• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםמס ערך מוסףמאמרים - מע"מתובענות ייצוגיות נגד רשויות מדינה ועוד החוק החדש

תובענות ייצוגיות נגד רשויות מדינה ועוד - החוק החדש

17.03.2006

זכייה כמעט בטוחה בפרס הגדול

מצאת טעות של 4 ₪ ייתכן ותזכה ב- 4 מיליון ₪

בעקבות חקיקת חוק התובענות הייצוגיות ניתן לתבוע בתביעה ייצוגית כל רשות מרשויות המדינה, לרבות, מס הכנסה, ביטוח לאומי, רשות מקומית, איגוד ערים לחינוך או לביוב או לכיבוי אש ועוד ...

רמי אריה עו"ד רו"ח

מקצוע חדש בא לעולם, בעקבות חקיקתו של חוק התובענות הייצוגיות שנכנס לתוקפו ביום 12.3.2006. מעתה כדאי גם לאזרח הקטן לבדוק היטב היטב כל חיוב שהוא מקבל מהבנק, מחברת הביטוח, מהעירייה שלו ואפילו ממס הכנסה או ביטוח לאומי.

כל חיוב קטן יכול לתת תשואה גדולה . שכן, חוק התובענות הייצוגיות מאפשר לתובע ייצוגי לתבוע בשם קבוצה גדולה שנפגעה מאותו נזק שנגרם לה. מציאת טעות בסך של 4 ₪ בחיוב הארנונה במכפלת כל תושבי אותה רשות מקומית ומספר החיובים יכולה להביא לתביעה של 400 מיליון ₪ כנגד הרשות המקומית.

החוק החדש מסדיר את אפשרות התביעה כנגד כל רשות מרשויות המדינה, כגון, מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד הרישוי, רשות השידור, רשות מקומית, איגוד ערים לחינוך, איגוד ערים לכיבוי אש וכל רשות אחרת הממלא תפקיד ציבורי על פי דין. כל חיוב יתר או חיוב שלא לפי דין שנעשה על ידי רשות מדינה ואפילו בית הספר של ילדכם מהווה חלק מרשות כזו, יכול להביא לתביעה ייצוגית בשם כל הנפגעים.

האפשרויות לתביעה ייצוגית נגד רשות רחבות ביותר. התביעה יכולה להיות להשבת כל סכום שנגבה שלא כדין על ידי הרשות, כמס, אגרה או תשלום חובה אחר. כגון, מס שנגבה שלא כדין בשל חישוב שגוי של מחשבי מס הכנסה, חיובי קנס, חיובי ארנונה או עמלות אתראה שנגבות על ידי רשויות שלא נגבו כדין, אגרות חיוב שהוטלו ונגבו ללא היתר בדין או מעל הסכומים שהותרו בדין ועוד.

החוק לתובענות ייצוגיות מפרט קשת רחבה של נתבעים אפשריים ולא רק רשות מדינה . תביעה ייצוגית ניתן להגיש רק בנושאים שהוגדרו בחוק תובענות ייצוגיות, כגון, חוק הגנת הצרכן, ביטוחים, בנקים, חוק ההגבלים העסקיים, ניירות ערך וקרנות נאמנות, מפגעים סביבתיים, הפליה במקומות בידור וציבור, הפליה בעבודה, הפלית נכים, דיני עבודה, וכפי שהוזכר תביעה נגד רשות ממשלתית או מקומית להשבת סכומים שגבתה שלא כדין כמס, אגרה או תשלום חובה אחר.

כל נפגע יכול להגיש תביעה ייצוגית . נדרש כי התביעה תעלה שאלות מהותיות עובדתיות או משפטיות המשותפות לכלל החברים בקבוצה שאותו אדם מייצג. מטבע הדברים כי תביעה כזו תלווה בייצוג על ידי עו"ד מתמחה בתחום הרלבנטי, היות ובהמ"ש ישקול בהליך האישור של התביעה הייצוגית את יכולתו של התובע ובא כוחו לייצג את הקבוצה הנפגעת כולה.

אין חובה כי הפגיעה לתובע המייצג תהיה בסכום כספי גבוה ואין צורך כי כל חברי הקבוצה יצטרפו מראש לתביעה. תביעה ייצוגית יוכל לתבוע גם כל תאגיד הפועל למטרות ציבור, כגון עמותות בתחום מטרתן הציבורית ובלבד שהוקמו לפחות שנה לפני הגשת התביעה וכן יוכלו להגיש תביעות ייצוגיות גם רשויות ציבוריות נוספות שהוגדרו בחוק.

הגשת תובענה ייצוגית תעשה בדרך של הגשת בקשה לאישור התובענה הייצוגית אשר טעונה אישור בהמ"ש. כשמדובר בתביעה כנגד רשות מדינה, רשות מקומית ותאגיד ציבורי שהוקם לפי דין, הבקשה תוגש לבהמ"ש לעניינים מנהליים. בהמ"ש רשאי לא לאשר תובענה ייצוגית באם הוא סובר כי הנזק לציבור שעלול להיגרם מניהול ההליך יהיה חמור מהתועלת לציבור.

לא תאושר תובענה ייצוגית כנגד רשות מדינה, אם הרשות הודיעה כי בתוך 90 ימים היא תחדל מהגבייה שבשלה הוגשה התביעה הייצוגית . במקרה זה לא יזכו הנפגעים מגביית היתר להשבה עקב התובענה הייצוגית מהרשות. אולם, אפילו במקרה כזה רשאי בהמ"ש להחליט על מתן גמול למגיש הבקשה לתובעה ייצוגית ולבא כוחו שייצג אותו בתובענה באופן ראוי לתובענה המקורית.

בתובענה ייצוגית רשאי בהמ"ש לקבוע פיצוי כספי או סעד אחר לטובת חברי הקבוצה שהוכרו כנפגעי הרשות. חלוקת הפיצוי בין החברים תעשה לפי קביעת בהמ"ש. ניתן כי הפיצוי הכספי או הסעד ייקבעו בדרך של הסדר פשרה בין מגיש התובענה הייצוגית לבין הרשות ובלבד שההסדר יאושר על ידי בהמ"ש. התובע שהגיש את הבקשה לתביעה ייצוגית זכאי לתשלום הוצאות התביעה בסכום שיקבע על ידי בהמ"ש. קיים יתרון לתובע המייצג הראשון בתביעה הייצוגית בכך שבהמ"ש עלול למחוק או להפחית את הגמול לתובעים של תביעות ייצוגיות נוספות שהוגשו לגבי עניין שלגביו כבר הוגשה תובענה ייצוגית קודמת.

ניתן להגיש תובענה ייצוגית כנגד רשות מדינה רק בגין תקופה שאינה עולה על 24 חודש שקדמו למועד שבו הוגשה הבקשה לאישור . עם זאת כל חבר בקבוצה הנפגעת יכול לנהל כל הליך מצידו לקבלת סעד גם לתקופות נוספות.

בנוסף לכיסוי הוצאות התביעה, זכאי התובע המייצג לגמול מיוחד בשל הטרחה שטרח בהגשת התובענה ובניהולה וכן לפי הקף התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה ומידת החשיבות הציבורית של התובענה. בהמ"ש רשאי במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים לפסוק גמול לתובע המייצג אפילו באם התובענה הייצוגית לא אושרה. בהמ"ש רשאי לפסוק שכר טרחה וגמול נוסף לבא כוחו של התובע המייצג.

לפי החוק, תוקם קרן מיוחדת למימון תובענות ייצוגיות שתפקידה לסייע לתובעים מייצגים במימון בקשות לאישור תובענות ייצוגיות אשר יש חשיבות ציבורית וחברתית בהגשתן ובירורן.

נראה כי לאזרחים רבים יהיה כדאי לשבת ולבדוק כל חיוב שהם מקבלים מרשות מדינה או מבנקים, חברות ביטוח וחברות עסקיות. כל חיוב קטן יכול להביא תשואה גדולה . שכן, בהמ"ש בקבעו את הגמול לתובע ולבא כוחו ייקח בחשבון את מכלול סכום התובענה הייצוגית לכל חברי הקבוצה, מה שיכול להביא לגמול שיכול להתבטא גם במספר מיליוני שקלים וכבר היו לכך תקדימים בעבר.

מעתה יוכל כל אזרח לעמוד על זכויותיו וזכויות כל הנפגעים מהחלטות וטעויות של רשות. לרבות, מנזקים שנגרמו לו מרשויות מדינה, רשות מקומית ותאגיד שהוקם לפי דין, בשל סכומים שגבו ממנו כמס, אגרה או תשלום חובה שלא כדין. כאמור, יש לצפות כי בעתיד אנו צפויים למבול לא קטן של תביעות ייצוגיות לפי החוק.

יפה עשה המחוקק שטרח וזירז את החקיקה בנושא התביעות הייצוגיות שרק באמצעותן יכול גם האזרח הקטן להתמודד כנגד עוולות שנגרמות לו על ידי רשות כהגדרתה בחוק ולהגן בכך גם על חבריו האזרחים שנפגעו גם הם כמוהו.

לאור מבול התביעות הייצוגיות הצפויות כדאי לרשויות ולכל הצפויים להיתבע לפי החוק החדש, לערוך בדק בית יסודי על כל החיובים שהם מחייבים בהם את האזרח הצרכן. מעתה כדאי להן להקפיד ביחסן אל האזרח כעל כל קוצו של יוד, על מנת שלא תהיה כל גבייה עודפת מהאזרח הקטן שלא כדין.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • עקיבא  (10/04/2006 20:43)
  יופי של חוק. רשות ממשלתית יכולה לרדוף אותך על צואר במשך שנים על חוב מצוץ מהאצבע, תוך המנעות שיטתית מחובתה להפעיל מערך פיקוח שברשותה, להטיל עליך עיקולים מפה ועד להודעה חדשה, אבל אם רק נדמה לה שהיא עלולה להפסיד בבית המשפט והיא מוותרת על ניסיון הגזילה העתידי(!) - היא פטורה מתשלום רטרוארטיבי. ועוד יש לה 90 יום לחשוב על זה...
 • אלי  (20/03/2006 10:17)
  ישלחו שוטרים שישקרו ויתנו לכם דוחות פיקטיביים על חגורות
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש ינואר