

3.        תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית) (תיקון), התשע"ב-2011

בקובץ תקנות 7045 מיום 2/11/2011 פורסם תיקון לתקנות שהוצאו מכוח סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה בתחולה מיום 2/12/2011.

להלן תמצית השינוי:

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט) יהיה 5.24% במקום שיעור עליית המדד בתוספת 4%. היה שיעור העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל לפי ההגדרה "שיעור עלות האשראי המרבי" בסעיף 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאית, התשנ"ג-1993 שפורסם לאחרונה לפי חודש דצמבר בשנה פלונית שונה מ-5.24%. יהיה שיעור הריבית הקבוע בתקנת משנה זו לשנת המס הבאה שיעור הריבית שפורסם כאמור.

לאור האמור, שיעור הריבית המעודכן לשנת המס 2012 הוא 6.24%. תחילתו של תיקון זה מיום 1/12/2011.

לא חל כל שינוי לגבי יתרת הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בסעיף, שימשיכו לשאת הצמדת מדד בלבד.

4.        חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגד המערבי (הוראת שעה)(תיקון מס' 3), התש"א-2011

בספר החוקים 2310 מיום 11/8/2011 תוקן החוק הנ"ל בכך שניתנת אפשרות, באופן קבוע לשר האוצר, באישור ועדת הכספים, להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודת מס הכנסה, כנוסחן בסעיף 5(ב) לחוק זה לתקופות נוספות שלא יעלו על שנתיים כל אחת.

תחילתו של חוק זה מיום 1/1/2012.

בכוונת שר האוצר להאריך את תוקף ההטבות ליישובי קו העימות הדרומי, בהתאם לסמכותו בחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגד המערבי לשנת הכספים 2012.

יש לעקוב אחר הפרסומים.

ג.        הסכומים המתואמים מינואר 2012 – בש"ח

זיכויים

סכום נקודת הזיכוי                                           215 לחודש

קופות גמל וקרנות השתלמות

קצבה מזכה

8,190 לחודש

פטור מקצבה לפי סעיף 9א – 35%

2,867 לחודש

סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה

115

תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה

8,500 לחודש

(סעיף 47) הכנסה מזכה שאינה הכנסת

עבודה – למי שיש הכנסת עבודה – בניכוי

הכנסת העבודה או 8,500 לפי הנמוך.

11,900 לחודש

הכנסה מזכה לקצבה – סעיף 47(א) (5)(2)

הכנסה לעמית עצמאי-סעיף 47(א) (3) ו-(5)

34,000 לחודש

8,500 לחודש

הסכום לפי סעיף 45א(ד) לפקודה

הסכומים לפי סעיף 45א(ה)

164 לחודש

164 לחודש

משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן

השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה

טרם פורסם

הכנסת קובעת (קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ

255,000 לשנה

הפקדה מוטבת – 9(16א) ו-9(16ב)

17,880

"שכר מינימום" לצורך משיכה מקופת גמל בפטור

4,100 לחודש

ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה

11,950 לשנה

"השכר הממוצע במשק" – 4 פעמים

השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3)

טרם פורסם

 

הנחות מהמס ומפטורים

1.        החלק הפטור של מענק פרישה ששולם

מיום 1.1.2012 ואילך - 11,950 לכל שנת עבודה

החלק הפטור של מענק כאמור ששולם במקרה של מוות - 23,920 לכל שנת עבודה

2.        הכנסת עיוור ונכה 100%

סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום- אין פטור

364 – 185 יום חלק יחסי עד לתקרה של 71,280

365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 594,000

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 0(5)(ב)):

עד 184 יום- אין פטור

364 – 185 יום – חלק יחסי עד לתקרה של 71,280

365 יום או יותר – חלק יחסי עד לתקרה של 71,280

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב-365

אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 0(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף – התקרה תהיה 254,040.

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

3.        זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים

35% מהתרומה אם התרומה עולה על  420 לשנת 2011, הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי או 4,351,000 לשנת 2011 או 30% מההכנסה החייבת – הנמוך מביניהם                

4.        הוצאות לינה באזור פיתוח – למי שאושר לכך - 1,730 לחודש

5.        הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחו"ל  -  320 ליממה

6.        משכורת למומחה חוץ - 12,900 לחודש

7.        הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים – 320 ליממה

8.        משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שבח – 174,230 לשנה

9.        הוצאות מותרות בניכוי:

       כיבודים -  80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום.

מתנות -  210 לאדם לשנה

10.    פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה)

פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ- 24 החודשים האחרונים של עבודתו על :  7,800

11.    שכר דירה

שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה – אין תקרה.

פטור על הכנסות משכר דירה למגורים - 4,910 לחודש

12.    הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים 5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הבטחון) - 155,520 לשנה

הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת ראשונה לפקודה (סעיף 11), קריית שמונה, אילת, וכן יישובי קו העימות*:  233,400 לשנה

הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה המופיעה בסעיף 11 לפקודה

וחלק ב' של תוספת הראשונה:  155,520 לשנה

·         בסמכות שר האוצר להאריך את הוראות סעיף 11 וחלק ב' לתוספת הראשונה לשנת המס 2012. (לתשומת ליבכם – הארכה זו רלוונטית רק ליישובי קו עימות דרומי בהתאם לחוק לסיוע לשדרות)

       יש לעקוב אחר הפרסומים.

בהתאם להוראות החוק ההתייעלות הכלכלית לשות המס 2009 ו- 2010, הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים כדלהלן:

בפסקה (1), במקום 13% יקראו 12%

בפסקה (2), במקום 25% יקראו 24%

בפסקה (3) –

בפסקה משנה (א),  במקום 25% יקראו 24%

בפסקה משנה (ב), במקום 20% יקראו 19%

בפסקה משנה (ג), במקום 16% יקראו 15%

בפסקה משנה (ד) ו-(ה), במקום 13% יקראו 12%

רשימה מפורטת של היישובים וההנחות נמצאת בלוח הניכויים של ינואר 2012.

13.    הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות

תקרת הכנסה (מותנה בהארכת תוקף התקנות) – 10,360 לחודש

זיכוי מגיע – 15% (מותנה בהארכת

תוקף התקנות) - 910 לחודש

14.    סעיפים 44, 45 לפקודה

תקרת הכנסה של נטול יכולת

ליחיד - 163,000 לשנה

לזוג - 262,000 לשנה

15.    פדיון מניות באגודה שיתופית - 317,000

16.    ניכוי למשקיע בסרט ישראלי (מותנה בהארכת תוקף התקנות) – 681,334

17.    תקרת הפטור למלגה אצל חוקר - 94,000 לשנה

18.    פטור מהגשת דין וחשבון מקוון (לדוח 2011)  

הכנסה ליחיד -  78,670 לשנה

הכנסה לזוג -  157,330 לשנה

 

ניכויים

1.        ניכוי מריבית – 125ד                                          

תקרה מוטבת – 125ד(א) - 60,720 לשנה

פטור למיעוטי הכנסה – 125ד(ב)  - 9,480 לשנה

פטור גיל פרישה ליחיד – 125ד(ג)(1) - 13,000 לשנה

פטור גיל הפרישה לזוג – 125ד(ג)(2) - 16,000 לשנה

פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125ה - 34,398 לשנה

2.        הוצאות לינה בארץ:

לינה שעלותה נמוכה מ-112$ - מלוא הסכום

לינה שעלותה גבוהה מ-112$ - 75% מההוצאה, אך לא פחות מ- 112$                                              ולא יותר מ- 191$= (255$ X 75%)                

3.        הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

אם סכום ההוצאה נמוך מ- 23,100 סכום ההוצאה המוכרת מעל 2,300                      (או 80% מההוצאה לפי הנמוך)

אם סכום ההוצאה מעל- 23,100 סכום ההוצאה המוכרת מעל                        4,600.

סכומים אחרים

1.        תשלום "בתקופת בחירות" -  8,500

2.        סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד – 7,560

3.        תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור משירותים או נכסים – 4,800

4.        חישוב נפרד – סעיפים 57(ב) 66(ה) - 48,960 לשנה

5.        סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח (לשנת המס 2011) – 75,600

6.        פטור מהגשת דין וחשבון (לשנת 2011):  

משכורת (תוספת א) - 628,000 לשנה

הכנסה נוספת (תוספת ב) - 326,000 לשנה

הכנסה- קצבת חוץ (תוספת ד) -  326,000 לשנה

הכנסה מריבית (תוספת ה) - 623,000 לשנה

הכנסה ממכירת ניירות ערך (תוספת ו) - 1,797,000 לשנה

נכסי חוץ (תקנה 3) - 1,813,000 לשנה

7.        הגרלות והימורים (תקרת הפטור) - 59,880 להגרלה

8.        מתנדב במוסד ציבורי:

כיבוד קל לאירוע -  30 לאדם

נסיעות בתחבורה ציבורית  - 220 לחודש

הוצאות דלק - 650 לחודש

שיחות טלפון מביתו/נייד - 110 לחודש

9.        ניכוי מתשלום בעד שירותי או נכסים מ-1.1.2012

מחזור עסקי בשנת מס 2010 - 5,100,000

מחזור של חברה בת בשנת מס 2010 -  1,010,000

מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2010 - 3,200,000

10.    ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ- 1.1.2012 מחזור עסקי בשנת מס 2010 -  16,600,000

11.    הוצאות נסיעה לחו"ל:

       הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב –  1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2011 מסתכם ב-3.39%. סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:

לינה לפי קבלות – סכום מזערי – 112$ ללילה , סכום מירבי – 255$ ללילה

הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה:

לפי קבלות – 71$ ליממה

אם לא הוגשו קבלות על לינה – 120$ ליממה

שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד שטרם מלאו לו 19 שנה – 638$ לחודש.

הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם ייצור הכנסה עד – 56$ ליממה

 

רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב-25% את סכום הוצאות הלינה:


אוסטריה

אוסטרליה

איטליה

איסלנד

אירלנד

אנגולה

בלגיה

גרמניה

דובאי

דנמרק

הולנד

הונג קונג

הממלכה (בריטניה)

טיוואן

יוון

יפן

לוקסמבורג

נורווגיה

ספרד

עומאן

פינלנד

צרפת

קאטר

קוריאה

קמרון

קנדה

שבדיה

שוויץ


12. שווי השימוש ברכב

קבוצת מחיר

שווי שימוש לחודש

1

2,640

2

2,870

3

3,690

4

4,420

5

6,120

6

7,930

7

10,200

אופנוע 3 L *

880

 * אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

 

שווי שימוש ברכב צמוד – המודל הליניארי:

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. לנוחיותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכותבתו:

www.shaam.gov.il/mm-usecar

הפחתת משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי):  540

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש:    490,020

12.    שווי שימוש ברדיו טלפון נייד (רט"ן) -  100 לחודש

13.    עיצום כספי- סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דו"ח מקוון)

יחיד:  1,140 לחודש  ,  מעביד: 1,710 לחודש

 

הנחיות נוספות

טופס 101 – כרטיס עובד

טופס חדש פורסם באינטרנט.

להלן השינויים שנוספו בטופס לשנת 2012:

א.       הטופס הותאם לחוק "שינוי נטל המס" ולתיקונים בסעיפים 40(ב) ו- 66(ג) לפקודה- כמפורט לעיל.

ב.       הנחות יישובים- ביום 4/9/11 פורסם פס"ד אביב בלטינסקי. מדובר בנישום אשר שירת בצבא קבע ושכר דירה במרכז הארץ. הנ"ל המציא למעבידו טופס 1312א' לפיו הוא תושב נהריה. בית המשפט קבע כי מרכז חייו של הנישום הוא במרכז הארץ. כמו כן, נקבע כי אם הנישום אכן גר בנהריה ויש לו מרכז חיים נוסף, הוא לא יהיה זכאי להטבה כפ"י סעיף 11 לפקודה. כבוד השופטת וסרקרוג התריעה בפסק דין על הצורך בתיקון טופס 101 כך שגם העובד וגם המעביד ידעו מה הקריטריונים לזכאות להטבה עפ"י סעיף 11 לפקודה.

לאור האמור:

1.        החל משנת המס 2012 תוקנו טופס 101 וטופס 1312א'.

2.        החל משנת המס 2012 נישום המבקש הטבה עפ"י סעיף 11 לפקודה ימציא למעבידו טופס 1312א' כל שנה וימלא טופס 101 כל שנה.

 

הנחיות נוספות תפורסמנה בלוח ניכויים ינואר 2012.

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ספטמבר
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר