• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס הכנסהמיסוי מוניטין ורווחי הוןפיצול ומיזוג בקבוצת חברות בפטור ממס

פיצול ומיזוג בקבוצת חברות בפטור ממס

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 |  27.02.2019

פיצול פעילויות ומיזוגן – העברת נכסים בין חברות בפטור ממס

רמי אריה, עו"ד רו"ח

חברות הרוצות לשנות את המבנה הארגוני שלהן, לפצל פעילויות לחברות שונות, או להתמזג עם חברות אחרות, יכולות לבצע רה-ארגון בפטור ממס, בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

בהתאם לחלק ה2 לפקודת מס הכנסה, ניתן לבצע שינויי מבנה במסגרתם מבוצעת העברה של נכסים, בלי שתחול חבות במס, כאשר אלו נעשים מטעמים כלכליים ועסקיים. כגון: העברת נכסים מיחיד או חברה אחת - לחברה אחרת תמורת מניות, או מיזוג של כמה חברות בדרך של העברת כל הנכסים וההתחייבויות של חברה או של מספר חברות לחברה אחרת.

ביום 14.2.2019 פורסמה החלטת מיסוי 6347/19 לפיה אישרה רשות המיסים שינוי מבנה דו שלבי, אשר ביקשו לבצע שלוש חברות. ראשית, העברת נכסים לפי סעיף 104א' לפקודה ולאחר מכן, ביצוע מיזוג של החברות אליהן עברו הנכסים, בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה.

מדובר בשלוש חברות, אשר עוסקות ביבוא ושיווק מוצרים בענף התחבורה ופעילותן בתחום זה דומה. בנוסף יש לכל אחת משלוש החברות פעילויות נוספות.  חברות א' ו – ב' מוחזקות באופן מלא על ידי אותה חברת החזקות וחברה ג' מוחזקת באופן מלא בידי חברה ד'.

שלוש החברות א, ב, ו- ג', ביקשו למזג את פעילותן בענף התחבורה בלבד, כך שכל אחת תיוותר רק עם יתר הפעילויות שלה.

בשלב ראשון, הן ביקשו לבודד את פעילות התחבורה שלהן, אותה ביקשו למזג, בדרך של העברת כל הנכסים הקשורים לפעילות ענף התחבורה ,לחברת בת שכל אחת מחברות א, ,ב ו- ג' תקים במיוחד לשם כך, תמורת הקצאת מניות בלבד בחברת הבת, זאת בהתאם לסעיף 104א לפקודה.  

בשלב השני, הן ביקשו לבצע מיזוג של שלוש חברות הבת שהוקמו ושאליהן הועברו פעילות ענף התחבורה, כך שחברות בת של חברה ב' ושל חברה ג' ("החברות המעבירות") תמוזגנה עם ולתוך חברת הבת של חברה א' ("החברה הקולטת") – מיזוג בדרך של העברת כל הנכסים וההתחייבויות של ענף התחבורה בחברות המעבירות אל החברה הקולטת, תוך חיסולן של החברות המעבירות ללא פירוק, בהתאם להגדרת מיזוג שבסעיף 103 לפקודה.

במסגרת מיזוג חברת הבת של חברה ג' לחברה הקולטת, תקבל חברה ג' תמורה במניות הקולטת וגם תמורה במזומן, בכפוף להוראות סעיף 103ד(א1) ו- (א2) לפקודה. נזכיר, כי אחד התנאים לפטור מלא ממס בעת מיזוג כאמור, הינו שלמעט הקצאת מניות של החברה הקולטת לחברה מעבירה, לא ניתנת תמורה נוספת כלשהי, כגון מזומן במהלך המיזוג מאת החברה הקולטת או מאת כל אדם אחר, בין במישרין ובין בעקיפין.

החברות המעבירות הצהירו, כי המיזוג נעשה לצורך ניהול ותפעול מאוחד של פעילותן העסקית והסינרגטית בענף בו הן פועלות ולשם השגת יתרון לגודל. כמו כן, אין להן זכויות במקרקעי או זכויות במקרקעין. עוד הוצהר, כי החברות המתמזגות עומדות ביחסי הגודל לעניין שווי השוק שלהם, כאמור בסעיף 103ג(6) לפקודה, בהתאם להערכת השווי אשר נערכה. קרי, שווי השוק של כל אחת מהחברות המשתתפות במיזוג, לא יעלה על פי תשעה משווי השוק של חברה אחרת המשתתפת במיזוג, והכל במועד המיזוג .

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, בין היתר כדלקמן:

1.  העברת הנכסים של ענף התחבורה לחברות הבת, מאושרת לעניין סעיף 104א לפקודה והינה פטורה ממס.

2. העברת הנכסים מהחברות המעבירות לקולטת, במסגרת המיזוג, לא תהווה הפרה של התנאים שנקבעו לעניין סעיף 104א לפקודה, זאת מכוח סמכות המנהל לפי סעיף 105י1 לפקודה.

3.  תוכנית המיזוג אושרה, לפי סעיף 103ט(ד) לפקודה, בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בסעיף 103ג) לפקודה.

4.  התמורה במזומן המשולמת לחברת הבת המעבירה של חברה ג', במסגרת המיזוג לא תהווה הפרה של תנאי המיזוג, בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו בסעיפים 103ד(א1) ו –(א2) לפקודה. אולם על התמורה במזומן לא יחולו ההטבות הקבועות בחלק ה2 לפקודה והיא תחויב במס בהתאם לחלק ה' לפקודה.

5.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות נוספות.

 

 

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש ינואר
לא רשומים אירועים לחודש פברואר