• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true

הסדר הפיצויים לחודש אוגוסט

06.09.2006

י"ד באלול התשס"ו
7 בספטמבר 2006

דב. 2006-1156

שר האוצר, יו"ר ההסתדרות החדשה ונשיא לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים חתמו הבוקר על הסדר הפיצויים לחודש אוגוסט

הירשזון: ההסדר מוכיח את נחישותה של הממשלה להביא פתרונות טובים ומידיים לעובדים ולעסקים בצפון.

שרי האוצר, אברהם הירשזון, יו"ר ההסתדרות, עופר עיני ויו"ר לשכת הארגונים הכלכליים, שרגא ברוש חתמו היום, 07/09/06, על הסדר פיצויים למעסיקים ולעובדים שנפגעו עקב הלחימה בצפון בתקופה שבין 01-14/08/06. שר האוצר ציין כי אנו מודעים לבעיות שהתגלעו כתוצאה מן הלחימה הארוכה בצפון ופעלנו בכל דרך וללא הרף על מנת לוודא מתן פיצוי הולם לכל מי שנפגע.

הסיכום הושג לאחר הידברות ממושכת שהתקיימה בימים האחרונים בין הממונה על התקציבים באוצר, קובי הבר ומנהל רשות המיסים, ג'קי מצא לבין יו"ר לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, שרגא ברוש ויו"ר ההסתדרות, עופר עיני תוך מעורבות רצופה של שרי האוצר והתמ"ת. יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, ברך על ההסכם ואמר כי כל העובדים בצפון יקבלו את שכרם והתנאי לפיצוי לעסקים הוא תשלום המשכורת לכלל העובדים, כך יובטח שכרם של כלל העובדים הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.

להלן עיקרי ההסדר:

פיצוי בעד נזק עקיף שאירע במהלך חודש אוגוסט יינתן למי שניזוק בתחום ענפי תעשייה, מסחר ושירותים, הכולל גם את תשלום השכר לעובדים שלא הגיעו למקום העבודה בשל המצב הביטחוני, הפיצוי יבוצע באחד משני מסלולים, לפי בחירתו של הניזוק: מסלול השכר או מסלול מחזורים.

א. פיצוי במסלול השכר יחושב בדומה לפיצוי שנקבע בחודש יולי, אלא ששיעור הפיצוי יהיה בגובה 145% משכרו היומי של עובד, כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות כאמור של העובדים. כמו כן, סוכם גם על אופן הפיצוי לעצמאי שאין לו עובדים, לקבלני כוח אדם וכו'.

ב. פיצוי במסלול המחזורים – פיצוי על פי מחזור הפעילות השנתי בשנת 2005 כמפורט להלן:

מסלול זה יפצה בגין ירידת מחזור של חודש אוגוסט 2006, בהשוואה לאוגוסט 2005 (מסלול זה אינו כולל את הענפים כדלקמן:חקלאות, קבלני בנין, מוסדות כספיים וקבלני כוח אדם.

עסק שמחזורו השנתי הוא מ-0 ועד 1.5 מיליון ₪, יהיה זכאי לפיצוי של 65% מירידת המחזור החודשי.

עסק שמחזורו השנתי הוא מ-1.5 מיליון ₪ ועד 10 מיליון ₪, יהיה זכאי לפיצוי של 55% מירידת המחזור החודשי.

עסק שמחזורו השנתי הוא מ-10 מיליון ₪ ועד 30 מיליון ₪, יהיה זכאי לפיצוי של 50% מירידת המחזור החודשי.

עסק שמחזורו החודשי הוא 30 מיליון ₪ ויותר יהיה זכאי לפיצוי של 45% בגין ירידת המחזור, אך לא יותר מפיצוי של 3 מיליון ₪.

כמו כן סוכם כי יינתן פיצוי נרחב יותר לעסקים שנפגעו פגיעה פיזית ישירה או שהספק העיקרי שלהם נפגע כאמור, כך שהפיצוי יחושב גם בגין ירידת המחזורים בספטמבר ככל שעסקו לא שב לפעילות מלאה עד ל- 30/09/06, (להלן סעיף 5 בהסדר).

עוד סוכם בין הצדדים כי תשלום המשכורות לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב הלחימה ישולמו במועד בניכוי 20% על חשבון ימי חופשה, וכי התנאי לקבלת פיצוי מהמדינה הוא תשלום משכורות לעובדים אלו.

סיכום זה ייכנס לתוקף עם אישור תקנות הוראת שעה ע"י וועדת הכספים של הכנסת, וחתימת שר האוצר. שר האוצר יביא את הסדר זה לאישור וועדת הכספים ביום ב' הקרוב 11/09/06.

· רצ"ב מטה - סיכום הדברים של ההסדר כפי שנחתם היום ע"י הירשזון , עיני וברוש


יד' באלול התשס"ו
7 בספטמבר 2006

ימ. 2006-6528

סיכום דברים מיום 7 בספטמבר 2006

בין הממשלה, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים החדשה

בהמשך לסיכום הדברים מיום 27 ביולי (להלן – הסיכום הראשון), שהתייחס למצב הביטחוני בצפון בתקופת שמיום 12 ביולי 2006 ועד יום 31 ביולי 2006 (להלן – התקופה הראשונה), ובהמשך להודעת שר האוצר, כאמור בסעיפים 3 עד 9 להלן, על ההסדר לפיצוי בשל נזק עקיף בתקופה שמיום 1 באוגוסט 2006 ועד יום 14 באוגוסט 2006 (להלן – התקופה השניה), הגיעו הממשלה, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים החדשה להסכמות, כלהלן:

2. הגדרות

למונחים שבסיכום זה תהיה המשמעות הקבועה להם בסיכום הראשון, אלא אם כן נאמר אחרת בסיכום זה.

3. הארכת ההסדר בנוגע לעובדים

א. ההסדר הקבוע בסעיפים 1 עד 8 לסיכום הראשון, יחול גם בתקופה השניה, בכפוף לאמור בסעיפים קטנים ד' ו-ה' להלן.

ב. הצדדים יחתמו על הסכם קיבוצי המאריך את הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 31 ביולי 2006 לתקופה השניה, בשינויים המתחייבים ליישום האמור בסעיפים קטנים ד' ו-ה'.

ג. שר התעשיה, המסחר והתעסוקה, ושר האוצר, הודיעו על כוונתם להגיש לוועדת הכספים של הכנסת צו, בהתאם לסעיף 16 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006, כך שהוראות פרק ב' לחוק האמור יחולו גם ביחס לתקופה השניה.

ד. אזור ההגבלה בתקופה השניה יהיה כמפורט בסעיף 6 להלן.

ה. חל על עובד הסדר תשלומים שנקבע במסגרת הסכם קיבוצי מיוחד, אשר מסדיר, בין היתר, תשלום שכר בעד תקופת היעדרות או אי ביצוע עבודה באזור הגבלה, כמפורט בסעיף 6 להלן, בתקופה השניה, יהיה הסדר התשלומים שיחול לגביו בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי המיוחד בלבד. בהעדר הסכם קיבוצי מיוחד כאמור, הסדר התשלומים שיחול על העובד יהא זה החל לגבי יתר העובדים.

4. פיצוי בעד נזק עקיף

שר האוצר הודיע על כוונתו להגיש, לאישור ועדת הכספים של הכנסת, תיקון לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשס"ו-2006 (להלן – תקנות הוראת שעה, ו-תקנות הוראת השעה תיקון, בהתאמה), ובהן הוראות כדלקמן:

א. בכפוף לאמור בסעיף קטן ד' להלן, הפיצוי בעד נזק עקיף לניזוק בתחום ענפי תעשייה, מסחר ושירותים, הכולל גם את תשלום השכר לעובדים שלא הגיעו למקום העבודה בשל המצב הביטחוני, בתקופה השניה, יבוצע באחד משני מסלולים, לפי בחירתו של הניזוק:

(1) מסלול השכר – כמפורט בסעיף קטן ב' להלן.

(2) מסלול מחזורים – כמפורט בסעיף קטן ג' להלן.

ב. פיצוי במסלול השכר יחושב בדומה לפיצוי שנקבע בתקופה הראשונה, בשינויים אלה: שבמקום פיצוי בשיעור של 132.5% משכרו היומי הממוצע של עובד, כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות של העובדים שלא הגיעו למקום העבודה בשל המצב הביטחוני, יהיה שיעור הפיצוי בגובה 145% משכרו היומי של עובד, כשהוא מוכפל בסך ימי ההיעדרות כאמור של העובדים; החישוב ביחס לעצמאי שאין לו עובדים, יהיה לפי שיעור של 145% מהכנסתו של העסק המחושבת לפי החישוב שחל בתקופה הראשונה ביחס לעסק שהפסיק את פעילותו בתקופת הלוחמה וביחס לעסק שלא הפסיק את פעילותו, לפי הענין, וביחס לקבלן כוח אדם, יהיה הפיצוי בשיעור 145% מהשכר היומי הממוצע של עובדיו שנעדרו, כאשר 100% מהשכר כאמור ישולם לקבלן כוח האדם ו- 45% הנותרים ישולמו למעסיק בפועל, ובלבד שעובדים אלו עובדים אצל מעסיק בפועל שלא בחר במסלול המחזורים. בחר המעסיק בפועל במסלול המחזורים, לא יהיו המעסיק בפועל או קבלן כוח האדם זכאים לפיצוי כלשהו לפי סעיף קטן זה בעד אותם עובדים. יודגש כי הפיצוי במסלול המחזורים כולל בין היתר, את כל תשלומי השכר לרבות שכר עובדי קבלן כוח האדם בתקופה הרלבנטית. לפיכך, על המעסיק המקבל את הפיצוי כאמור לשלם לקבלן כוח האדם את חלק הפיצוי המהווה את השכר ששולם על ידי קבלן כוח האדם לעובדיו המועסקים אצל אותו מעסיק.

ג. פיצוי במסלול המחזורים יחושב כנמוך מבין אלה:

(1) ההפרש החיובי בשקלים חדשים שבין מחזור העסק בחודש אוגוסט 2005, לבין מחזור העסק בחודש אוגוסט 2006, כשהוא מוכפל במקדם הנורמטיבי הקבוע לפי מחזור העסק בשנת 2005, כמפורט להלן:

מחזור שנתי ב- 2005

מקדם נורמטיבי

עד 1.5 מליון שקלים חדשים

65%

מעל 1.5 מליון שקלים חדשים ועד 10 מליון שקלים חדשים

55%

מעל 10 מליון שקלים חדשים ועד 30 מליון שקלים חדשים

50%

מעל 30 מליון שקלים חדשים

45%

(2) 3 מליון שקלים חדשים.

ד. אלה לא יהיו רשאים לבחור במסלול פיצוי לפי מחזורים: קבלני בניין, מוסדות כספיים, חברי בורסה, קבלני כוח-אדם, עוסק שבשנת 2006 הוא עוסק פטור, עסק ללא פעילות רציפה, ומי שעסקו אינו באיזור הגבלה (ומקום מגורי עובדיו היה באיזור הגבלה). לענין זה, "מוסדות כספיים" ו"עוסק פטור" – כהגדרתם וכמשמעותם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

ה. פיצוי לפי מסלול המחזורים, בעסק המדווח לרשות המסים בישראל בדיווח מע"מ דו-חודשי בשנים 2005 או 2006, יבוצע בהתאם לאמור בסעיף קטן ג', בשינוי זה:

בפסקת משנה (1), במקום מחזור אוגוסט 2005, יבוא מחזור יולי-אוגוסט 2005, במקום מחזור אוגוסט 2006, יבוא מחזור יולי-אוגוסט 2006. הפרש המחזורים יוכפל בשני גורמים: האחד המקדם שבטבלה והשני הוא ביחס שבין ימי הפסקת הפעילות בחודש אוגוסט (14 ימים) לבין סך ימי הפסקת הפעילות המצטברים בחודשים יולי אוגוסט (כמפורט בנספח 5 לטופס א/ 7113).

ו. ניזוק שמחזור עסקאותיו נובע מפעילות באזורים שונים, שחלקם לא באזור הגבלה, או ניזוק המדווח למע"מ באיחוד עוסקים לפי סעיף 56 לחוק מע"מ, אשר בחר במסלול המחזורים, יחושב המחזור שלו לענין קביעת הפרש המחזורים ולענין קביעת המחזור השנתי בשנת 2005, ללא מחזור העסקאות מסניפים/עוסקים שאינם באיזור הגבלה, לפי הענין.

ז. ניזוק שהחל לפעול אחרי 1 באוגוסט 2005 ועד ליום 30 ביוני 2006, יוכל לבחור בפיצוי לפי מסלול המחזורים, בשינויים אלה:
(1) סך כל המחזור שדווח על ידו עד 1/8/2006 יחולק במספר חודשי הפעילות המדווחים ויוכפל ב-12. סכום זה יהווה את המחזור השנתי ב-2005 לצורך קביעת המקדם הרלבנטי שבטבלה שבסעיף 3(ג).

(2) הפרש המחזורים יהיה ההפרש החיובי שבין מחזור חודש אוגוסט 2006 לבין המחזור השנתי ב-2005 כפי שנקבע בפסקה (1) לעיל מחולק ב-12.

(3) ניזוק כאמור שחייב בדיווחי מע"מ דו חודשיים יחול עליו האמור בפסקה (1), ופסקה (2) תיקרא כאילו נאמר בה שהמחזור השנתי ב-2005 מחולק ב-6.

ח. הגדרות

"מחזור שנתי ב-2005" – סך המחזורים כפי שדווחו למע"מ בשנת 2005, ולגבי עסק שהחל פעילותו במהלך שנת 2005, למעט עסק שהחל פעילותו אחרי 1.8.05, יחושב לגביו המחזור השנתי לפי ממוצע המחזור בחודש פעילות מוכפל ב-12.

"מחזור חודש אוגוסט 2005" – המחזור לצורך מע"מ עליו דיווח העסק לרשות המסים בישראל לפני יום 1 באוגוסט 2006, ובלא להתחשב בכל תיקון לדוח האמור אחרי המועד האמור.

יודגש כי עוסק שלא הגיש את הדוח התקופתי לחודש אוגוסט 2005 (ליולי-אוגוסט למדווחים דו- חודשי) , לא יהא זכאי לתבוע פיצוי במסלול המחזורים.

"מחזור חודש אוגוסט 2006" – המחזור לצורך מע"מ עליו דיווח העסק לרשות המסים בישראל, יודגש כי עוסק שלא הגיש את הדוח התקופתי לחודש אוגוסט 2006 (ליולי-אוגוסט למדווחים דו-חודשי) , לא יהא זכאי לתבוע פיצוי במסלול המחזורים כל עוד לא הגיש את הדו"ח האמור.

"עסק ללא פעילות רציפה " – עסק שהתקיים בו אחד מאלה:

(1) עוסק שלא הגיש למע"מ את שלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם לפני חודש אוגוסט 2006;

(2) עוסק שבשלושת הדוחות האחרונים שהיה חייב בהגשתם לפני חודש אוגוסט 2006, דיווח על מחזור עסקאות אפס;

5. פיצוי עודף בעד חודש אוגוסט

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי לחודש אוגוסט נקבעו באופן שיתנו פיצוי עודף לעסקים בשל הנזק העקיף שנגרם בחודש זה, כדי לפצות גם על נזק עקיף שנגרם לעסקים אלו בחודש יולי, וזאת מעבר לפיצוי שניתן כבר בעד חודש יולי בתקנות הוראת השעה.

6. פיצוי לעסק שנפגע ישירות

א. עסק באזור הגבלה שנפגע פגיעה פיזית ישירה כתוצאה מפעילות איבה בתקופת הלוחמה (במהלך התקופה הראשונה או במהלך התקופה השניה), והושבת מפעילות בשל כך גם לאחר תום התקופה השניה, יהיה רשאי לבחור בפיצוי לפי מסלול מחזורים מורחב בשל נזק עקיף שנגרם לו, בשל התקופה שממועד הפגיעה ועד למועד שיקום העסק, אך לא יאוחר מיום 30 בספטמבר, 2006 .

ב. הוראות סעיף זה יחולו גם על אלה:

(1) עסק באזור הגבלה שהושבת מפעילות גם לאחר תום התקופה השניה בשל כך שהספק העיקרי שלו נפגע פגיעה פיזית ישרה כאמור בסעיף קטן (א), ואין לו ספק חלופי זמין; לענין זה יראו את המועד שבו החל הספק העיקרי לפעול כמועד שבו שוקם העסק, אך לא יאוחר מיום 30 בספטמבר, 2006;

(2) עסק באזור הגבלה שהושבת מפעילות בעקבות הוראה פרטנית שניתנה לו בכתב מאת כוחות הביטחון במהלך ימי הלחימה, בדבר הוצאת חומרים מסוכנים מעסקו ובדבר מניעת הכנסת חומרים כאמור לעסק, ובשל יישומה של ההוראה האמורה שב לפעילות רק לאחר תום התקופה השניה; לענין זה המועד שבו שוקם העסק יהא לא יאוחר מיום 30 בספטמבר 2006.

ג. (1) לענין סעיפים קטנים (א) ו-(ב), פיצוי לפי "מסלול מחזורים מורחב" יהיה ההפרש החיובי בשקלים חדשים שבין מחזור העסק בחודשים אוגוסט וספטמבר 2005 (לפי המועד שבו שוקם העסק) לבין מחזור העסק באותם החודשים בשנת 2006, והכל ובלבד שההפרש החיובי כאמור יוכפל במקדם שבטבלה האמורה בסעיף 3(ג) לעיל, ושאם היתה הפגיעה או ההנחייה, לפי הענין, במהלך התקופה הראשונה – התוצאה תוכפל גם במקדם ימי הלוחמה הרלבנטי לאזור בו מצוי העסק ובלבד שהוא מדווח למע"מ בדיווח דו חודשי.

|(2) סכום הפיצוי לפי מסלול המחזורים המורחב לא יעלה על 22 מיליון שקלים חדשים. הסך האמור נקבע בהנחה שמועד שיקום העסק בפועל הוא בתום התקופה המירבית משמע, 30 בספטמבר 2006, ובהנחה שסכום הפיצוי בגין הנזק העקיף שארע בתקופה השניה הוא לא יותר מ-3 מיליון שקלים חדשים; היה מועד שיקום העסק מוקדם ליום ה-30 בספטמבר 2006, יוקטן באופן יחסי הסך של 22 מיליון שקלים חדשים האמור לפי המועד שבו שוקם העסק, והסכום המרבי יהיה כמפורט בטבלה המצורפת לסיכום דברים זה ומסומנת נספח א'.

7. קביעת אזורי ההגבלה בתקופה השניה

יישוב שהיה כלול באזור ההגבלה בתקופה הראשונה, יהיה בגדר אזור הגבלה למשך כל התקופה השניה.

8. יישובי ספר

על אזורי ישובי ספר כהגדרתם בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, ימשיכו לחול ההוראות הנוגעות להם לפי החוק האמור לרבות לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973, והם יהיו רשאים לבחור בין הפיצוי לפי הדין הקודם לבין פיצוי לפי אחד המסלולים הקבועים לעיל.

9. המדינה, גוף מתוקצב ומוסדות ציבור

הוראות תקנות הוראת השעה בענין מי שאינו זכאי לפיצוי בעד התקופה הראשונה יחולו גם לגבי מסלולי הפיצוי בתקופה השניה. כמו כן, לא ישולמו פיצויים לניזוק שהוא המדינה, או גוף מתוקצב (ובכלל זה - רשות מקומית, חברה ממשלתית, חברה עירונית), או תאגיד בריאות, כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, מוסדות להשכלה גבוהה, וקופות חולים. סיכום דברים זה אינו מתייחס למוסד ציבורי, כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, וביחס אליו יחולו הוראות תקנות הוראת השעה גם לגבי הפיצוי בעד התקופה השניה.

10. הפיצוי - סופי

הפיצוי לפי האמור לעיל הינו פיצוי סופי ומלא בשל הנזק העקיף של עסק באיזור הגבלה בשל הלחימה בחודשים יולי ואוגוסט.

11. שונות

א. על ההליכים הנוגעים לפיצוי בשל נזק עקיף בחודש אוגוסט יחולו ההוראות שבסיכום הראשון ובתקנות הוראת השעה, בהתאמה.

ב. רשות המסים תבצע את התשלום בעד התקופה השניה לפי מסלול הפיצוי, כדלקמן:

(i) בחר הניזוק בפיצוי לפי מסלול המחזורים - במהלך חודש נובמבר;

(ii) בחר הניזוק בפיצוי לפי מסלול השכר – בתוך 45 ימים ממועד הגשת התביעה, ככל שאושרה.

12. תקופת הסיכום

תקופת סיכום זה – מיום 1 באוגוסט 2006 ועד יום 14 באוגוסט 2006.

13. שינויים בהסכם

הצדדים יהיו רשאים לעשות בהסכמה שינויים בהסכם זה, במהלך עשרת הימים הקרובים.

14. כניסה לתוקף

סיכום זה ייכנס לתוקף בהתקיים שני אלה:

א. אישורן של תקנות הוראת שעה תיקון בידי ועדת הכספים של הכנסת, וחתימתן בידי שר האוצר.

ב. אישור ועדת הכספים של הכנסת לצו לפי סעיף 16 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006, וחתימת הצו בידי שר התעשיה, המסחר והתעסוקה ושר האוצר.

הממשלה

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים

הסתדרות העובדים החדשה

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • בני  (31/10/2006 11:41)
  היום חודש אוקטובר ואין שקל בחשבון למה אתם משקרים מושחתים איפו הכסף
 • shtark  (08/09/2006 09:34)
  האם כןלל מלונאות?
 • קיויתי בני  (08/09/2006 07:18)
  לצידם של ניזוקים שהפיצוי שלהם גבוה מהנזק שנגרם להם, ישנם עדיין רבים שלא יפוצו (לא עבור יולי, ולא עבור אוגוסט). ארחיב במאמר בהמשך.