• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

    לצפייה - לחץ כאן

  • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

    לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתקטגוריותמיום 29 5 2018 יינתן אישור מיסים מהיר לטאבו

מיום 29.5.2018 יינתן אישור מיסים מהיר לטאבו

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  17.05.2018

מיום 29.5.2018 יינתן אישור מיסים מהיר לרישום בטאבו

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

בהתאם לתיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין, הרי בתוקף מיום 29.5.2018 יהיה ניתן לרשום רכישת דירת מגורים מזכה בפנקסי המקרקעין ("הטאבו") בהליך מהיר, אפילו בטרם הסתיים הטיפול השומתי על ידי משרדי מיסוי מקרקעין.

עד היום, קבע חוק מיסוי מקרקעין כי רוכש אשר שילם את מס הרכישה בהתאם לשומה העצמית וכן שילם את מקדמת מס השבח בגין מס השבח הצפוי למוכר, יראו אותו כמי ששילם את המס אשר הוא חייב בו, והוא יקבל אישור מיסים לטאבו, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. בין היתר, נדרש כי יסתיים הליך אישור השומה העצמית על מס הרכישה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין ולא נערכה שומה לפי מיטב השפיטה ביחס לשומת מס הרכישה.

בנוסף, נקבע טרם תיקון 89, כי אחד מהתנאים לקבלת אישור המיסים לטאבו הוא כי חלפו 90 ימים מיום הצהרתו של הרוכש (או 30 ימים מיום שהמציא הרוכש מסמכים למנהל מיסוי מקרקעין – כמאוחר מביניהם).

בתיקון 89 לחוק, נקבעה הוראת שעה, לפיה ברכישת זכות במקרקעין, אשר תעשה מיום 29.5.2018 ועד ליום 30.4.2020, על ידי רוכש אשר לא מתקיימים בו התנאים אשר קבע המנהל – תקוצר התקופה מ-90 ל-60 ימים מיום הצהרתו של הרוכש.

עוד נקבע בתיקון 89 כי במקרה בו ביקש מוכר של דירת מגורים מזכה פטור ממס שבח, תירשם מכירת הזכות בטאבו, אם התקיימו, התנאים הבאים:

1.       המוכר והרוכש הגישו הצהרה למיסוי מקרקעין במועד.

2.       חלפו 10 ימים מיום ההצהרה או 10 ימים מהיום שהמציאו מסמכים נדרשים (כמאוחר מביניהם).

3.       הרוכש שילם את מס הרכישה בהתאם לשומה העצמית, אשר אינה מותנית בתנאי עתידי.

4.       לא נערכה שומה לפי מיטב שפיטה.

5.       הזכאות לפטור ממס שבח אינה מותנית בהתקיימות תנאי עתידי.

6.       התמורה לא הושפעה מזכויות בניה קיימות או צפויות.

התיקון יחול לגבי מכירות אשר ייעשו מיום 29.5.2018.

אולם, בגין זכות במקרקעין אשר נרשמה בטאבו בהתבסס על אישור ממיסוי מקרקעין, בטרם הרוכש שילם את מס הרכישה, תירשם בטאבו הערה, כי טרם ניתן אישור מנהל מיסוי מקרקעין לעניין שומת מס הרכישה. הערה זו לא תמנע ביצוע עסקאות בזכות במקרקעין ולא תגביל כל פעולה. רשם המקרקעין ימחק את ההערה רק לאחר קבלת אישורו של מנהל מיסוי מקרקעין.

המועדים לקבלת אישור המיסים לטאבו, בעסקת רכישת דירת מגורים מזכה, בין היתר, בעסקה בה המוכר מבקש פטור ממס שבח לפי פרק חמישי1 לחוק, והוגשו הצהרות במועד, וקוצרו ויהיו:

1.       מיום 1.12.2017 ועד ליום 31.12.2017 - בתוך 20 ימים.

2.       מיום 1.1.2018 ועד 31.12.2018 - בתוך 17 ימים.

3.       מיום 1.1.2019 עד 31.12.2019 - בתוך 14 ימים.

4.       החל מיום 1.1.2020 –  בתוך 10 ימים.

 

יש לברך על נכונות אנשי רשות המיסים לאפשר רישום מהיר של רכישת דירת מגורים בטאבו וליצור ביטחון לרוכשים כי הדירה הפכה להיות שלהם לכל דבר ועניין.

 

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה