• הירשמו לערוץ יוטיוב  שלנו, ותוכלו לקבל עדכונים והתראות, לצפות בין היתר בהרצאות מוקלטות, מצגות, ראיונות לתקשורת ועוד ...

  להצטרפות והרשמה  לחץ כאן

   

   

 • סוגיות מיוחדות בהצהרות הון, הנחיות, טיפים, הוראות, הסברים מפורטים, התא המשפחתי, הלוואות ומתנות ממשפחה/חברים ועוד... 
  להרצאה מוקלטת מלאה – לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא פעילות עסקית - עצמאי או חברה ?


  לצפייה – 
  לחץ כאן

 • הרצאה מוקלטת ומצגת מקיפה בנושא מיסוי הכנסות בחו"ל (Relocation),  חידושי פסיקה וחקיקה, הכללים החדשים מיום 1.1.2018

  לצפייה - לחץ כאן

 • המהפכה הגדולה במיסוי הנדל"ן ומיסוי הכנסות מהשכרה למגורים ולדירות נופש בשנה האחרונה

  לצפייה בהרצאה המוקלטת ובמצגת המקיפה – לחץ כאן

true
דף הביתמדורים מקצועייםעצמאי או חברה?איגוד סוכן ביטוח כחברה בע מ

איגוד סוכן ביטוח כחברה בע"מ

01.03.2004

כדאיות התאגדות סוכן ביטוח כחברה בע"מ

משיקולי מיסוי וביטוח לאומי

רמי אריה, רו"ח ועו"ד

בעקבות השינויים האחרונים שחלו בעקבות התיקונים בחוק הביטוח הלאומי, שנעשו בחוק תוכנית החירום הכלכלית שעבר בכנסת ביוני 2002, כדאי גם לסוכן ביטוח לשקול להתאגד כחברה בע"מ, אשר שיעור המיסוי הכולל על הכנסותיה נמוך משמעותית מאשר שיעור המיסוי על חברה. לסוכן ביטוח היכולת להתאגד כחברה לפי סעיף 26 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 1981, המאפשר למפקח על הביטוח לתת רשיון סוכן לתאגיד, בכפוף לכך שהוא נרשם על פי דין בישראל, שם התאגיד מורה כי עסקו בסוכנות ביטוח וכל נושאי המשרה בו והפועלים מטעמו במכירת ביטוחים הנם סוכני ביטוח.

הכדאיות בהתאגדות כחברה גדלה בעקבות חקיקתו של חוק תוכנית החירום הכלכלית, בו הוכנסו שלושה שינויים משמעותיים, בחיובי הביטוח הלאומי על הכנסות היחיד העצמאי. ראשית, הוגדל שיעור הביטוח הלאומי לעצמאיים ולמעסיקים ב- 1% . שנית, הוגדל שיעור הביטוח הלאומי בכ- 5% לעצמאים המשתכרים בין 27,856 ש"ח ל- 34,820 ש"ח ברוטו לחודש. שלישית, בוטלה תקרת ההכנסה לעניין החבות בביטוח לאומי, כך שגם הכנסה העולה על 34,820 ש"ח ברוטו לחודש חייבת מיולי 2002 בביטוח לאומי.

בעקבות שינויים אלו עומד שיעור המיסוי האפקטיבי על הכנסות יחיד המשתכר מעל 18,840 ש"ח ברוטו לחודש, על כ 63%. שיעור מיסוי זה מורכב ממס הכנסה בשיעור של 50% בתוספת ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור אפקטיבי של כ- 13%. זאת לעומת שיעור מס הכנסה של 36% על הכנסות חברה, או שיעור מס כולל של 52% על דיבידנד שימשך מהחברה על ידי בעליה. חיסכון של כ- 11% בשיעור המס פירושו נטו גדול יותר של כ- 2,000 ש"ח נטו לחודש ויותר, למי שהכנסותיו עולות על ההכנסה האמורה.

למרות שעלות הקמת חברה בצרוף עלות הגידול בהוצאות הנהלת החשבונות, ראיית החשבון והניהול האדמיניסטרטיבי, גבוהים מעלות ניהול עסק כעצמאי, הרי נראה כי החיסכון בנטו כאמור, מכסה את הפרש העלויות ואף מותיר. החיסכון גדל ככל שגובה ההכנסות ברוטו גבוה יותר.

הקמת חברה מאפשרת תכנון צורת משיכת הרווחים על ידי בעל החברה, בדרך של משיכת משכורת בכדי ליהנות ממדרגות המס הנמוכות ומנקודות הזיכוי, מהם נהנה רק יחיד, או על ידי משיכת רווחים בדרך של משיכת דיבידנד.

דיבידנד או הכנסות פסיביות נוספות כגון הפרשי הצמדה וריבית על הלוואת בעלים, שמקבל יחיד מהחברה אינם מחויבים בביטוח לאומי ומס בריאות, וזאת כל עוד סכום הדיבידנד או ההכנסה הפסיבית האחרת שיש לו, אינם שווים או עולים על משכורתו. כדאי לציין כי במישור התייחסות זה, יש לקחת בחשבון את ההכנסות מיגיעה אישית לעומת ההכנסות הפסיביות, מכל מקור המצוין בסעיף 2 לפקודה, בין אם הוא נובע מהחברה ובין אם הוא נובע ממקור עצמאי אחר (הפרשי הצמדה וריבית, דיבידנד, דמי שכירות, תמלוגים, זכויות יוצרים ועוד).

מכאן עולה, ששימוש בחברה יכול להוביל לחיסכון בביטוח לאומי ומס בריאות, במידה שהיחיד יקבל משכורת בסך של קצת מעבר למחצית הכנסותיו ממשכורת ודיבידנד בסך של קצת פחות ממחצית סך הכנסותיו בשנה. על המשכורת ישולם ביטוח לאומי ועל הדיבידנד לא. בהמשך נראה כי גם תנאי זה ניתן לפתרון בתכנון מס נכון.

הוראות מפורשת נקבעו לעניין התאגדות כחברה על ידי סוכני ביטוח, בסעיף 26 לחוק עסקי ביטוח האמור ובסעיף 4 לתקנות הפיקוח על עסקי-ביטוח (רשיון לסוכן-ביטוח), תשכ"ט 1969. לפיהם נקבע כי המפקח רשאי לתת רשיון למבקש שהוא תאגיד, אם הוא חברה, שמו מגלה באופן ברור את מהות עסקיו כסוכן-ביטוח, מנהל העסקים של התאגיד ומנהלו של כל משרד וסניף שלו הם סוכני ביטוח בעלי רשיונות לפי תקנה 3(א) ועיקר עיסוקם הוא ניהול התאגיד, המשרד או הסניף וכל העוסקים בשם התאגיד בתיווך בין כל אדם לבין מבטח, הם סוכני ביטוח בעלי-רשיונות לפי תקנה 3(א). על החברה להגיש למפקח רשימת שמות המנהלים את מורשי החתימה האחרים הרשאים לייצג אותו או לפעול בשמו, וכל שינוי שחל בהם;

פעולת ההתאגדות והעברת הזכויות של משרד סוכן ביטוח יחיד או של שותפות סוכני ביטוח לחברה, מהווה אירוע מס. אלא, שסעיף 104א או סעיף 104ב לפקודת מס הכנסה קובעים כי בהעברה של נכסים לחברה בתמורה למניות בחברה לא יהיה חיוב במס הכנסה, בהתקיימם של תנאים מסוימים. זכויות בשותפות נכללות בגדר הגדרת נכס לפי סע' 104 לפקודה. כל עוד הזכויות בשותפות יועברו במלואן לחברה ללא תמורה, והיחידים ימשיכו להחזיק לפחות ב - 90% מהזכויות, או בחלקים יחסיים שווים, במשך שנתיים לאחר ההעברה, וכן החברות לא ימכרו את זכויות בשותפות במשך שנתיים לאחר ההעברה, העברת הזכויות בשותפות לא תחוב במס הכנסה. לפי ההלכה הקיימת היום ונקבעה בעניין שדות (ע"א 2026/92 פקיד שומה פתח תקוה נ' שדות חברה להובלה (1982) ואח', פ"ד נ(4), 89), אין בהעברת הזכויות בחברה כל פעולה מלאכותית. אין חשיבות לשאלת השווי של השותפות או מחיר ההעברה.

לעניין ביטוח לאומי, לבד מהעובדה שרווחיה של חברה פטורים מביטוח לאומי, הרי גם היחיד – סוכן הביטוח יוכל לקבל משכורת מהחברה שבבעלותו, וכן יוכל ליתן מפעם לפעם שירותים גם כסוכן ביטוח עצמאי. פעילות גם כשכיר וגם כעצמאי, תפטור אותו, לפי הוראות תקנות ביטוח לאומי, מחבות ביטוח לאומי, על הכנסותיו הפסיביות בכללותן, ללא קשר לגובהה של המשכורת, גובה הדיבידנד או גובה הכנסותיו הפסיביות האחרות כגון אלו שיש לו מדמי שכירות, הפרשי הצמדה וריבית, תמלוגים וכו'.

הוסף למועדפים

דרוגים

דרג

תגובות גולשים

שלח תגובה
 • גרי  (28/03/2013 10:53)
  אתר להשוואת ביטוח חובה ומחשבוני ביטוח רכב http://www.ucompare.co.il/
 • חובה  (22/11/2011 10:07)
  השוואת ביטוח חובה אפשר לבצע בקלות באתר חובה. גם סוכן ביטוח עצמאי וגם בעלי תאגידי ביטוח רכב.
 • אופיר הרפז  (20/02/2010 12:56)
  תודה על המידע הרב והיעיל. האם קיימת מגבלת וותק על פתיחת סוכנות בחברה בע"מ? כלומר האם גם בעל רשיון סוכן ביטוח מזה כחצי שנה יכול להיות שותף בחברה?
 • cohenel  (16/05/2007 07:07)
  תודה רבה על האינפורמציה.
הקש קוד אימות
 
לא רשומים אירועים לחודש אוקטובר
לא רשומים אירועים לחודש נובמבר
לא רשומים אירועים לחודש דצמבר