• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

עדכוני מיסוי והמלצות - ינואר 2018

שטרק את שטרק, רו"ח

 |  06.02.2018

חוזר ללקוחות – ינואר 2018

שטרק את שטרק, רו"ח


לקוחות וידידים יקרים ,

להלן ריכוז של עדכונים לתחילת השנה:

 

1.       תשלום מס בגין הכנסות מהשכרת דירות למגורים

כאשר ליחיד יש הכנסות משכר דירה למגורים יש אפשרות לבחור בין שלוש חלופות:

·  פטור עד תקרה חודשית של 5,010 ש"ח בשנת 2017 (5,030 ש"ח בשנת 2018).

·  תשלום 10% מהמחזור.

·   תשלום מס שולי על הרווח.

בחירת מסלול הדיווח תיעשה בעת הגשת הדוח.

מומלץ לשלם בהקדם את המס ראה סעיף 3 להלן.


אפשרות לחישוב משולב בגין הכנסות ממספר דירות

בימים אלה יצא חוזר מס הכנסה לעניין הקלות במס על הכנסת יחיד מהשכרת דירות למגורים. המשכיר יותר מדירת מגורים אחת רשאי לבחור במסלול שונה: של פטור או של 10% או של תשלום מס שולי, עבור כל אחת מהדירות שברשותו.

לעניין קביעת סכום ההכנסה הפטורה והפגיעה בתקרת הפטור, יילקחו בחשבון ההכנסות מכל דירות המגורים.

למען הסר ספק: לא ניתן לדרוש פטור ומסלול מופחת של 10% לגבי אותה דירה.

היעדר פטור : כאשר סכום ההכנסה החודשית משכר דירה עולה על כפל תקרת הפטור (10,020 בשנת 2017), לא יחול פטור כלל וכל סכום ההכנסה יהיה חייב במס.

מדובר בהקלה משמעותית לבעלי שתי דירות ומעלה,  מומלץ לפנות למשרדינו לצורך קבלת יעוץ וביצוע חישוב פרטני.

 

2.       תשלום יתרת המס הצפוי לשנת 2017

בהתאם לפקודת מס הכנסה, חוב למס הכנסה נושא ריבית שנתית של 4% והפרשי הצמדה למדד. כאשר הוצאות המימון הנ"ל אינן מותרות בניכוי לצורכי מס. מומלץ לערוך אומדן לחבות המס הצפויה לשנת 2017 ולשלם את יתרת המס הצפוי עד ליום 31 בינואר 2018. (ללא ריבית והצמדה).

על סכום שישולם בחודש פברואר 2018, יחול פטור של מחצית מהפרשי ההצמדה והריבית.

על סכום שישולם בחודש מרץ 2018, יחול פטור של רבע מהפרשי ההצמדה והריבית.

לקוחות המעוניינים להקדים ולשלם את חבות המס על מנת למנוע תשלום ריבית והצמדה, מתבקשים לפנות למשרדנו לשם עריכת אומדן ותשלום כאמור.

 

3.       תשלום אגרה שנתית לרשם החברות

בימים הקרובים תשלח לחברות דרישת תשלום לאגרה שנתית לשנת 2018 מרשם החברות.

תשלום עד ה- 1.4.2018 – 1,120 ש"ח.

תשלום מיום 2.4.2018 – 1,488 ש"ח.

ניתן לשלם את האגרה בכרטיס אשראי באינטרנט

אנא הקפידו לשלם את האגרה עד לתחילת חודש אפריל 2018.

 

4.       הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2017

עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31 לינואר 2018, על מחזור עסקאותיו למע"מ.

מחזור העסקאות של עוסק פטור בשנת 2017 הינו  98,707 ש"ח.

מחזור העסקאות של עוסק פטור בשנת 2018 הינו  99,003 ש"ח.

 

5.       סכומים ועדכונים לחישוב המסים לשנת המס 2018

רשות המסים פרסמה עדכונים למערך הניכויים החל מחודש ינואר 2018.

בין העדכונים: מדרגות המס, נקודות זיכוי, קביעת שיעור ריבית להלוואות, תקרת הפטור למענקי פרישה, סכומים לתיאום בגין הוצאות נסיעה לחו"ל, אש"ל, כיבודים ועוד.

 

6.       מדרגות המס ליחיד

להלן טבלה המפרטת את שיעורי המס על יחיד בשנת המס 2018:

הכנסה שנתית מיגיעה אישית

 (מעל גיל 60 – מכל מקור הכנסה)

שיעור מס בשנת 2018

על כל ש"ח עד  74,880 ש''ח הראשונים

10%

על כל ש''ח בין 74,881 – 107,400

14%

על כל ש''ח בין 107,401 – 172,320

20%

על כל ש''ח בין 172,321 – 239,520

31%

על כל ש''ח בין 239,521 -  498,360

35%

על כל ש''ח בין 498,361 – 641,880

47%

על כל ש''ח מעל 641,880

50%

 

הכנסה שנתית שלא מיגיעה אישית

עד גיל 60.

שיעור מס בשנת 2018

על כל ש"ח עד 239,520 

31%

על כל ש''ח בין 239,521 -  498,360

35%

על כל ש''ח בין 498,361 –641,880

47%

על כל ש''ח מעל 641,880

50%


נקודת זיכוי חודשית = 216 ש"ח החל מיום 1 בינואר 2018 .

 

7.       הלוואה לעובדים או לבעלי שליטה - ריבית לפי סעיף 3(ט) וריבית לפי סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה

·       שיעור הריבית לעניין סעיף 3 (ט) בשנת 2018 – 3.48% ללא הצמדה.

·       סכום ההלוואה לעניין 3(ט) שחל עליו רק שיעור עליית מדד, 7,680 ש"ח (ללא שינוי משנת 2016).

·       שיעור הריבית לעניין סעיף 3(י) בשנת 2018 – 2.61% ללא הצמדה.

כמפורט בחוזר המשרד מיום 24 לדצמבר 2017 (לחץ כאן ), החל מיום 1 בינואר 2017 נכנסו לתוקף הוראות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, המסדירות מיסוי של משיכות כספים מחברה על ידי בעלי מניות מהותיים. (בעלי מניות יחידים, למעט מספר חריגים)

 

8.       עדכון דמי ביטוח לאומי החלים על מעבידים

החל מיום 1.1.2018 עודכנו הסכומים כדלהלן :

פרטים

שנת 2018 (לחודש )

שנת 2017 (לחודש )

הכנסת מינימום לתשלום דמי ביטוח לאומי

5,300 ש''ח (מדצמבר 2017)

5,000 ש"ח

 הכנסה מקסימלית לתשלום דמי ביטוח לאומי למעביד ולעובד

 

43,370 ש''ח

 

43,240 ש"ח

שכר ממוצע במשק

9,906 ש''ח

9,673 ש''ח

60% מהשכר הממוצע במשק

5,944 ש''ח

5,804 ש"ח

סכומים שאינם

פוגעים בקצבאות הזקנה     

יחיד: 5,646 ש''ח זוג:    7,529 ש''ח

5,514 ש''ח

7,351 ש''ח

 

לשיעור דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות והסכומים לשנת 2018 באתר המוסד לביטוח לאומי לחץ כאן .

 

9.       הארכת תוקף אישורים לתיאומי מס

רשות המיסים הודיעה כי היא האריכה בחודשיים את תוקפם של האישורים לתיאומי מס שהופקו למעסיקים או למשלמים בשנת 2017. אישורים אלו יהיו בתוקף עד לתשלום משכורת פברואר 2018 או עד ליום 13.3.2018, לפי המוקדם ביניהם.

יודגש כי לא תינתן ארכה לאישורים על פטור מניכוי מס הכנסה במקור, ולא תינתן ארכה לתיאומי מס שאינם בגין הכנסת עבודה או קצבה.

 

10.    הפחתת שיעור מס החברות

משנת המס 2018 ואילך - מס החברות יהיה  בשיעור של 23%.

 

11.    שינויים במיסוי דירות מגורים החל מיום 1.1.18

תקופת המעבר (1.1.14-31.12.17) שנקבעה בתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין חלפה ועמה גם המגבלות שנקבעו לגביה.

בהתאם, החל מיום 1.1.18 יחולו השינויים הבאים:

·        בוטלה המגבלה בדבר מכירת שתי דירות בלבד בחישוב הלינארי המיוחד.

·        בוטל הסייג בדבר זכאות לחישוב לינארי מיוחד במכירת דירת מגורים ל"קרוב".

·        בוטל הסייג בדבר זכאות לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים בידי מי שהיו לו יותר מדירת מגורים אחת בישראל ביום 1.1.14.

·        בחינת הזכאות לחישוב לינארי מוטב במכירת דירת מגורים שהתקבלה במתנה תיעשה תוך בחינת נתוניו של מקבל המתנה ולא של נותן המתנה.

לסיכום, קיימת הקלה משמעותית במכירת דירת מגורים ליחידים שאינם זכאים לפטור ממס שבח. ניתנת אפשרות ליהנות ממס שבח בחישוב לינארי המפחית משמעותית את מס השבח.

 

12.    מס רכישה

להלן עדכון במדרגות מס רכישה לשנת 2018:

א. דירת מגורים יחידה

·        על חלק השווי שעד 1,664,520 ש''ח – לא ישולם מס.

·        על חלק השווי העולה על 1,664,520 ש''ח ועד 1,974,335 ש''ח - 3.5%.

·        על חלק השווי העולה על 1,974,335 ש''ח ועד 5,093,535 ש''ח  – 5%.

·        על חלק השווי העולה על 5,093,535 ש''ח ועד 16,978,450 ש''ח  – 8%.

·        על חלק השווי העולה על 16,978,450 ש''ח – 10%.

ב. דירת מגורים (שאינה דירה יחידה)

יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

·        על חלק השווי שעד 5,095,570 ש''ח – 8%.

·        על חלק השווי העולה על 5,095,570 ש''ח – 10%.

 

13.    Relocation וטופס הצהרת תושבות

ככלל, הגדרת "תושב ישראל" לגבי יחיד משתיתה את מקום מושבו של יחיד על עקרון מרכז החיים. זאת, בהתחשב במספר מבחנים מהותיים: קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים של היחיד, מקום ביתו הקבוע, מקום המגורים שלוֹ ושל בני משפחתו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלוֹ ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים ובמוסדות שונים.

בנוסף, נקבעו בהגדרה שתי חזקות ניתנות לסתירה לפיהן מרכז חייו של היחיד בשנת-המס הוא בישראל: האחת – לגבי יחיד שתקופת שהִייתו בישראל בשנת-המס מגיעה כדי

183 ימים או יותר, השנייה – לגבי יחיד שתקופת שהִייתו בישראל בשנת-המס מגיעה כדי 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהִייתו בישראל בשנת-המס ובשנתיים שקָדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

בהקשר זה, נבקש להפנות את תשומת לבכם לטופס חדש ( טופס 1348 )   שפורסם באתר האינטרנט של רשות המסים שכותרתו "הצהרת תושבות" והמהווה נספח לדוח השנתי לשנת-המס 2017.

מומלץ לקבל ייעוץ פרטני במשרדנו בקשר לכך.

 

14.    מיסוי חברות הבית

ביום 17 בינואר 2018 פורסם תיקון 245 המסדיר את מעמדה של חברה המוגדרת 'חברת בית', חברה שעיקר עיסוקה בתחום הנדל"ן.

תכלית החוק, לצמצם את האפשרות לעשות שימוש בסיווג "חברת בית" לצורך ביצוע תכנון מס ובכך להקטין את היקף המיסים שבעלי המניות בחברה צריכים לשלם בגין עסקאות נדל"ן. "חברת בית" היא חברה שחברים בה מעטים,  שעיסוקה הוא החזקת בניינים או השכרתם. המיסים המוטלים על בעלי המניות בחברה הם כמו על יחידים ולא כמו על חברות.

להלן עיקרי החוק:

1.    חברה שתבקש להיות "חברת בית" תידרש להגיש בקשה כזו לכל המאוחר עד שלושה חודשים מיום הקמתה.

2.    חברה רשאית להודיע לפקיד השומה, לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת המס כי היא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית. חברה שהודיעה כאמור, תחדל להיות "חברת בית", מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הודיעה.

3.    החוק מונע את אפשרות המעבר בין ההגדרות של החברה, חברה שתבקש לשנות את הגדרתה הקיימת "כחברת בית" לחברה רגילה, לא תוכל שוב ולהיות מוגדרת "חברת בית".

הוראות מעבר :

1.       חברה שהתאגדה לפני יום תחילת החוק (חברה קיימת), רשאית להגיש בקשה בתוך 60 ימים מיום פרסומו של החוק, כי ברצונה להיות מוגדרת כחברת בית, ויראו אותה כחברת בית מיום ההודעה.

2.       חברת בית רשאית להודיע לפקיד השומה, בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה, שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב חברת בית, הודיע כאמור, יראו אותה כאילו חדלה להיות חברת בית מתחילת שנת מס 2017.

תחולת החוק ב- 1 בינואר 2018.

לקוחות אשר להם חברות אשר פעילותן היא החזקת נכסי נדל"ן והשכרתם, מתבקשים לפנות באופן מיידי למשרדנו על מנת לבחון מעבר לפעילות כחברת בית.

 

15.    עמדות חייבות בדווח לשנת 2017

בהמשך להתמודדות רשות המיסים בתכנוני המס הלא לגיטימיים ובפרשנויות לדיני המס, פרסמה הרשות את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017.

העמדות שלגביהן יש לדווח על נקיטת עמדה במס הכנסה הן רק אלו אשר יתרון המס הנובע מהן עולה על 5 מיליון ש''ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש''ח במהלך 4 שנות מס לכל היותר.

הדיווח על נקיטת עמדה במסים עקיפים (מע"מ ומכס) יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך 4 שנים.

במסגרת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017 נוספו סה"כ 25 עמדות חדשות.

 

16.    קופות מרכזיות לפיצויים

בהתאם לחוזר מס הכנסה 4/2017 ולחוזר משרדינו לסוף שנת המס 2017 (לחץ כאן ) בדבר שימוש ביתרות צבורות של קופה מרכזית לפיצויים, הקופות המרכזיות שולחות בימים אלו מכתבים בנוגע לשחרור כספים מהקופות.

יש לבצע בדיקה לגבי הסכום העודף שקיים בקופה אשר יש חבות לשחררו עד ליום 31.3.2018.

לתשומת ליבכם, החוזר קובע שורת סנקציות על מעסיקים אשר מחזיקים בקופות לפיצויים עם סכומים עודפים שלא שוחררו.

משרדינו עורך בימים אלו חישובים מפורטים בהתאם לחוזר, נבקש להעביר ערכי פדיון של הקופות האישיות והמרכזיות ליום 31.12.16 וליום 31.12.17 על מנת לבצע הערכה כאמור.

 

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים והעדכונים בחוק בנושאי המס שונים. לאור מורכבות חלק מהסוגיות, נמליץ על התייעצות עם משרדנו טרם ביצוע פעולות כלשהן.

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש יוני
לא רשומים אירועים לחודש אוגוסט