• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםניהול עסקיםמס על דיבידנדלמה וכמה לחלק דיבידנד מוטב עד 30 9 2017

למה וכמה ? לחלק דיבידנד מוטב עד 30.9.2017

רמי אריה עו"ד רו"ח

 |  17.08.2017

למה וכמה ? לחלק דיבידנד מוטב (25%) עד ליום 30.9.2017

רמי אריה  עו"ד רו"ח

 

מבצע חלוקת דיבידנדים בשיעור מס מופחת של 25% בלבד, במקום 30% או 33% כולל מס יסף, עומד להסתיים ביום 30.9.2017, אלא היות ותאריך זה יחול בדיוק ביום שבת שבה גם יחול יום כיפור, ולפני כן עוד יחול ראש השנה, עולה כי את ההחלטה האם לחלק ? כמה לחלק ? איך לממן את המס ? יש לעשות כבר בימים הקרובים בדחיפות.

ההחלטה האם להצטרף למבצע ולשלם את המס המופחת בגין הדיבידנדים אינה פשוטה, בין היתר, בגלל התנאים הרבים אשר נקבעו לצורך קבלת ההקלה, הן בחוק והן בהוראת הביצוע שהוצאה על ידי מס הכנסה לעניין זה, כדלהלן: 

1.       הדיבידנד ישולם רק מרווחים שנצברו במאזני החברה עד ליום 31.12.2016, והם ראויים לחלוקה לפי מבחני כושר הפירעון אשר בסעיף 302 לחוק החברות. אך הוראת הביצוע מדגישה כי הכוונה היא לרווחים של החברה או של חברות המוחזקות על ידה, אשר חויבו במס חברות או מהכנסות פטורות ממס ולא מרווחי שערוך למיניהם. לנו לא ברורה ההגבלה על חלוקה מרווחי שערוך כאשר אין חולק שהם רווחים ראויים לחלוקה לפי כללים חשבונאיים מקובלים.

2.       הדיבידנד ישולם לבעל מניות מהותי או לחברה משפחתית שהנישום בה הוא בעל מניות מהותי בחברה המחלקת, אך חלוקה במקביל לבעל מניות שאינו מהותי תחויב בשיעור מס מלא העלול להגיע כדי 33%. על כן, יש לבחון מה הקשרים וההסכמים בין בעלי המניות אשר מכוחן ניתן להוכיח מיהו בעל המניות המהותי ? עוד מציינת הוראת הביצוע כי נטל הוכחה על התקיימות כל תנאי  הזכאות הוא על כתפי בעל המניות ולא על החברה.

3.       הדיבידנד ישולם על ידי החברה עד ליום 30.9.2017. לאור העובדה שתאריך זה חל כאמור ביום כיפור, חובה לוודא כי פעולת התשלום, לרבות זיכוי כרטיס בעל המניות בגין הדיבידנד ייעשו לפני 30.9.2017.

4.       לגבי משיכות חובה של בעלי מניות, קובעת הוראת הביצוע כי ניתן לקזז את הדיבידנד כנגד יתרות חובה הנובעות ממשיכות שנעשו מיום 1.1.2013 ואילך בלבד. לנו לא ברור מהו המקור החוקי להגבלה זו ולא בטוח שהיא תעמוד במבחן ביקורת שיפוטית אם יהיה צורך בכך. אך בטוח (לפחות לדעת אנשי רשות המיסים) כי בעל מניות שיש לו משיכות חובה ולא ינצל את חלוקת הדיבידנד המוטב ולא יחזיר את הסכומים שלקח מהחברה עד ליום 31.12.2017, יחויב בשיעור מס דיבידנדים רגיל (30% או 33% כולל מס יסף). אם אין רווחים נצברים מספיקים מרחפת כאן הסכנה של חיוב המס על המשיכות כמשכורות בעל המניות במס שולי מרבי (50%  כולל מס יסף).

5.       חובת שמירת ההכנסה השוטפת של בעל המניות מהחברה למשך כל אחת משלוש שנות המס 2017 עד 2019, מחייבת כי בכל אחת משלוש שנים אלו בפני עצמה, לא יפחת הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים שישולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה המשלמת, במישרין או בעקיפין, מממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו לו על ידי החברה האמורה, במישרין או בעקיפין, בשנות המס  2015 ו- 2016. לכן, יש לבחון גם את תחזית המשך ההכנסות של החברה. הוראה זו דומה להוראה קודמת שחלה על חלוקת דיבידנד בשיעור המס המוטב של 12% ושם כבר נקבע בפסיקה לעניין זה, כי גם מחסור של כמה אלפי שקלים בהכנסה הממוצעת בשנה אחת מבטל את הפחתת שיעור המס המוטב באופן רטרואקטיבי.

6.         הוראת הביצוע מקלה וקובעת כי במקרים בהם חלה ירידה בהכנסות החברה כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה, ניתן לפנות לקבלת החלטת מיסוי ביחס לעמידה בתנאים של ממוצע ההכנסות. בהחלטות מיסוי שניתנו עד היום ניתנו הקלות ביחס לחברה שהפסיקה לפעול מטעמים אובייקטיביים, עקב פרישת בעל המניות מהחברה בשל גילו וכדומה. הקושי הוא בהחלטה על חלוקה היום, כאשר קיימת אי וודאות לגבי שלוש השנים הבאות.

7.       אין אפשרות לקזז הפסד הון מניירות ערך כנגד הדיבידנד בשיעור המס המוטב. לא ברור האם הפסד ההון הולך לאיבוד או יישמר לקיזוז מרווח הון ודיבידנדים אחרים.

8.       קיימת חובת דיווח כפולה ומשולשת על חלוקת הדיבידנדים. בעל המניות נדרש להצהיר בפני החברה (באמצעות טופס א/805) על עמידתו בתנאי הזכאות ויצרף להצהרה אישור כי הוא בעל תיק פעיל במס הכנסה . החברה מצידה, תנכה את המס בשיעור 25% ותדווח על ניכוי המס במקור בטופס 804 ובטופס 804/א ותצרף לדיווח עותקים מהטפסים אותם הגיש לה בעל המניות כהצהרה על זכאותו. בסוף שנת המס, תפיק החברה לבעל המניות אישור שנתי על קבלת הדיבידנד (טופס 867ג). בנוסף, בעל המניות ידווח על ההכנסה מדיבידנד בדוח השנתי האישי שלו לשנת 2017 ויצרף לדוח שיגיש למס הכנסה עותקים מההצהרה אותה מסר לחברה על זכאותו ומטופס 867ג אותו קיבל מהחברה. 

 

ההחלטה האם לחלק רווחים ולשלם את המס בגינם, עד 30.9.2017, אינה קלה:

מחד, יש מקרים בהם כדאי מאד לחלק את הדיבידנד המוטב ולשלם את המס בשיעור מס מופחת בגינו, במיוחד כאשר יש משיכות חובה של בעלים מהחברה, אך בתנאי שיש רווחים צבורים מספיקים, או כאשר רוצים לחלץ את הרווחים הכלואים מהחברה בשיעור מס נמוך, על מנת להשקיעם באופן פרטי כיחיד וליהנות מיתרונות שיעורי המס המופחתים על רווחי הון, שבח מקרקעין והכנסות מהשכרת דירות למגורים או השקעות בנדל"ן בחו"ל.

מאידך, משיכות הדיבידנדים כעת תיגרע 25% מתזרים המזומנים העומדים לרשות בעל המניות לצורך פעילותו העסקית בחברה, או לצורך השקעות מטעם החברה. לפעמים יידרש מימון חיצוני לצורך תשלום המס שעלותו עלולה להעמיד בספק את כדאיות העניין. בנוסף, לא תמיד יש נחיצות לכספים שיתקבלו כדיבידנדים במישור הפרטי במהלך השנים הקרובות, לכן, אין כדאיות למהר ולשלם כבר עכשיו את המס עליהם. הניסיון מלמד כי מבצעים כאלו כבר היו בעבר וכנראה עוד יהיו בעתיד.

החלטה לא פשוטה, למה וכמה ? אותה יש לקבל כבר בימים הקרובים !  

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • שמוליק  (05/09/2017 12:58)
  לא נמאס לרשות המיסים לסרבל כל הוראה\חוק\תקנה, אין אצלם אף פעם איזו שהיא הוראה/חוק/תקנה המיועדת לבן אנוש רגיל .
 • חיים  (18/09/2017 10:02)
  אכן מסכים לדבריך. הכוונה היתה למנוע ניצול לרעה של הדיבידנד המוטב, אבל אם אדם פרש לגמלאות, אם חברה הפסיקה את פעילותה מחמת קשייה, למה צריך להתנות ולהקשות. חוץ מזה למה 3 שנים, למה לא 10 שנים? אם בשנת 2019 הבעלים לא ימשוך כנדרש סימן שבשנת 2017 הוא עשה תכנון מס? נו, באמת. קצת שכל ישר!!!
 • יואב  (21/08/2017 17:49)
  רשות המסים מייחסת לנו יכולת נבואה, אלא שהנבואה ניתנה לשוטים. היעלה על הדעת התחייבות על הכנסות עתידיות? מה טעם בתנאי מתלה זה? איפה ההגינות? לא מדובשך ולא מעוקצך...
 • יוסי  (20/08/2017 07:12)
  אפשר לקבל דוגמא לסעיף 5?
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט