• הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


    לצפייה – 
    לחץ כאן

  • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

    לצפייה - לחץ כאן

  • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

    לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתקטגוריותהטבות מס במיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי

הטבות מס במיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  18.12.2018

הטבות מס במיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי

רמי אריה, עו"ד רו"ח

קיבוץ מעלה גלבוע, קבוצת בני עקיבא להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין - טבריה

חברות העוסקות בפיתוחי תוכנה וחומרה זכאיות לשיעורי מס מופחתים, לפי סעיף 51כה לחוק עידוד השקעות הון. הסעיף קובע שיעור מס חברות מופחת בגובה של 12% בלבד לחברה בעלת "מפעל טכנולוגי מועדף", ואם המפעל הטכנולוגי המועדף נמצא באזור פיתוח א', שיעור מס החברות יהיה בשיעור 7.5% בלבד . זאת, לעומת שיעור מס חברות בגובה 23% לפי פקודת מס הכנסה.

ביום 20.11.2018 פרסמה רשות המסים את החלטת מיסוי מס' 2032/18, בנושא מיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי.

מדובר בשתי חברות, חברה א' העוסקת בפיתוח טכנולוגיה ותוכנות לשיפור חווית המשתמש, וחברה ב' אשר עסקה עד למועד המיזוג בפיתוח תוכנות לשיפור תוצאות הפרסום באינטרנט.

חברה ב' התמזגה לתוך חברה א' במיזוג סטטוטורי לפי סעיף 103ב לפקודת מס הכנסה.

כתוצאה ממיזוג המפעלים, התוכנות אשר פותחו על ידי חברה ב' הועברו לבעלות חברה א' והן ישתלבו בתוך התוכנות של החברה. החברה הממוזגת תעניק זכות שימוש בתוכנות המשולבות ללקוחותיה .

לאחר מועד המיזוג, לא חל כל שינוי באופי הפעילות של החברה הממוזגת ביחס לפעילותה של החברה טרם מועד המיזוג למעט הוספה ושילוב של תוכנות חברה ב ' במסגרת פיתוח מוצרי החברה הממוזגת .

החברה הממוזגת ביקשה לאשר, כי יראו במפעל הממוזג כמפעל טכנולוגי מועדף כהגדרתו בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט – 1959 (להלן: "החוק").

כמו כן, חברה א' ביקשה לאשר כי הכנסות החברה הממוזגת ממתן זכות שימוש בתוכנות, לאחר המיזוג, מהוות "הכנסה טכנולוגית מועדפת", כהגדרתה בסעיף 51כד לחוק.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, בין היתר, כדלקמן:

1.       ייראו במיזוג שני המפעלים בחברה הממוזגת כ-"מפעל תעשייתי" כהגדרתו בסעיף 51 לחוק.

2.   לצורך בחינת עמידתו של המפעל הממוזג של החברה המועדפת בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" כאמור בסעיף 51כד לחוק, יילקחו נתוני פרופורמה מאוחדים של החברה הממוזגת (היינו, בשנות המס הנבחנות שלפני המיזוג, יילקחו בחשבון צירוף מחזורי ההכנסות והוצאות המו"פ הן של חברה א' והן של חברה ב').

3.    הכנסות החברה הממוזגת ממתן זכות שימוש בתוכנה תחשבנה כ-"הכנסה טכנולוגית" בכפוף להתקיימות מלוא הצהרות החברה.

4.     ה-"ההכנסה הטכנולוגית המועדפת" של החברה תהא בהתאם לקבוע בתקנות עידוד השקעות הון.

נזכיר, כי בעניין חברת ויסינק סירקיטס, קיבל בית המשפט את עמדת רשות המסים וקבע כי החברה אינה עונה להגדרת "מפעל תעשייתי", מאחר ומספר המועסקים בה נמוך מעשרה. זאת, למרות שחוק לעידוד השקעות הון אינו מתייחס למספר מועסקים מינימאלי הנדרש כתנאי לקיומו של מפעל מועדף.

לפיכך, קבע בית המשפט בעניין חברת ויסינק סירקיטס, כי אין החברה זכאית להטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון. אולם, העיר כי יש להפנות את תשומת הלב לכך שאופייה של התעשייה המודרנית מצדיק קיומו של מפעל תעשייתי הזכאי להטבות, גם במספר מועסקים הנמוך מעשרה. רשות המסים הודיעה כי תתקן את הקריטריונים בנושא, אך טרם נתנה הנחייה רשמית בנושא.

נראה שמיזוג של מספר חברות כאלו יכול בהחלט להיות פתרון ראוי לעמידה בתנאי של מספר מועסקים יחד, כדי לקבל את הטבות המס המשמעותיות הניתנות לחברות פיתוח תוכנה וחומרה.

 

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה