• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהטבלאות מידעשינויים במערך הניכויים לשנת 2015

שינויים במערך הניכויים לשנת 2015

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 |  04.01.2015

שינויים במערך הניכויים לשנת 2015

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

לידיעתכם, להלן העדכונים השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 2015 אשר פורסמו על ידי רשות המיסים בישראל.

הנתונים עודכנו בהתאם לסעיף 120ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 (להלן: "הפקודה") בשיעור עליית המדד (-0.09%), אלא אם נאמר אחרת.

1.       סעיף 121 לפקודה

להלן שיעורי המס לשנת המס 2015:

מדרגות המס החלות על הכנסות מיגיעה אישית (₪):

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית (יגיעה אישית)

שיעור המס

עד 5,270

10%

עד 63,240

10%

מ- 5,271 עד 9,000

14%

מ- 63,241 עד 108,000

14%

מ- 9,001 עד 13,990

21%

מ- 108,001 עד 167,880

21%

מ- 13,991 עד 19,980

31%

מ- 167,881 עד 239,760

31%

מ- 19,981 עד 41,790

34%

מ- 239,761 עד 501,480

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

 

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (₪):

הכנסה חודשית

(לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

הכנסה שנתית

(לא מיגיעה אישית)

שיעור המס

עד 19,980

31%

עד 239,760

31%

מ- 19,981-41,790

34%

מ-239,761 עד 501,480

34%

מכל שקל נוסף

48%

מכל שקל נוסף

48%

 

מס נוסף על הכנסות גבוהות:

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 810,720 ₪ (67,560 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 2%.

"הכנסה חייבת"- כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.

2.       סעיף 120ב לפקודה (הוראת שעה)

בשנת המס 2014 לא תואמו תקרות הכנסה וסכום נקודת זיכוי. ב- 1.1.2015 יתואמו תקרות ההכנסה ובכום נקודת הזיכוי כפי שהיו ביום 1.1.2014, לפי שיעור עליית המדד בשנת המס 2014.

3.       נקודות זיכוי לעובדים זרים:

ביום 7.10.2014 פורסם קובץ התקנות 7430, אשר כולל את תקנות מס הכנסה (זיכוים לעובד זר), התשע"ה- 2014, מכוח סעיף 48א לפקודה. כמו כן, פורסמו, באותו קובץ תקנות, כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)(ביטול), התשע"ה-2014, אשר ביטלו את כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007.

בתקנות נקבע כדלקמן:

א. בחישוב המס על הכנסה של עובד זר חוקי בתחום הסיעוד לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי על פי סעיפים 34, 36 ו- 36א לפקודה.

ב. בחישוב המס על הכנסה כאמור של עובדת זרה חוקית אשר אינה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעוד, תובא בחשבון חצי נקודת זיכוי לפי סעיף 36א לפקודה.

ג. שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי עניין,  בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק היחסי של נקודות הזיכוי לפי סעיפים 1 או 2 לעיל, בהתאם למספר החודשים שבהם שהה בישראל בשנת המס.

ד. לעניין זה, "עובד זר חוקי"- עובד זר שנתקיימו בו כל אלה:

- שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין.

- הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), התשל"ט- 1979.

- הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל, כאמור בתקנה 5(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד- 1974.

"עובד זר חוקי בתחום הסיעוד"- עובד זר חוקי, שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד, ושהארכת שהייתו בישראל מתבצעת לפי סעיף 3א(ב) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב- 1952.

- תחילתן של התקנות והכללים בשנת המס 2015 ואילך.

4.       נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי

החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:

א. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2015, יהיה זכאי לנקודות זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

ב. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2015 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

ג. בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי עניין), לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות.

ד.  מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה שלאחר השנה בה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.

ה. מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2015 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

ו. מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2014-2015 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.

***לתשומת לבכם, טופס 119 לשנת 2015 פורסם באתר.

5.       תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית), התשמ"ה- 1985

שיעור הריבית שנקבע בתקנות, לשנת המס 2015, לעניין סעיף 3(ט) לפקודה, בנוגע ליתרות ההלוואה, אשר עולה על התקרה הקבועה בתקנות, יהיה 4.07% (מותנה בפרסום ברשומות).

לא חל כל שינוי לגבי יתרות הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בתקנות. שיעור הריבית שנקבע בתקנות לגבי הלוואות אלו הינו שיעור עליית המדד.

6.       הטבות מס ביישובים (סעיף 11 לפקודה)

חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

ביום 8.12.2014 הוחלט על פיזורה של הכנסת ועל עריכת בחירות לכנסת ה-20, אשר יתקיימו ביום 17.3.2014. בתקופת ביניים זו (31.12.2014) פוקע תוקפה של הוראת השעה בנוגע לחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי.

באשר לחיקוקים שתוקפם פוקע בתקופת הביניים, קובע סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת כי, כל חיקוק שתוקפו היה פוקע תוך שני חודשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חודשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת- יעמוד בתוקפו עד תום שלושת החודשים האמורים- משכך, מוארך תוקף הוראת השעה הנ"ל עד ליום 30.6.2015.

 

גריעת ישובים ביום 1.2.2015

בהמשך להחלטת בג"ץ בעניין זה, הישובים הבאים יגרעו מרשימת הישובים בחלק ב' לתוספת הראשונה לפקודה, ביום 1.2.2015: מועצה אזורית אילות, בית שאן, חצור הגלילית, מועצה אזורית ערבה תיכונה, ערד.

משמעות האמור היא שתושבים בישובים הנ"ל לא יהיו זכאים לזיכוי ממס עפ"י סעיף 11(ב)(3)(ה) לפקודה, החל מיום 1.2.2015.

יחיד שהיה תושב ישוב כאמור לפני 1.2.2015, וביום 31.1.2015, או קודם לכן מלאו לו 12 חודשים רצופים כתושב יהיה זכאי להטבת מס על פי סעיף 11(ב)(3)(ה) לפקודה עד ליום 31.1.2015.

המעבידים יעניקו לעובדים תושבי ישובים כאמור את ההטבה, בכפוף לסעיף 11(ב)(4) לפקודה. לפיכך, עובד שהיה תושב הישוב שניים עשר חודשים רצופים לפחות, יהיה זכאי להנחה על פי הסעיף, בגין חודש ינואר 2015 בלבד, קרי החלק השניים עשר של הזיכוי.

 

הוראת שעה – שיעור בשיעורי ההנחה

בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס 2009ו- 2010, הופחתו שיעורי ההנחה ליישובים בשנות המס 2014 ו- 2015, כדלהלן:

בפסקה (1) 11% במקום 13%

בפסקה (2) 22% במקום 25%

בפסקה (3) – בפסקה משנה (א), 22% במקום 25%

                     בפסקה משנה (ב), 18% במקום 20%

                     בפסקה משנה (ג), 14% במקום 16%

                     בפסקה משנה (ד) ו- (ה), 11% במקום 13%

7.       תקנות מס הכנסה (שיעור המס בעד עבודה במשמרות), התשמ"ו- 1986

על פי סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, תוקפה של הוראת השעה מוארך עד ליום 30.6.2014.

8.       הסכומים המתואמים מינואר 2015- בש"ח

 

זיכוים

סכום נקודת הזיכוי- 218 לחודש

 

קופות גמל וקרנות השתלמות

א. קצבה מזכה- 8,460 לחודש

ב. פטור מירבי מקבה לפי סעיף 9א – 43.5% (לשנים 2012-2015)- 3,680 לחודש.

ג. תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47)- 8,700 לחודש.

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה – 12,300 (למי שיש הכנסת עבודה- בניכוי הכנסת העבודה או 8,700 לפי הנמוך.

הכנסה נוספת- סעיף 47(א)(5)- 34,800 לחודש.

הכנסה לעמית עצמאי- סעיף 47(א)(3)- 8,700 לחודש.

ד. הסכום לפי סעיף 45א(ד)- 169 לחודש.

הסכומים לפי סעיף 45א(ה)- 169 לחודש.

ה. משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן ההשתלמות פטורה ממס בעת הפרשה- 15,712 לחודש.

ו. הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי וחבר קיבוץ)- 263,000 לשנה.

ז. הפקדה מוטבת – 9(16א) ו- 9(16ב)- 18,480.

ח. "שכר מינימום"- לצורך משיכה מקופת גמל בפטור- 4,300.

ט. סכום ההפרשה המירבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצבה לפי ס' 32(9)(א)(2)- 12,340 לשנה.

י. 4 פעמים "השכר הממוצע במשק" לצורך סעיף 3(ה3)- טרם פורסם.

הטבות מס

1. החלק הפטור של מענק פרישה ששולם מיום 1.1.2015 ואילך- 12,340 לכל שנת עבודה.

     החלק הפטור של מענק כאמור ששולם במקרה של מוות- 24,700 לכל שנת עבודה.

2. הכנסת עיוור ונכה 100%

סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):

עד 184 יום- אין פטור.

185-364 יום חלק יחסי עד לתקרה של 73,560

365 יום או יותר חלק יחסי עד תקרה 614,400

כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365

הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף9(5)(ב)):

עד 184 יום- אין פטור.

185-364 יום חלק יחסי עד לתקרה של 73,560

365 יום או יותר חלק יחסי עד תקרה 73,560

אם מדובר בהכנסה מירבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף- התקרה תהיה 262,230 ₪.

כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה.

3. זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים-

 35% מהתרומה אם התרומה עולה על- 190 לשנה

 הסכום המרבי בעדו ניתן הזיכוי- 9,295,000 לשנה

 או 30% מההכנסה החייבת- הנמוך ביניהם.

4. הוצאות לינה באזור הפיתוח – למי שאושר לכך- 1,790 לחודש.

5. הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ- 330 ליממה.

6. משכורת למומחה חוץ- 13,300 לחודש.

7. הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים- 330 ליממה.

8. משכורת מירבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר- 179,941 לשנה.

9. הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים- 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום.

מתנות- 210 לאדם לשנה.

10. פיצויי הלנת שכר שחל עליהם סעיף 9(21) לפקודה

פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ- 24 החודשים האחרונים של עבודתו על: 8,160 ₪ לחודש.

11. שכר דירה

שכר דירה החייב במס בשיעור של 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה- אין תקרה.

פטור על הכנסות משכר דירה למגורים- 5,070 לחודש.

12. הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים

5% עד לתקרת ההכנסה החייבת (כוחות הביטחון)- 160,560 לשנה.

ההכנסה החייבת ליישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה

(סעיף 11), קריית שמונה, אילת וכן יישובי קו העימות- 241,080 לשנה.

 ההכנסה החייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה

המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של התוספת הראשונה- 160,560 לשנה.

13. הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות

תקרת הכנסה- 10,700 לחודש.

זיכוי מגיע – 15% - 940 לחודש.

14. סעיפים 44,45 לפקודה

תקרת הכנסה של נטול יכולת

ליחיד- 169,000 לשנה.

לזוג- 270,000 לשנה.

15. פדיון מניות באגודה שיתופית- 317,000.

16. תקרת הפטור למלגה אצל חוקר 97,000 לשנה.

17. פטור מהגשת דין וחשבון מקוון (לדוח 2014)

הכנסה ליחיד- 81,250 לשנה 

הכנסה לזוג- 162,490 לשנה.

 

ניכויים

1. ניכוי מריבית- 125ד

תקרה מוטבת- 125ד(א)- 62,640 לשנה.

ניכוי למיעוטי הכנסה- 125ד(ב)- 9,840 לשנה.

ניכוי גיל פרישה ליחיד- 125ד(ג)(1)- 13,440 לשנה.

ניכוי גיל פרישה לזוג- 125ד(ג)(2)- 16,560 לשנה.

פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125ה- 35,532 לשנה.

2. הוצאות לינה בארץ

לינה שעלותה נמוכה מ- 117$ - מלוא הסכום.

לינה שעלותה גבוהה מ- 117$- 75% מההוצאה.

אך לא פחות מ- 117$

ולא יותר מ- 200$= 75% X 266$

3. הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד

- אם סכום ההוצאה נמוך מ- 23,900

סכום ההוצאה המוכרת מעל- 2,400

(או 80%מההוצאה לפי הנמוך)

- אם סכום ההוצאה עולה על 23,900

סכום ההוצאה המוכרת מעל 4,800

 

סכומים אחרים

1. תשלום בתקופת הבחירות – 8,800

2. סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד- 7,800

3. תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור משירותים או נכסים- 4,920

4. סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח (לשנת המס 2014)- 78,830 לשנה.

5. הסכומים הקבועים לעניין פטור מהגשת דין וחשבון לשנת 2014:

תוספת א'- משכורת- 649,000 לשנה.

תוספת ב'- הכנסה נוספת- 337,000 לשנה.

תוספת ד'- הכנסה חוץ- 337,000 לשנה.

תוספת ה' – ריבית- 643,000 לשנה.

הכנסה מניירות ערך (מחזור)- 810,720 לשנה.

תקנה 3(א)(6)- נכסי חוץ- 1,872,000.

תקנה3(א)(7)- יתרה בחשבון בתאגיד בנקאי חוץ- 1,872,000.

תקנה 3(א)(8)- מי שחייב במס נוסף על פי סעיף 121ב – 810,720.

6. הגרלות והימורים (תקרת הפטור) - 49,920 להגרלה.

7. מתנדב במוסד ציבורי-

כיבוד קל לאירוע – 30 לאדם באירוע

נסיעות בתחבורה ציבורית- 220 לחודש

הוצאות דלק- 670 לחודש

שיחות טלפון מביתו/ נייד- 110 לחודש

8. ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ- 1.1.2015 (מותנה בפרסום ברשומות)

מחזור עסקי בשנת המס 2013- 5,300,000.

מחזור של חברה בת בשנת המס 2013- 1,040,000.

מחזור של מוסד ציבורי בשנת המס 2013- 3,300,000.

9. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים 1.1.2015 (מותנה בפרסום ברשומות)

מחזור עסקי בשנת המס 2013- 17,100,000.

10.הוצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב- 1972, מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2014 מסתכם ב- 1.32%. סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:

 

לינה לפי קבלות-

סכום מזערי- 117$ ללילה.

סכום מירבי- 266$ ללילה.

הוצאות אחרות- אם נדרשו הוצאות לינה

לפי קבלות- 75$ ליממה

אם לא הוגשו קבלות על לינה- 125$ ליממה.

שכר לימוד בבית ספר יסודי או תיכון עבור ילד- טרם מלאו לילד 19 שנה- 666$ לחודש.

הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור ההכנסה עד- 58$ ליממה.

 

רשימת הארצות בנן ניתן להגדיל ב- 25% את סכום הוצאות הלינה:

אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, בריטניה, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורבגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קאטר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה, שוויץ.

11. שווי השימוש ברכב:

קבוצת מחיר            שווי שימוש לחודש

1                                             2,730

2                                             2,960

3                                             3,810

4                                             4,570

5                                             6,320

6                                             8,190

7                                             10,540

אופנוע L 3                              910

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש- 506,580.

הפחתת שווי שימוש (רכב היברידי)- 560.

לתשומת ליבכם: באשר להפחתה משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי), הרי שעל פי סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, תוקפה של הוראת השעה מוארך עד ליום 30.6.2015.

12. שווי שימוש ברדיו טלפון נייד – 105 לחודש

13. עיצום כספי- סעיף 195ב (קנס על אי הגשת דוח מקוון)

יחיד - 1,180 לחודש.

מעביד – 1,760 לחודש.

14. קנס אי הגשת דוח

סעיף 188 (א)- אי הגת דוח- 380 לחודש פיגור

סעיף 188 (א) – אי הגשת דוח במועד המאוחר- 750 לחודש פיגור.

סעיף 188 (א1)- 600 לחודש פיגור

סעיף 188 (ג)- 380 לחודש פיגור

סעיף 188 (ד)- 380 לחודש פיגור

סעיף 188 (ו) – 190 לחודש פיגור

סעיף 188 (ז) – אי הגשת דוח – 380 לחוד פיגור

סעיף 188 (ז) – אי הגשת דוח במועד המאוחר- 750 לחודש פיגור.

15. הוצאה מותרת לילד בחישוב חפי סעיף 66ב (משפחות אומנה)- עבור שנת המס 2014

"ילד רגיל"- 2,143 לחודש

"ילד מועדף"- 2,542 לחודש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר