• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמיסוי מקרקעיןמע"מ על מקרקעיןשינויים ועדכונים בדיווחים לשנת המס 2013

שינויים ועדכונים בדיווחים לשנת המס 2013

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  14.08.2014

 

שינויים ועדכונים בדיווחים לשנת המס 2013

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

פורסמה הוראת הביצוע 5/2014 בדבר ניתוב הדוחות והשינויים שחלו בדוחות לשנת מס 2013, בין היתר, בהתאם לשינויי החקיקה במסגרת הוראות פקודת מס הכנסה. תמצית העדכונים החדשים, כלדהלן:

 1. שינויים בדוחות ליחידים בשנת המס 2013 ודגשים
 • דוח שנתי מקוצר ליחיד – עוסק קטן

מתוך מטרה להקל על עסקים קטנים, שפעולותיהם אינן מגיעות לכדי חבות במס, נבנה דוח שנתי מקוצר, המיועד לבעל עסק קטן. היחיד יוכל לבחור למלאו במקום טופס 1301.

הדוח השנתי המקוצר לבעל עסק קטן, יחול כבר מדוחות לשנת מס 2013. עם פתיחת האפשרות להגשה ושינוי חקיקה מתאים, תפורסם הוראת הביצוע המפורטת בעניין.

 

 1. הכנסה משכר דירה בשיעור מס של 10%

בהתאם לסעיף 122 לפקודה, יחיד רשאי לשלם על הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים בישראל מס בשיעור של 10% בלבד.

במקרה זה לא תינתן זכאות לכל ניכוי (לרבות הוצאה) או פטור, מהכנסה זו ולכל זיכוי מהמס החל עליה. בסעיף נאמר שיש לשלם את המס על הכנסה זו תוך 30 יום מתום שנת המס, שבה התקבלו דמי השכירות. במקרה של תשלום המס במועד מאוחר יותר, יוטלו על סכום המס הפרשי הצמדה וריבית, כמשמעותם בסעיף 159א(א) לפקודה.
נוסיף, כי לפי מכתב הבהרה שיצא לאחרונה ע"י מירי סביון, סמנכ"ל בכיר ברשות המיסים לשומה וביקורת, ניתן לדווח על שכר דירה במסלול 10% באופן רטרואקטיבי משנת המס 2007 ואילך, באופן שכל הדיווח והתשלום ייעשו בשנת 2013 ביחד.

 1. מס נוסף על הכנסות גבוהות:

במסגרת תיקון 195 לפקודה, הוסף סעיף 121ב הקובע, כי החל מיום 01.01.2013, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 811,560 ₪, במונחי שנת 2013, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 2%.

סכום המס הנוסף יוצג בשורה נפרדת במסך חישוב המס.

בסעיף זה הכנסה חייבת: הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 לפקודה, וכמשמעותה בסעיף 89, למעט סכום אינפלציוני, כהגדרתו בסעיף 88 וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 47 לחוק מיסוי מיסוי מקרקעין, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין. לגבי שבח ממכירת דירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, השבח הריאלי ממנה ייכלל בהכנסה החייבת לעניין זה, רק אם שווי מכירת הדירה עולה על 4 מיליון שקלים והמכירה אינה פטורה ממס.

כאמור לעיל, המס הנוסף חל גם על הכנסות החייבות בשיעור מס מוגבל, כגון הכנסות משוק ההון, וכן על הכנסות החייבות בשיעור מס סופי., כגון פרסים והגרלות, לפי סעיף 2א לפקודה, או הכנסות משכ"ד, החייבות במס ע"פי סעיף 122 לפקודה.

 1. שיעורי מס היסטוריים בעסקאות רווח הון

המס המרבי על רווח הון לגבי נכסים שנרכשו לפני 1.4.1961 ונמכרו בשנת המס 2013, לא יעלה על התקרות המפורטות להלן:

תאריך רכישת הנכס עד 31.3.1949- שיעור המס המרבי 21%.

תאריך רכישת הנכס עד 31.3.1950- שיעור המס המרבי 22%.

רכישת הנכס משנת מס 1950 ועד שנת מס 1960- שיעור המס המרבי 23%.

מכירת נייר ערך בחבר בני אדם, על ידי "בעל מניות מהותי", שיעור המס המרבי יהיה 21%.

אם הנכס נרכש לפני יום 31.1.1949, ובתוספת 1% לכל שנה שלאחריה עד למס בשיעור של 28% בשנות המס 1955-1960.

 1. תיקון סעיף 96 לפקודה- שיחלוף נכסים

ביום 29/7/13, פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים, במסגרתו תוקן סעיף 96 לפקודה, בתחולה מיום – 01.08.2013, ונקבע כי הוראות הסעיף לא יחולו על מכירת נכס שהוא אחד מאלה:

·         רכב נוסעים פרטי, כהגדרתו בתקנות התעבורה, ששימש להשכרה או להחכרה (מתייחס בעיקר לחברות השכרה/ליסינג כלי רכב).

·         זכות מקרקעין הנמצאים מחוץ לישראל.

·         נכס שנמכר במכירה רעיונית, כאמור בסעיף 100א1 לפקודה.

לגבי זכות במקרקעין הנמצא מחוץ לישראל, נוסף סעיף 96(ג) לפקודה, בו נקבע שבעת מכירת הנכס המחליף, יינתן זיכוי מסי חוץ, כנגד המס ששולם בארץ בעת מכירת הנכס המחליף יינתן זיכוי מסי חוץ, כנגד המס ששולם בארץ בעת מכירת הנכס שוחלף. נספחי רווח ההון ונספח ד (הכנסות מחו"ל) לשנת המס 2013, לא השתנו בעקבות השינוי.

 1. פעולה שהיא תכנון מס חייב בדווח או עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל

הוסף קוד חדש בשדה קיים, שדה 263: קוד 9, המציין שלא קיימת פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח מכוח סעיף 131(ז) לפקודה, וכן שלא היו עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל, כמשמעותן בסעיף 85א לפקודה.

שידור שדה זה הוא חובה בשידור שומה על ידי מייצגים, החל משנת המס 2013 (יחידים וחברות).

 1. נקודות זיכוי בגין ילדים בהתאם לסעיפים 40(ב) ו –  66(ג) לפקודה.

השינויים בחקיקה הנוגעים למתן נקודות זיכוי בגין ילדים משנת 2012 ואילך, מפורטים בהוראת ביצוע 5/2013 – ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות לשנת המס 2012. הבהרות נוספות שלא נכללו בהוראה הנ"ל:

 • אלמן שנישא בשנית: הורה אלמן, שאינו נשוי, זכאי לנקודות זיכוי, לפי סעיף 40(ב)(1ב) לפקודה, (נקודות זיכוי בגין ילדים וכן בגין פעוט). כאשר הוא נישא שוב, הוא זכאי לנקודות זיכוי בגין פעוט בלבד, וזאת בהתאם להוראות סעיף 66(ג). במטרה למנוע איבוד הזכאות לנקודות זיכוי בגין ילדים במצב משפחתי כמתואר, הוחלט לאפשר לאשתו הנוכחית (אשר אינה רשומה כאמם של הילדים), לקבל את נקודות הזיכוי בגין ילדיו.
 • בני זוג נשואים מאותו מין: בני זוג נשואים מאותו מין, ייהנו מאותן נקודות זיכוי ממס המוענקות מכוח הפקודה ל"בני-זוג" באותן נסיבות.

9. חלוקת נקודות זיכוי בגין ילדים בין הורים במשמורת מלאה:

משמעות קיומה של "משמורת משותפת מלאה" הינה, כי הילדים נמצאים אצל כל מההורים מחצית מהזמן וכי באותו הזמן כלכלתם הלאה של הילדים עליו. אין הכוונה למצב בו הורה רק תומך כלכלית בילדיו, הנמצאים אצל ההורה השני.

עמדת רשות המיסים בנוגע למקרים אלו היא כי נקודות הזיכוי הקבועות בסעיפים 40(ב)(1) ו 40(ב)(1א) לפקודה והמגיעות להורה במשפחה חד הורית יחולקו שווה בשווה בין שני ההורים, החולקים ביניהם משמורת משותפת מלאה, על פי החלוקה להלן.

10 . דגשים בדוחות לחברות לשנת 2013:

 • בקשת חברה להיחשב כחברה משפחתית, לאור חוק ההסדרים לשנים 2013-2014

במסגרת תיקון 197, נערך תיקון מקיף בסעיף64א לפקודה, העוסק בחברה משפחתית. בין היתר, נקבע הסדר חדש לעניין מעמדה של חברה משפחתית. נקבע בין השאר, כי חברה תוכל לבחור להיחשב כחברה משפחתית, אך ורק בתוך 3 חדשים לאחר התאגדותה, בכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים להיחשב כחברה משפחתית.

תחילת הוראה זו, הינה לגבי חברות שהתאגדו, החל מיום 1/8/2013.

 • הנחה במס חברות על חלוקה או "הפשרה" של הכנסות פטורות, שצברו חברות מכוח הוראות החוק לעידוד השקעות הון – "הרווחים הכלואים".

ביום 12.11.2012, פורסם החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 96 והוראת שעה) התשע"ג-2012 (להלן: "הוראת השעה"). הוראת השעה, פורסמה ביום 12.11.2012 ותוקפה נקבע לשנה מיום פרסומה. הוראת השעה מתייחסת להכנסות פטורות שצברו חברות עד ליום 31.12.11.

ההכנסות הפטורות לעיל, הוגדרו בהוראת השעה "הכנסה צבורה".

הוראת השעה קובעת, כי חברה תהיה זכאית בשל הכנסתה הצבורה, כולה או חלקה, בהתאם לבחירתה. ( להלן: "הכנסה צבורה נבחרת"), להנחה במס החברות משיעור מס החברות שהיה חל על אותה ההכנסה לפי הוראות סעיף 47 בחוק, בשנה שבה הופקה, אילולא הייתה פטורה ממס בשנה זו.

שיעור ההנחה במס החברות, על פי הוראת השעה, נע בין 30%-60% משיעור מס החברות המקורי שהיה חל על ההכנסה לפי הוראות סעיף 47, בשנה שבה הופקה, אילולא הייתה פטורה ממס.

גובה ההנחה נגזר משיעור ההכנסה הצבורה הנבחרת, מתוך סל כל ההכנסה הצבורה של החברה.

חברה שבוחרת להחיל לגביה את הוראת השעה, חייבת להודיע על כך, על גבי טופס 969, הן למשרד השומה בו מתנהל התיק, והן למחלקת חוקי העידוד בחטיבה המקצועית.

11 . ריכוז השינויים בדוחות ליחידים, טופס 1301 לשנת המס 2013

11.1 הצהרה על מעמד, או מעמד בן הזוג כעולה חדש, תושב חוזר ותיק, או תושב חוזר על אשר על הכנסות מחו"ל חלות הקלות במס, זיהוי במערכת של הצהרת מעמדו של הנישום ותאריך הגעתו לארץ.

11.2 הצהרת הנהנה על קבלת חלוקות מנאמנות. יש לרשום את סכם החלוקות שנתקבלו כנהנה מנאמנות, לרבות חלוקות פטורות.

11.3 במקרים בהם אין פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח ואין עסקאות של צדדים קשורים בחו"ל.

12. ריכוז השינויים בדוחות לחברות לשנת המס 2013

12.1 הצהרת הנהנה על קבלת חלוקות מנאמנות. יש לרשום את סכום החלוקות שנתקבלו כנהנה מנאמנות, לרבות חלוקות פטורות.

12.2 הקטנת שיעורי המס על הכנסה ממפעל מועדף לעומת שנת 2012: באזור פיתוח א' – 7% במקום 10%, באזור אחר – 12.5% במקום 15%.

12.3 "רווחי שיערוך" שלא התחייבו במס חברות. חלוקת דיבידנד מאותם רווחים, יוצרת מכירה רעיונית, החייבת במס כרווח הון.

12.4 בכל שידור שומה ע"י מייצג, חובה להתייחס לשדה זה. במקרים בהם אין פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח ואין עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל יש לשדר את שדה 263 עם קוד 9.

12.5 הבהרה על כך שהצהרה מתייחסת גם להחזרי מס שיתקבלו ע"י חברות בת/נכדה בגין מיסים ששולמו לרשויות המס של מדינה זרה ושנתבעו בגינם זיכוי מיסי חוץ בשנים קודמות.

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר